WAŻNE TERMINY

REJESTRACJA: https://forms.gle/Af73jtan9M3nLxm4A

• Rejestracja Uczestników czynnych: do 28.03.2020 r.
• Rejestracja Uczestników biernych: do 07.04.2020 r.

 

ABSTRAKTY i PREZENTACJE: abstrakty.paracelsus@gmail.com

• Nadsyłanie abstraktów: do 01.04.2020 r.
• Przesłanie prezentacji multimedialnej: do 21.04.2020 r.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA i POTWIERDZENIE PRZELEWU: konferencja.paracelsus@gmail.com
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej: do 03.04.2020 r.
• Potwierdzenie przelewu: do 03.04.2020 r.