Realizowane projekty

Projekty badawcze

  • Kierownik: prof. dr hab. Paweł Zajdel

,, Podwójni antagoniści receptora 5-HT3 i 5-HT6 w chorobach neuropsychiatrycznych i neurologicznych” nr K/NCN/000065.

 

  • Kierownik: dr Vittorio Canale

,, Poszukiwanie sond molekularnych o cechach odwrotnych agonistów zależnego od receptora 5-HT6 szlaku kinazy Cdk5” nr 2021/05/X/NZ7/01847.

 

  • Kierownik: prof. dr. hab. Paweł Zajdel

,,Potencjał terapeutyczny funkcjonalnie selektywnych ligandów receptora 5-HT7 w leczeniu depresji” nr K/PBO/000744. 

 

  • Kierownik: prof. dr hab. Paweł Zajdel

,,Funkcjonalnie selektywni odwrotni agoniści receptora 5-HT6 oraz podwójne inhibitory 5-HT6/MAO-B – w poszukiwaniu nowych podejść ,, nr K/PBO/000464.

 

  • Kierownik: mgr Patryk Kasza

,, Nowe alkinowe pochodne barwników z grupy Safirinium: znakowanie fluorescencyjne azydotymidyny w ramach koncepscji click chemistry “nr K/PBM/000619 

 

  • Kierownik: mgr Marcin Drop 

,,Właściwości neuroprotekcyjne ligandów receptora 5-HT6 w grupie pochodnych 2-arylopirolu – nowy wgląd w strategię leczenia chorób neurodegeneracyjnych”nr K/PBM/000681