dr hab. Witold Jamróz

Dane adresowe
dr hab. Witold Jamróz
Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków,
tel. 12 62-05-600
e-mail: witold.jamroz@uj.edu.pl

Aktualny obszar badań:
druk przestrzenny (3DP), modelowanie 3D, stałe postaci leku, postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu, metody poprawy rozpuszczalności, badania dostępności farmaceutycznej.

Udział w grantach:
• UMO-2015/16 /W/NZ7/00404– SYMFONIA 3 – „Wpływ procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie„
• UMO-2018/31/B/ST8/01327 – OPUS 16 – „Badanie właściwości polimerowych matryc z substancjami leczniczymi otrzymanych techniką druku 3D”
• POIR.01.01.01-00-0322/17 – „Opracowanie preparatów o przedłużonym uwalnianiu w formie bolusa zawierających roślinne olejki eteryczne zmniejszających ryzyko wystąpienia SARA oraz poprawiających parametry produkcyjne krów mlecznych”

Współautorstwo 16 rozdziałów oraz 335 rycin w 9 książkach.

Wybrane publikacje:
1. Jamróz W., Kurek M., Łyszczarz E., Szafraniec J., Knapik-Kowalczuk J., Syrek K., Paluch M., Jachowicz R., 2017. 3D printed orodispersible films with Aripiprazole. Int. J. Pharm. 533 413-420,
2. Jamróz, W., Szafraniec, J., Kurek, M., Jachowicz, R., 2018. 3D Printing in Pharmaceutical and Medical Applications – Recent Achievements and Challenges. Pharm. Res. 35.
3. Jamróz, W., Kurek, M., Czech, A., Szafraniec, J., Gawlak, K., Jachowicz, R., 2018. 3D printing of tablets containing amorphous aripiprazole by filaments co-extrusion. Eur. J. Pharm. Biopharm. 131, 44–47.
4. Jamróz W, Kurek M, Szafraniec-Szczęsny J, Czech A, Gawlak K, Knapik-Kowalczuk J, Leszczyński B, Wróbel A, Paluch M, Jachowicz R. 2020. Speed it up, slow it down. An issue of bicalutamide release from 3D printed tablets. Eur J Pharm Sci. 2020 Feb 15;143:105169.
5. Jamróz, W.; Pyteraf, J.; Kurek, M.; Knapik-Kowalczuk, J.; Szafraniec-Szczęsny, J.; Jurkiewicz, K.; Leszczyński, B.; Wróbel, A.; Paluch, M.; Jachowicz, R. Multivariate Design of 3D Printed Immediate-Release Tablets with Liquid Crystal-Forming Drug—Itraconazole. Materials 2020, 13, 4961.