Pracownicy

 

  •     Prof. dr hab. Henryk Marona
  •     Dr hab. Anna Waszkielewicz – kierownik zakładu
  •     Dr hab. Renata Francik
  •     Dr inż. Natalia Szkaradek
  •     Dr hab. Agnieszka Gunia- Krzyżak
  •     Dr Dorota Żelaszczyk
  •     Dr Katarzyna Pańczyk
  •     Mgr Gabriela Mazur
  •     Mgr Justyna Popiół (doktorantka)