Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe Kosmetologii przy Pracowni Chemii Kosmetycznej UJ CM

Opiekun koła

  • dr hab. Agnieszka Gunia Krzyżak

Opis działalności

Studenckie Koło Naukowe Kosmetologii przy Pracowni Chemii Kosmetycznej UJ CM

Działalność członków SKN Kosmetologii przy Pracowni Chemii Kosmetycznej UJ CM obejmuje badania surowców kosmetycznych, w tym zarówno znanych jak również innowacyjnych związków, potencjalnych składników kosmetyków. Wykonujemy m.in. eksperymenty w zakresie oceny aktywności fotoprotekcyjnej oraz fotostabilności wybranych surowców o znanym a także potencjalnym zastosowaniu w produktach kosmetycznych, a także testy fizykochemiczne obejmujące zarówno surowce kosmetyczne, jak i gotowe preparaty. Członkowie Koła mogą ponadto brać udział w eksperymentach z wykorzystaniem zrekonstruowanego naskórka ludzkiego w celu oceny aktywności i bezpieczeństwa surowców kosmetycznych. Studenci opracowują także zagadnienia teoretyczne związane z kosmetologią, w szczególności dotyczące skuteczności i działań niepożądanych surowców kosmetycznych