Badania

Tematyka badawcza

Wpływ egzogennych i endogennych czynników na wybrane parametry homeostazy organizmu

 

 

Stosowane metody

Histochemia, immunohistochemia, histologia, morfometria, ELISA, elektroforeza (SCGE), FACS

 

 

Aparatura badawcza

  • Mikroskop optyczny i fluorescencyjny,
  • kriostat,
  • mikrotom parafinowy,
  • komputerowy zestaw do analizy obrazu mikroskopowego.

 

 

Publikacje

1.Papież M, Kaja M, Nowak B. Kurkumina modyfikuje funkcje tarczycy szczurów z indukowaną hipotyreozą. Endokrynol Pol 2005, 56: 566-567
2.Zadrożna M., Zamorska L., Żołnierek M., Nowak B., Menaszek E., Niweliński J.: Łożyskowe wskaźniki stanu środowiska naturalnego mieszkańców Polski południowej. Medycyna Środowiskowa 2005, 8, 1, 4.
3.Nowak B., Zadrożna M., Żołnierek M.: Wskaźnik proliferacji (PCNA) w trofoblaście kosmków łożyskowych w aspekcie środowiskowym. Medycyna Środowiskowa 2005, 8, 1, 11.

 

 

Współpraca

 

 

Realizowane granty i projekty naukowe

 

 

Słowa kluczowe
biozgodność • regeneracja • uszkodzenia DNA • apoptoza ksenobiotyki • łożysko ludzkie

Wielkość fontu
Kontrast