Skład komisji

Skład I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie:

 1. Berghauzen-Maciejewska Klemencja Anna
 2. Cichoń-Szepczyńska Maria
 3. Kruczek Małgorzata – Przewodnicząca
 4. Kułaj Dominika
 5. Płonka Beata
 6. Pomierny-Chamioło Lucyna – Zastępca Przewodniczącej
 7. Setkowicz-Janeczko Zuzanna
 8. Smykla Jerzy
 9. Sowa-Kućma Magdalena
 10. Szturm Anna
 11. Wiktorowska Barbara

 

Regulamin I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie