ZAKRES TEMATYCZNY

1.Typologia wina. Rodzaje, stylistyka, obyczaj, podawanie, schłodzenie.

2. Składniki chemiczne.

3. Regiony winiarskie.

4. Wino w kulturze i sztuce.

5. Wino w Hiszpanii (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Galicja).

6. Festiwale winne na świecie.

7. Właściwości prozdrowotne. Francuski paradoks.

8. Winnica Uniwersytecka i Enologia na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.