Dydaktyka

ANALITYKA MEDYCZNA

Rok akademicki 2023/2024

 

************************************************************************************************************

 

Prace magisterskie

 

Przykładowe tematy prac magisterskich

 1. Aktywność przeciwdrgawkowa, przeciwlękowa i przeciwdepresyjna nowych pochodnych (fenoksy)alkilo- i [2(fenoksy)etoksy]etylopiperazyny
 2. Ocena potencjalnego działania przeciwdepresyjnego i przeciwlękowego pochodnych 2-metoksyfenylopiperazyny
 3. Oznaczenie właściwości cholinolitycznych nowych arylosulfonamidowych pochodnych pirolidyny i piperydyny o potencjalnej aktywności urologicznej
 4. Ocena aktywności farmakologicznej nowych pochodnych pirolo-[3-4-c]-pirydynodionów
 5. Ocena aktywności ośrodkowej aroksyalkilowych pochodnych 2-metoksyfenylopiperazyny
 6. Aktywność przeciwdrgawkowa nowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu
 7. Wpływ wybranych ligandów receptora α2-adrenergicznego na układ krążenia
 8. Ocena aktywności krążeniowej nowych pochodnych hydantoiny i teofiliny
 9. Farmakologiczna ocena aktywności wybranych pochodnych purynodionów
 10. Aktywność przeciwbólowa nowych hybrydowych N-fenyloamidowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu o działaniu przeciwdrgawkowym
 11. Aktywność hipotensyjna związku HBK-14 po podaniu przewlekłym
 12. Ocena działania anorektycznego wybranych ligandów receptora H3-histaminowego