Prace magisterskie, prace doktorskie

Zapisy na prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2022/2023 w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej  

Kierunek Farmacja

Głównym kryterium przy zapisach na prace magisterskie realizowane w r.a. 2022/2023 jest ocena uzyskana z przedmiotu Biochemia i uczestnictwo w Kole Naukowym.  

Kierunek Kosmetologia 

Głównym kryterium przy zapisach na prace magisterskie realizowane w r.a. 2022/2023 jest ocena uzyskana z przedmiotu Biotechnologia w kosmetologii.  

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FARMACJA:

 • BADANIA NAD SYNERGIZMEM DZIAŁANIA PRZECIWNOWOTWOROWEGO DOKSORUBICYNY I PIPERLONGUMINY W MODELACH IN VITRO (2016);
 • STABILOŚĆ METABOLICZNA WERAPAMILU I PROPRANOLOLU W MODELU MIKROSOMÓW WĄTROBOWYCH (2016);
 • OCENA AKTYWNOŚCI ESTROGENOWEJ NOWYCH POTENCJALNYCH FILTRÓW PRZECIWSŁONECZNYCH- W MODELU IN VITRO (2017);
 • AKTYWNOŚĆ CYTOTOKSYCZNA AMIDOWYCH POCHODNYCH KWASU CYNAMONOWEGO STOSOWANYCH W SKOJARZENIU Z ANTYBIOTYKAMI ANTRACYKLINOWYMI (2017);
 • WPŁYW WYBRANYCH METYLOKSANTYN NA ZYWOTNOSC, PROLIFERACJĘ I ARCHITEKTURĘ CYTOSZKIETELU AKTYNOWEGO KOMÓREK RAKA PŁUCA- A549 (2017);
 • WPŁYW ANTYBIOTYKÓW ANTACYKLINOWYCH NA AKTYWNOŚĆ TAKSANÓW (2018);
 • OCENA ZDOLNOŚCI CYTOPROTEKCYJNEJ POCHODNYCH KWASU CYNAMONOWEGO W MODELU KOMÓRKOWYM KARDIOMIOCYTÓW SZCZURZYCH PODDANYCH DZIAŁANIU DOKSORUBICYNY (2018);
 • OCENA WPŁYWU WYBRANYCH POCHODNYCH PURYNO-2,6-DIONU NA WŁAŚCIWOŚCI FIBROBLASTÓW PŁUCNYCH (2018);
 • BADANIE AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ NOWYCH 1,2,3-TRIAZOLOWYCH POCHODNYCH AZYDOTYMIDYNY (2018);

 

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA:

 • ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY – WYZWANIE W GABINECIE KOSMETYCZNYM (2016);
 • BADANIA NAD NOWYMI FILTRAMI PRZECIWSŁONECZNYMI W GRUPIE POCHODNYCH ARLIDENOHYDANTOINY (2016);
 • BADANIA NAD NOWYMI FILTRAMI PRZECIWSŁONECZNYMI W GRUPIE POCHODNYCH KWASU CYNAMONOWEGO (2016);
 • METABOLIZM IN VITRO WYBRANYCH POCHODNYCH ARYLIDENOHYDANTOINY
  I KWASU CYNAMONOWEGO O DZIAŁANIU FOTOPROTEKCYJNYM (2016);
 • BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA I OCENA STABILNOŚCI METABOLICZNEJ (2E)(R,S)-N-(1-AMINO-1-OKSOPROPAN-2-YLO)-3-(4-CHLOROFENYLO) PROP-2-ENAMIDU- POTRNCJALNEGO FILTRA PRZECIWSŁONECZNEFO (2017);
 • ZASTOSOANIE KWASU HIALURONOWEGO I JEGO POCHODNYCH W KOSMETOLOGII (2017);
 • METODY BADANIA TOKSYCZNOŚCI KOSMETYKÓW (2017);
 • BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA I OCENA STABILNOŚCI METABOLICZNEJ ESTERU ETYLOWEGO KWASU 5-(Z)-(4-ETOKSYBENZYLIDENO)-3 HYDANTOINO OCTOWEGO-POTENCJALNRGO FILTRA PRZECIWSLONECZNEGO (2017);
 • BADANIE STABILNOŚCI METABOLICZNEJ NOWYCH ZWIĄZKÓW O AKTYWNOŚCI FOTOPROTEKCYJNEJ W MODELU CUNNINGHAMELLA (2018);
 • ZASTOSOWANIE MODELU MCF7-KOMÓREK ESTRGENOZALEŻNEGO RAKA PIERSI DO BADANIA NAD WYKLUCZENIEM AKTYWNOŚCI ESTROGENNEJ POTENCJALNYCH FILTRÓW PRZECIWSŁONECZNYCH (2018);
 • BADANIE WPŁYWU NOWYCH POTENCJALNYCH FILTRÓW Z GRUP ARYLIDENOHYDANTOINY  KWASU CYNAMNOWEGO NA ŻYWOTNOŚĆ I CYTOSZKIELET AKTYNOWY KOMÓREK LUDZKICH FIBROBLASTÓW SKÓRY (LINII BJ) (2018);