Skład komisji

 

Członkowie:

 

 • Małgorzata Kruczek – Przewodnicząca
 • Jerzy Smykla – Wiceprzewodniczący
 • Maria Cichoń-Szepczyńska
 • Beata Karolina Płonka
 • Elżbieta Pochroń
 • Agnieszka Chocyk
 • Anna Plaszczyk
 • Zuzanna Setkowicz-Janeczko
 • Joanna Szpiega-Bzdoń
 • Lucyna Pomierny-Chamioło
 • Barbara Wiktorowska
 • Maria Skrzyszowska

Regulamin I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie