Pracownicy

  •     Dr hab. Renata Francik
  •     Dr hab. Agnieszka Gunia – Krzyżak
  •     Dr hab. Anna Waszkielewicz
  •     Dr Katarzyna Pańczyk – Straszak
  •       Dr inż. Natalia Szkaradek
  •     Dr Dorota Żelaszczyk
  •     Mgr Gabriela Mazur

DOKTORANCI:

  •     Mgr Katarzyna Brezdeń
  •       Mgr Małgorzata Kabat