Rejestracja, opłaty, zakwaterowanie

UWAGA: TERMIN REJESTRACJI PRZESUNIĘTY DO 30.04.2018r.

 

Zainteresowanych prosimy o:

 

Akceptowane prace:

  • w przypadku Studentów studiów I i II stopnia – prace przeglądowe oraz oryginalne;
  • w przypadku Doktorantów – wyłącznie prace oryginalne.

 

Forma prezentacji: 10-minutowe referaty. Nie przewiduje się sesji plakatowej.
Szczegółowe informacje zamieszczono w Regulaminie Konferencji.

 

WAŻNE TERMINY:

 

Za czynny udział w konferencji można uzyskać 2 punkty do średniej ocen.

 

OPŁATY

 

Udział w konferencji wymaga uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 35 złotych, która obejmować będzie:

  • materiały konferencyjne,

  • przerwy kawowe,

  • ciepły posiłek (pierwszego i drugiego dnia Konferencji)

 

W celu zakończenia procesu rejestracji prosimy o uiszczenie opłaty rejestracyjnej i przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres mailowy konferencja.paracelsus@gmail.com w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

 

Dane do przelewu:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
Bank PEKAO S.A. 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
Tytuł przelewu: nr zlecenie 2001288, opłata rejestracyjna, imię i nazwisko uczestnika

Do każdej wpłaty za udział w konferencji będzie możliwość wystawiania faktury.

 

 

ZAKWATEROWANIE

 

Organizatorzy Konferencji nie zapewniają Uczestnikom zakwaterowania ani nie pokrywają jego kosztów.