Zakład Farmakodynamiki

 Kierownik: Prof. dr hab. Jacek Sapa

 

Zakład Farmakodynamiki

Katedra Farmakodynamiki

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel.: +48 12 62-05-530

 

e-mail: krystyna.sermak@uj.edu.pl