Lista krakowskich medycznych laboratoriów diagnostycznych

Lista laboratoriów w których były realizowane praktyki zawodowe w roku akademickim 2021/2022 (w roku akademickim 2022/2023 miejsca odobywania praktyk zawodowych mogą ulec zmianie)

 1. Medyczne laboratoria diagnostyczne które są jednostkami organizacyjnymi szpitali:
  • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków 
  • Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o, os. Złotej jesieni 1, 31-826 Kraków
  • Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków 
  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków 
  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
 2. Medyczne laboratoria diagnostyczne stanowiące element ogólnopolskich sieci laboratoriów:
  • ALAB laboratoria, ul. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków
  • Centralne laboratorium DIAGNOSTYKA Sp. z o. o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków (15 osób)
  • Pracownia diagnostyki medycznej prowadzona przez DIAGNOSTYKA Sp. z o. o., Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
  • Pracownia diagnostyki medycznej prowadzona przez DIAGNOSTYKA Sp. z o. o., Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, , ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków
 3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków