Badania

Tematyka badawcza

Jednym z wiodących kierunków badań prowadzonych w Zakładzie Cytobiologii jest określenie roli cynku oraz cynkowego receptora GPR39 w depresji, lęku oraz chorobie Alzheimera. Receptor GPR39 badany jest nie tylko w patomechanizmie wspomnianych chorób, ale także w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych. Badany jest również jego związek z układami monoaminergicznymi i glutamatergicznym. W związku z realizowanymi projektami badawczymi, hodowane są zwierzęta pozbawione receptora GPR39.      

Wpływ egzogennych i endogennych czynników na wybrane parametry homeostazy organizmu.

 

 

Metodyka badawcza

Test Porsolta, test light/dark, test uniesionego labiryntu krzyżowego, Morris Water Maze, Novel Object Recognition, aktywność lokomotorczyna; 

Western Blot, Real-time PCR, ELISA, histochemia, immunohistochemia, morfometria, elektroforeza (SCGE), FACS

 

 

Aparatura badawcza

 • Trans Turbo Blot (BioRad)
 • Zautomatyzowany aparat ligt/dark (Stoelting)
 • Real-time PCR system QuantStudio 3 
 • Mikroskop optyczny i fluorescencyjny,
 • kriostat,
 • mikrotom parafinowy,
 • komputerowy zestaw do analizy obrazu mikroskopowego.

 

 

Publikacje

2019

1. Starowicz G, Jarosz M, Frąckiewicz E, Grzechnik N, Ostachowicz B, Nowak G, Mlyniec K. Long-lasting antidepressant-like activity of the GPR39 zinc receptor agonist TC-G 1008. J Affect Disors 2019, 245:325-334. IF=4,084; MNiSW=140 pkt

2. Doboszewska U, Młyniec K, Wlaź A, Poleszak E, Nowak G, Wlaź P. Zinc signaling and epilepsy. Pharmacol Ther 2019, 193:156-177. IF=9,396, MNiSW=200 pkt

3. Rychlik M, Mlyniec K. Zinc-mediated neurotransmission in Alzheimer’s disease: A potential role of the GPR39 in dementia. Current Neuropharmacol 2019, doi: 10.2174/1570159X17666190704153807. IF=4,568; MNiSW=100 pkt

2017

1. Doboszewska U, Wlaź P, Nowak G, Radziwoń-Zaleska M, Cui R, Młyniec K.Zinc in the Monoaminergic Theory of Depression: Its Relationship to Neural Plasticity. Neural Plasticity 2017, 2017:3682752. IF=3,054

2. Jarosz M, Szkaradek N, Marona H, Nowak G, Młyniec K, Librowski T. Evaluation of anti-inflammatory and ulcerogenic potential of zinc-ibuprofen and zinc-naproxen complexes in rats. Inflammopharmacology. 2017 25(6):653-663.

3. Fan J, Li B, Ge T, Zhang Z, Lv J, Zhao J, Wang P, Liu W, Wang X, Mlyniec K, Cui R.Berberine produces antidepressant-like effects in ovariectomized mice. Sci Rep 2017 May 2;7(1):1310.

4. Pytka K, Młyniec K, Podkowa K, Podkowa A, Jakubczyk M, Żmudzka E, Lustyk K, Sapa J, Filipek B.The role of melatonin, neurokinin, neurotrophic tyrosine kinase and glucocorticoid receptors in antidepressant-like effect. Pharmacol Rep. 2017 Jun;69(3):546-554.

5. Jarosz M, Olbert M, Wyszogrodzka G, Młyniec K, Librowski T.Antioxidant and anti-inflammatory effects of zinc. Zinc-dependent NF-κB signaling. Inflammopharmacology. 2017 Feb;25(1):11-24.

6. Młyniec K, Gaweł M, Doboszewska U, Starowicz G, Nowak G. The Role of Elements in Anxiety. Vitam Horm. 2017;103:295-326.

2016

1. Młyniec K, Starowicz G, Gaweł M, Frąckiewicz E, Nowak G. Potential antidepressant-like properties of the TC G-1008, a GPR39 (zinc receptor) agonist.J Affect Disord. 2016 Sep 1;201:179-84.

2. Pytka K, Dziubina A, Młyniec K, Dziedziczak A, Żmudzka E, Furgała A, Olczyk A, Sapa J, Filipek B.The role of glutamatergic, GABA-ergic, and cholinergic receptors in depression and antidepressant-like effect. Pharmacol Rep. 2016 Apr;68(2):443-50.

3. Młyniec K, Trojan E, Ślusarczyk J, Głombik K, Basta-Kaim A, Budziszewska B, Skrzeszewski J, Siwek A, Holst B, Nowak G. Immune malfunction in the GPR39 zinc receptor of knockout mice: Its relationship to depressive disorder. J Neuroimmunol. 2016 Feb 15;291:11-7.

4. Doboszewska U, Szewczyk B, Sowa-Kućma M, Noworyta-Sokołowska K, Misztak P, Gołębiowska J, Młyniec K, Ostachowicz B, Krośniak M, Wojtanowska-Krośniak A, Gołembiowska K, Lankosz M, Piekoszewski W, Nowak G. Alterations of Bio-elements, Oxidative, and Inflammatory Status in the Zinc Deficiency Model in Rats. Neurotox Res. 2016 Jan;29(1):143-54.

2005 

1.Papież M, Kaja M, Nowak B. Kurkumina modyfikuje funkcje tarczycy szczurów z indukowaną hipotyreozą. Endokrynol Pol 2005, 56: 566-567
2.Zadrożna M., Zamorska L., Żołnierek M., Nowak B., Menaszek E., Niweliński J.: Łożyskowe wskaźniki stanu środowiska naturalnego mieszkańców Polski południowej. Medycyna Środowiskowa 2005, 8, 1, 4.
3.Nowak B., Zadrożna M., Żołnierek M.: Wskaźnik proliferacji (PCNA) w trofoblaście kosmków łożyskowych w aspekcie środowiskowym. Medycyna Środowiskowa 2005, 8, 1, 11.

 

 

Współpraca

 • Department of Pharmacology and Toxicology, CCB – Center for Chemistry and BiomedicineUniversity of Innsbruck, Austria.
 • Department of Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen, Blegdamsvej 3, DK-2200 Copenhagen, Denmark.
 • NeuroBioTex, Galveston, TX, USA.
 • Instytut Farmakologii PAN w Krakowie.
 • Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków. 

 

Realizowane granty i projekty naukowe

2019-2022 Nowe strategie farmakologiczne w depresji. Projekt badawczy OPUS, Narodowe Centrum Nauki; Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Młyniec, Prof. UJ 

2016-2020 Neuroprotekcyjna rola receptora GPR39 w ośrodkowym układzie nerwowym. Związek z chorobą Alzheimera”. Projekt badawczy OPUS, Narodowe Centrum Nauki); Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Młyniec, Prof. UJ   

2015-2017 Potencjalna rola agonisty GPR39 w chorobie depresyjnej. Projekt Badawczy Iuventus Plus, MNiSW; Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Młyniec, Prof. UJ.

2012-2016 Rola receptora GPR39 w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych. Projekt badawczy OPUS, Narodowe Centrum Nauki; Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Młyniec, Prof. UJ 

 

Słowa kluczowe
GPR39 • cynk • leki przeciwdepresyjne • depresja • NMDA • biozgodność • regeneracja • uszkodzenia DNA • apoptoza ksenobiotyki • łożysko ludzkie