Realizowane projekty

Projekty badawcze we współpracy z innymi jednostkami.

  • Kierownik: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna – Zakład Neurofarmakologii Molekularnej, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

,,Molekularny profil nowych substancji o działaniu przeciwpsychotycznym” nr 2020/39/B/NZ7/01494.   

  • Koordynator: dr Frédéric Lamaty – IBMM, Uniwersytet Montpellier

,,Project EcoSero 6TSA”. Finansowanie : MUSE – ANR – Industrial Project GreenPep ANR-16-IDEX-0006.

 

Projekty badawcze.

  • Kierownik: prof. dr hab. Paweł Zajdel

,,Podwójni antagoniści receptora 5-HT3 i 5-HT6 w chorobach neuropsychiatrycznych i neurologicznych” nr K/NCN/000065.

 

  • Kierownik: dr Vittorio Canale

,,Poszukiwanie sond molekularnych o cechach odwrotnych agonistów zależnego od receptora 5-HT6 szlaku kinazy Cdk5” nr 2021/05/X/NZ7/01847.

 

  • Kierownik: prof. dr. hab. Paweł Zajdel

Potencjał terapeutyczny funkcjonalnie selektywnych ligandów receptora 5-HT7 w leczeniu depresji” nr K/PBO/000744. 

 

  • Kierownik: prof. dr hab. Paweł Zajdel

,,Funkcjonalnie selektywni odwrotni agoniści receptora 5-HT6 oraz podwójne inhibitory 5-HT6/MAO-B – w poszukiwaniu nowych podejść ,, nr K/PBO/000464.

 

  • Kierownik: mgr Patryk Kasza

,, Nowe alkinowe pochodne barwników z grupy Safirinium: znakowanie fluorescencyjne azydotymidyny w ramach koncepscji click chemistry „nr K/PBM/000619 

 

  • Kierownik: mgr Marcin Drop 

,,Właściwości neuroprotekcyjne ligandów receptora 5-HT6 w grupie pochodnych 2-arylopirolu – nowy wgląd w strategię leczenia chorób neurodegeneracyjnych”nr K/PBM/000681