Koło naukowe

Koło Chemii Bioorganicznej

 

Jednostka macierzysta

Zakład Chemii Bioorganicznej
Katedra Chemii Organicznej
Kierownik;  dr hab. Anna Waszkielewicz

 

Opiekun koła

  • dr hab. Anna Waszkielewicz

  • dr Dorota Żelaszczyk

 

Opis działalności

Studenckie Koło Naukowe Chemii Bioorganicznej przy Zakładzie Chemii Bioorganicznej zajmuje się poszukiwaniem nowych struktur o potencjalnej aktywności leczniczej, badaniem ich właściwości fizyko-chemicznych oraz wstępną oceną bezpieczeństwa nowo zsyntetyzowanych struktur.
Badania syntetyczne prowadzone są w kierunku uzyskania struktur o potencjalnej aktywności:
1) na układ krążenia
2) przeciwnowotworowej
3) stabilizującej błony komórkowe (zastosowanie w padaczce i bólu neuropatycznym).

Badania farmakologiczne uzyskanych połączeń prowadzone są we współpracy
z jednostkami badawczymi w kraju i za granicą.        

Badania fizykochemiczne prowadzone są m. in. na wysokosprawnym chromatografie cieczowym wyposażonym w niezwykle nowoczesny detektor Corona CAD.
Wstępna ocena bezpieczeństwa substancji biologicznie aktywnych realizowana jest poprzez ocenę przemian metabolicznych nowych związków, zarówno metodą in silico, jak również
z wykorzystaniem narzędzi in vitro. Dodatkowo szacowany jest potencjał mutagenny oraz antymutagenny najbardziej aktywnych połączeń.