Enologiczne Koło Naukowe

SKN Enologiczne

 

Jednostka macierzysta

Katedra i Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Kierownik: Dr hab. Maria Walczak, prof. UJ

 

Opiekun koła

dr Maciej Gawlik

 

Opis działalności

Rozwój zainteresowań naukowych w stosunku do prozdrowotnego potencjału wina gronowego i jego składników chemicznych, zaowocował stworzeniem pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczeń między kadrą dydaktyczną a studentami Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Z czasem przybrało to formułę Studenckiego Enologicznego Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Podjęto podstawowe kierunki wtajemniczenia w szeroko pojętą kulturę wina, proces uprawy, winifikacji, typologię wina, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów działania biologicznego wina i jego składników. Korzystając z materiału dostarczanego z winnicy uniwersyteckiej UJ „Nad Dworskim Potokiem” w Łazach k/Bochni prowadzono badania składu i aktywności biologicznej frakcji polifenolowej win produkowanych w winnicy. Integralną częścią prowadzonych działań Koła są zajęcia udoskonalające ocenę sensoryczną win i korelowanie wrażeń z wiedzą o składzie chemicznym konkretnych produktów. Obecnie praca badawcza koncentruje się na próbie oceny istotnych czynników decydujących o ostatecznym kształcie wina w butelce. Badany jest wpływ odmiany, rocznika i miejsca uprawy na skład i aktywność frakcji polifenolowej decydującej o aktywności biologicznej.

 

Osiągnięcia

W latach 2013-2016 Enologiczne Koło Naukowe przedstawiało doniesienia obejmujące tematykę prowadzonych badań na krajowych i międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych:

  1. Dubiel K.: The enological description of grapevine species and varieties bred in the Jagiellonian University vineyard. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2013.
  2. Szalańska M., Skawski M., Sojka P., Wodzień A.: Health benefits of moderate grape wine consumption in the light of recent quantitative biomedical researches. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2016.
  3. Swider A., Szałańska M., Wodzień A., Reznichenko P., Mrozik N.: The hormesis concept in researches on properties of health-promoting grape wine components. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2016.
  4. Sojka P., Szałańska M., Wodzień A., Reznichenko P., Świder A., Mrozik N., Skawski M.: Zagadnienie hormezy w badaniach właściwości prozdrowotnych składników polifenolowych wina gronowego. I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, Polska, 2016.

 

Osiągnięcia organizacyjne

W latach 2013 i 2016 Enologiczne Koło Naukowe aktywnie włączało się w pomoc przy organizacji cyklicznych spotkań z enologami francuskimi pod nazwą „Zakopiańskie Dni Enologii” współorganizowane przez Katedrę i Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM i Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu w Montpellier.

Koło miało również swój udział w organizacji konferencji naukowej „W kręgu myśli Paracelsusa – w 475 rocznicę śmierci. Historia i współczesność”, która odbyła 21 maja 2016 roku się z inicjatywy Toksykologicznego Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.