Koło naukowe

SKN Estetologia Medyczna i Kosmetologia

 

Jednostka macierzysta

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Radosław Śpiewak

 

Opiekun Koła

prof. dr hab. n. med. Radosław Śpiewak

 

Opis działalności

Koło Naukowe zostało założone w 2012 roku. Działalność koła polega na pogłębianiu wiedzy, usystematyzowaniu informacji naukowych oraz prowadzeniu obserwacji w zakresie kosmetologii i estetologii medycznej. Jest ono kierowane do  studentów wykazujących szczególną pasję oraz uzdolnienia, w szczególności do tych, którzy pragną kontynuować karierę akademicką lub naukową w zakresie kosmetologii.

 

Osiągnięcia

w rozbudowie…