Prace magisterskie, prace doktorskie

Zapisy na prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2023/2024 w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej  

Kierunek Farmacja

Głównym kryterium przy zapisach na prace magisterskie realizowane w r.a. 2023/2024 jest ocena uzyskana z przedmiotu Biochemia i uczestnictwo w Kole Naukowym.  

Kierunek Kosmetologia 

Głównym kryterium przy zapisach na prace magisterskie realizowane w r.a. 2023/2024 jest ocena uzyskana z przedmiotu Biotechnologia w kosmetologii.  

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FARMACJA:

 • BADANIE DZIAŁANIA CHEMIOUWRAŻLIWIAJĄCEGO WYBRANYCH POCHODNYCH KWASU CYNAMONOWEGO W MODELU NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUC (2020);
 • OKREŚLENIE WŁYWU NOWEJ, HYDRAZYDOWEJ POCHODNEJ PURYNO-2,6-DIONU NA PRZEJŚCIE EPITELIALNO-MEZENCHYMALNE LUDZKICH KOMÓREK RAKA PŁUCA (2021);
 • BADANIE WPŁYWU POCHODNYCHKWASU CYNAMONOWEGO NA STATUS ANTYOKSYDACYJNY I PROCESY ZAPALNE W MODELU KOMÓRKOWYM KARDIOMIOCYTÓW I MAKROFAGÓW (2021);
 • BADANIA IN SILICO NAD BEZPIECZEŃSTWEM  METABOLITÓW WYBRANYCH LEKÓW STOSOWANYCH W TERAPII CHORÓB CYWILIZACUJNYCH (2022);
 • BADANIA NAD MECHANIZMEM ŚMIERCI KOMÓRKOWEJ INDUKOWANEJ POCHODNYMI KWASU CYNAMONOWEGO W PODANIU SKOJARZONYM Z DOKSORUBICYNĄ (2022);

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA:

 • BADANIA BEZPIECZEŃSTWA NOWYCH POTENCJALNYCH FILTRÓW UV Z GRUPY POCHODNYCH KSANTONU W MODELACH KOMÓRKOWYCH IN VITRO (2020);
 • OCENA DZIAŁANIA TRANS-CYNAMOALDEHYDU NA LUDZKIE KOMÓRKI SKÓRY (2020);
 • BADANIE STABILNOŚCI METABOLICZNEJ NOWYCH FILTRÓW UV Z GRUPY POCHODNYCH ARYLIDENOHYDANTOINY (2020);
 • ZASTOSOWANIE KOLAGENU W KOSMETOLOGII (2020);
 • BIAŁKA I PEPTYDY O ZNACZENIU KOSMETOLOGICZNYM (2021);
 • PROBLEMY KOSMETYCZNE PACJENTÓW Z ŁOJOTOKOWYM ZAPALENIEM SKÓRY (2021);
 • STRES OKSYDACYJNY I JEGO ROLA W PROCESIE STARZENIA (2021);
 • OCENA IN VITRO AKTYWNOŚCI PRZECIWZAPALNEJ WYCIĄGÓW Z WĄKROTY AZJATYCKIEJ (2021);
 • ROLA I ZNACZENIE METALOPROTEINAZ W PROCESIE STARZENIA (2021);
 • BIODEGRADACJA  SYNTETYCZNYCH SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH (2021);
 • BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH POTENCJANYCH FILTRÓW UV Z GRUPY POCHODNYCH TIOLOWYCH KSANTONU (2021);
 • WYKORZYSTANIE TESTU MIKROJĄDROWEGO W BADANIACH GENOTOKSYCZNOŚCI NOWYCH ZWIĄZKÓW O POTENCJALNEJ AKTYWNOŚCI FOTOPROTEKCYJNEJ (2021);
 • OCENA BEZPIECZENSTWA IN SILICO POTENCJALNYCH METABOLITÓW WYBRANYCH SUBSTANCJI PROMIENIOCHRONNYCH (2022);