Dr Joanna Śniecikowska laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

 

 

Mamy przyjemność ogłosić, że dr Joanna Śniecikowska, na co dzień pracująca w Zakładzie Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej, została laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców!

 

 

 

Dr Joanna Śniecikowska w 2014 r. ukończyła studia farmaceutyczne w UJ CM i podjęła pracę w Katedrze Chemii Farmaceutycznej. W 2018 r. uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych. Prowadzone przez nią badania dotyczą poszukiwanie nowych substancji biologicznie aktywnych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w terapii schorzeń psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych jest selektywność funkcjonalna (z ang. biased agonism), szczególnie w kontekście receptora serotoninowego 5-HT1A, oraz ligandy multimodalne. Dr Śniecikowska jest laureatką nagrody im. prof. Katarzyny Kulig za wyróżniającą pracę doktorską związaną z poszukiwaniem nowych leków. Współpracuje aktywnie z firmami biofarmaceutycznymi (Adamed Pharma oraz Neurolixis), dzięki czemu poznaje realia procesu opracowywania nowych leków od strony przemysłowej. Jest współtwórcą dwóch patentów – oba wynalazki zostały skomercjalizowane.

W tym roku, stypendia zostały przyznane 230 młodym naukowcom reprezentującym 51 dyscyplin naukowych i artystycznych, których wybrano spośród 1828 wniosków, które przedstawili rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów międzynarodowych przedstawili. 

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców otrzymał również lek. Dawid Storman, który jest doktorantem w Zakładzie Higieny i Dietetyki oraz rezydentem na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.  

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej! Powrót