Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki

 

Kierownik: prof. UJ, dr hab. Barbara Wiśniowska

 

Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki

Zakładu Farmacji Społecznej

 

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. 12 620-55-17

 

 

Kontakt:

b.wisniowska@uj.edu.pl