Prace magisterskie, prace doktorskie

Zapisy na prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2023/2024 w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej  

Kierunek Farmacja

Głównym kryterium przy zapisach na prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2023/2024 jest ocena uzyskana z przedmiotu Biochemia i uczestnictwo w Kole Naukowym.  

Kierunek Kosmetologia 

Głównym kryterium przy zapisach na prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2023/2024 jest ocena uzyskana z przedmiotu Biotechnologia w kosmetologii.  

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FARMACJA:

 • PORÓWNANIE ŚCIEŻEK BIOTRANSFORMACJI MIKROBIOLOGICZNEJ WYBRANYCH LEKÓW STOSOWANYCH W TERAPII SCHORZEŃ OUN (2024);
 • OCENA WŁAŚCIWOŚCI CYTOPROTEKCYJNYCH WYBRANYCH POCHODNYCH PURYNO-2,6-DIONU W MODELU SZCZURZYCH KARDIOMIOBLASTÓW (2024);
 • BIOTRANSFORMACJA WYBRANYCH NIESTEROIDOWYCH LEKÓW PRZECIWZAPALNYCH PRZY UŻYCIU GRZYBA Z GATUNKU TRAMETES VERSICOLOR (2024);
 • BADANIE MECHANIZMU KARDIOPROTEKCYJNEGO INHIBITORÓW PDE W MODELU KARDIOMIOCYTÓW LUDZKICH USZKODZONYCH ANTRACYKLINAMI (2024);
 • BADANIE MECHANIZMU KARDIOPROTEKCYJNEGO WYBRANYCH ZWIĄZKÓW W MODELU KARDIOMIOCYTÓW USZKODZONYCH ANTRACYKLINAMI (2023);
 • BIODEGRADACJA GEMFIBROZYLU PRZY UŻYCIU GRZYBÓW STRZĘPKOWYCH Z RODZAJU CUNNINHAMELLA (2023);
 • BIOTRANSFORMACJA MIKROBIOLOGICZNA WYBRANYCH NIESTEROIDOWYCH LEKÓW PRZECIWZAPALNYCH- IDENTYFIKACJA METABOLITÓW I OCENA ICH TOKSYCZNOŚCI (2023);
 • BADANIA IN SILICO NAD BEZPIECZEŃSTWEM  METABOLITÓW WYBRANYCH LEKÓW STOSOWANYCH W TERAPII CHORÓB CYWILIZACUJNYCH (2022);
 • BADANIA NAD MECHANIZMEM ŚMIERCI KOMÓRKOWEJ INDUKOWANEJ POCHODNYMI KWASU CYNAMONOWEGO W PODANIU SKOJARZONYM Z DOKSORUBICYNĄ (2022);
 • OKREŚLENIE WŁYWU NOWEJ, HYDRAZYDOWEJ POCHODNEJ PURYNO-2,6-DIONU NA PRZEJŚCIE EPITELIALNO-MEZENCHYMALNE LUDZKICH KOMÓREK RAKA PŁUCA (2021);
 • BADANIE WPŁYWU POCHODNYCHKWASU CYNAMONOWEGO NA STATUS ANTYOKSYDACYJNY I PROCESY ZAPALNE W MODELU KOMÓRKOWYM KARDIOMIOCYTÓW I MAKROFAGÓW (2021);
 • BADANIE DZIAŁANIA CHEMIOUWRAŻLIWIAJĄCEGO WYBRANYCH POCHODNYCH KWASU CYNAMONOWEGO W MODELU NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUC (2020);

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA:

 • BADANIA FOTOTOKSYCZNOŚCI WYBRANYCH ARYLIDENOWYCH POCHODNYCH KSANTONU O DZIAŁANIU PROMIENIOOCHRONNYM (2024);
 • BADANIA CYTOTOKSYCZNOŚCI I FOTOCYTOTOKSYCZNOŚCI WYBRANYCH POCHODNYCH ARENÓW W KONTEKŚCIE ZASTOSOWANIA W TERAPII FOTODYNAMICZNEJ CZERNIAKA (2024);
 • BADANIA FOTOSTABILNOŚCI WYBRANYCH POCHODNYCH ARENÓW O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU W TERAPII FOTODYNAMICZNEJ (2024);
 • KWAS HIALURONOWY JAKO ODMŁADZAJĄCA SUBSTANCJA STOSOWANA W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOII (2023);
 • BADANIE FOTOTOKSYCZNOŚCI NOWYCH INHIBITORÓW MELANOGENEZYZ WYKORZYSTANIEM LINII KOMÓRKOWEJ MYSICH FIBROBLASTÓW BALB/C3T3 (2023);
 • OCENA DZIAŁANIA CHEMOPREWENCYJNEGO WYCIĄGÓW Z WĄKROTY AZJATYCKIEJ W MODELU KOMÓREK CZERNIAKA (2023);
 • OCENA BEZPIECZENSTWA IN SILICO POTENCJALNYCH METABOLITÓW WYBRANYCH SUBSTANCJI PROMIENIOCHRONNYCH (2022);
 • BIAŁKA I PEPTYDY O ZNACZENIU KOSMETOLOGICZNYM (2021);
 • BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH POTENCJANYCH FILTRÓW UV Z GRUPY POCHODNYCH TIOLOWYCH KSANTONU (2021);
 • WYKORZYSTANIE TESTU MIKROJĄDROWEGO W BADANIACH GENOTOKSYCZNOŚCI NOWYCH ZWIĄZKÓW O POTENCJALNEJ AKTYWNOŚCI FOTOPROTEKCYJNEJ (2021);
 • BADANIA BEZPIECZEŃSTWA NOWYCH POTENCJALNYCH FILTRÓW UV Z GRUPY POCHODNYCH KSANTONU W MODELACH KOMÓRKOWYCH IN VITRO (2020);
 • OCENA DZIAŁANIA TRANS-CYNAMOALDEHYDU NA LUDZKIE KOMÓRKI SKÓRY (2020);
 • BADANIE STABILNOŚCI METABOLICZNEJ NOWYCH FILTRÓW UV Z GRUPY POCHODNYCH ARYLIDENOHYDANTOINY (2020);
 • ZASTOSOWANIE KOLAGENU W KOSMETOLOGII (2020);