Badania

Tematyka badawcza

Analiza fitochemiczna jakościowa i ilościowa ukierunkowana na saponozydy, lipidy, związki fenolowe, olejki, flawonoidy, metabolity porostowe. Optymalizacja metod ekstrakcji z materiału roślinnego oraz optymalizacja technik rozdziału i izolacji. Badania in vitro aktywności biologicznej (cytotoksyczna,antyoksydacyjna, przeciwdrobnoustrojowa, przeciwzapalna, hamująca cholinoesterazy, hialuronidazy).

 

Stosowane metody

 • Metody chromatograficzne (TLC, CC, MPLC, HPLC, GLC),
 • spektroskopowe (NMR, MS),
 • IR,
 • densytometria,
 • biodetekcja,
 • kolorymetria,
 • spektrofotometria

 

Aparatura badawcza

 • Chromatograf HPLC DIONEX
 • Chromatograf MPLC BÜCHI
 • Spektrofotometryczny czytnik mikropłytkowy BIOTEK
 • Inkubator do hodowli komórkowych (LabLine)
 • Loża laminarna
 • Mikroskop odwrócony WILOVERT S (Hund Wetzlar)

 

 

Publikacje

                                             2021

1.
Autorzy: Galanty Agnieszka, Popiół Justyna, Paczkowska-Walendowska Magdalena, Studzińska-Sroka Elżbieta, Paśko Paweł, Cielecka-Piontek Judyta, Pękala Elżbieta, Podolak Irma.
Tytuł oryginału: (+)-Usnic acid as a promising candidate for a safe and stable topical photoprotective agent
Czasopismo: Molecules
Szczegóły: 2021 : Vol. 26, nr 17, id. art. 5224, il., bibliogr. 39 poz., abstr.
DOI: 10.3390/molecules26175224

 2.

Autorzy: Galanty Agnieszka, Zagrodzki Paweł, Gdula-Argasińska Joanna, Grabowska Karolina, Koczurkiewicz-Adamczyk Paulina, Wróbel-Biedrawa Dagmara, Podolak Irma, Pękala Elżbieta, Paśko Paweł.
Tytuł oryginału: A comparative survey of anti-melanoma and anti-inflammatory potential of usnic acid enantiomers – a comprehensive in vitro approach
Czasopismo: Pharmaceuticals
Szczegóły: 2021 : Vol. 14, nr 9, id. art. 945, il., bibliogr. 37 poz., abstr.
DOI: 10.3390/ph14090945

3.
Autorzy: Podolak Irma, Mynarski Adam, Wróbel Dagmara, Grabowska Karolina, Galanty Agnieszka.
Tytuł oryginału: Bioactive benzoquinones content variability in red-berry and white-berry varieties of Ardisia crenata Sims. and assessment of cytotoxic activity.
Czasopismo: Natural Product Research
Szczegóły: 2021 : Vol. 35, nr 1, s. 157-161, il., bibliogr., abstr.
DOI: 10.1080/14786419.2019.1614575

4.
Autorzy: Paśko Paweł, Galanty Agnieszka, Zagrodzki Paweł, GyuKu Yang, Luksirikul Patraporn, Weisz Moshe, Gorinstein Shela.
Tytuł oryginału: Bioactivity and cytotoxicity of different species of pitaya fruits A comparative study with advanced chemometric analysis.
Czasopismo: Food Bioscience
Szczegóły: 2021 : Vol. 40, id. art. 100888
4DOI: 10.1016/j.fbio.2021.100888

5.
Autorzy: Stasiłowicz Anna, Tomala Anna, Podolak Irma, Cielecka-Piontek Judyta.
Tytuł oryginału: Cannabis sativa L. as a Natural Drug Meeting the Criteria of a Multitarget Approach to Treatment.
Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Szczegóły: 2021 : Vol. 22, nr 2, id. art. 778, il., bibliogr. 153 poz., abstr.
DOI: 10.3390/ijms22020778

 6

Autorzy: Podolak Irma, Żuromska-Witek Barbara, Grabowska Karolina, Żebrowska Sara, Galanty Agnieszka, Hubicka Urszula.
Tytuł oryginału: Comparative Quantitative Study of Ardisiacrispin A in Extracts from Ardisia crenata Sims Varieties and Their Cytotoxic Activities.
Czasopismo: Chemistry & Biodiversity
Szczegóły: 2021 : Vol. 18, nr 7, id. art. e2100335, il., bibliogr. 26 poz., abstr.
DOI: 10.1002/cbdv.202100335

7.
Autorzy: Galanty Agnieszka, Danel Tomasz, Węgrzyn Michał, Podolak Irma, Podolak Igor.
Tytuł oryginału: Deep convolutional neural network for preliminary in-field classification of lichen species.
Czasopismo: Biosystems Engineering
Szczegóły: 2021 : Vol. 204, s. 15-25, il., bibliogr.
DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2021.01.004

8.
Autorzy: Paśko Paweł, Galanty Agnieszka, Zagrodzki Paweł, Luksirikul Patraporn, Barasch Dinorah, Nemirovski Alina, Gorinstein Shela.
Tytuł oryginału: Dragon Fruits as a Reservoir of Natural Polyphenolics with Chemopreventive Properties.
Czasopismo: Molecules
Szczegóły: 2021 : Vol. 26, nr 8, id. art. 2158, il., bibliogr. 44 poz., abstr.
DOI: 10.3390/molecules26082158

9.
Autorzy: Witkowicz Robert, Skrzypek Edyta, Gleń-Karolczyk Katarzyna, Krupa Mateusz, Biel Wioletta, Chłopicka Joanna, Galanty Agnieszka.
Tytuł oryginału: Effects of application of plant growth promoters, biological control agents and microbial soil additives on photosynthetic efficiency, canopy vegetation indices and yield of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench).
Czasopismo: Biological Agriculture and Horticulture
Szczegóły: 2021 : Vol. 37, nr 4, s. 234-251, il., bibliogr. 65 poz., abstr.
DOI: 10.1080/01448765.2021.1918579

10.
Autorzy: Makowska-Wąs Justyna, Rzepiela Agnieszka, Podolak Irma.
Tytuł oryginału: Florian Sawiczewski (1797-1876), founder of the pharmacognostic collection in Kraków
Czasopismo: Journal of the History of Collections
Szczegóły: 2021 : In press, s. 1-11, il., bibliogr. 51 poz.
DOI: 10.1093/jhc/fhab006

11.
Autorzy: Kłeczek Natalia, Malarz Janusz, Gierlikowska Barbara, Skalniak Łukasz, Galanty Agnieszka, Kiss Anna K., Stojakowska Anna.
Tytuł oryginału: Germacranolides from Carpesium divaricatum : some new data on cytotoxic and anti-inflammatory activity.
Czasopismo: Molecules
Szczegóły: 2021 : Vol. 26, nr 15, id. art. 4644, il., bibliogr. 36 poz., abstr.
DOI: 10.3390/molecules26154644

12.
Autorzy: Paśko Paweł, Galanty Agnieszka, Tyszka-Czochara Małgorzata, Żmudzki Paweł, Zagrodzki Paweł, Gdula-Argasińska Joanna, Prochownik Ewelina, Gorinstein Shela.
Tytuł oryginału: Health Promoting vs Anti-nutritive Aspects of Kohlrabi Sprouts, a Promising Candidate for Novel Functional Food.
Czasopismo: Plant Foods for Human Nutrition
Szczegóły: 2021 : Vol. 76, s. 76-82, il., bibliogr. 33 poz., abstr.
DOI: 10.1007/s11130-020-00877-1

13.
Autorzy: Studzińska-Sroka Elżbieta, Galanty Agnieszka, Gościniak Anna, Wieczorek Mateusz, Kłaput Magdalena, Dudek-Makuch Marlena, Cielecka-Piontek Judyta.
Tytuł oryginału: Herbal infusions as a valuable functional food.
Czasopismo: Nutrients
Szczegóły: 2021 : Vol. 13, nr 11, id. art. 4051, il., bibliogr. 71 poz., abstr.
DOI: 10.3390/nu13114051

14.
Autorzy: Grabowska Karolina, Galanty Agnieszka, Koczurkiewicz-Adamczyk Paulina, Wróbel-Biedrawa Dagmara, Żmudzki Paweł, Załuski Daniel, Wójcik-Pszczoła Katarzyna, Paśko Paweł, Pękala Elżbieta, Podolak Irma.
Tytuł oryginału: Multidirectional anti-melanoma effect of galactolipids (MGDG-1 and DGDG-1) from Impatiens parviflora DC. and their synergy with doxorubicin.
Czasopismo: Toxicology in Vitro
Szczegóły: 2021 : Vol. 76, id. art. 105231, il., bibliogr., abstr.
DOI: 10.1016/j.tiv.2021.105231

15.
Autorzy: Sułkowska-Ziaja Katarzyna, Grabowska Karolina, Apola Anna, Kryczyk-Poprawa Agata, Muszyńska Bożena.
Tytuł oryginału: Mycelial culture extracts of selected wood-decay mushrooms as a source of skin-protecting factors.
Czasopismo: Biotechnology Letters
Szczegóły: 2021 : Vol. 43, nr 5, s. 1051-1061, il., abstr., bibliogr.
DOI: 10.1007/s10529-021-03095-0

16.
Autorzy: Michalska Klaudia, Galanty Agnieszka, Le Thanh Nguyen, Malarz Janusz, Vuong Nguyen Quoc, Pham Van Cuong, Stojakowska Anna.
Tytuł oryginału: New polyesterified ursane derivatives from leaves of Maesa membranacea and their cytotoxic activity.
Czasopismo: Molecules
Szczegóły: 2021 : Vol. 26, nr 22, id. art. 7013, il., bibliogr. 46 poz., abstr.
DOI: 10.3390/molecules26227013

17.
Autorzy: Wiesner Agnieszka, Szuta Mariusz, Galanty Agnieszka, Paśko Paweł.
Tytuł oryginału: Optimal Dosing Regimen of Osteoporosis Drugs in Relation to Food Intake as the Key for the Enhancement of the Treatment Effectiveness – A Concise Literature Review.
Czasopismo: Foods
Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 4, id. art. 720, il., bibliogr. 63 poz., abstr.
DOI: 10.3390/foods10040720

18.
Autorzy: Galanty Agnieszka, Węgrzyn Michał, Wietrzyk-Pełka Paulina, Fołta Maria, Krośniak Mirosław, Podolak Irma, Zagrodzki Paweł.
Tytuł oryginału: Quantitative variations of usnic acid and selected elements in terricolous lichen Cladonia mitis Sandst., with respect to different environmental factors A chemometric approach.
Czasopismo: Phytochemistry
Szczegóły: 2021 : Vol. 192, id. art. 112948, il., bibliogr., abstr.
DOI: 10.1016/j.phytochem.2021.112948

19.
Autorzy: Sołtys Agnieszka, Galanty Agnieszka, Zagrodzki Paweł, Podolak Irma.
Tytuł oryginału: Relationship between maturity atage, triterpenoid content and cytotoxicity of Sorbus intermedia (EHRH.) PERS. Fruits – a chemometric approach.
Czasopismo: Chemistry & Biodiversity
Szczegóły: 2021 : Vol. 18, nr 11, id. art. e2100552, il., bibliogr. 52 poz.
DOI: 10.1002/cbdv.202100552

20.
Autorzy: Grabowska Karolina, Pecio Łukasz, Galanty Agnieszka, Żmudzki Paweł, Oleszek Wiesław, Podolak Irma.
Tytuł oryginału: Serjanic acid glycosides from Chenopodium hybridum L. with good cytotoxicity and selectivity profile against several panels of human cancer cell lines.
Czasopismo: Molecules
Szczegóły: 2021 : Vol. 26, nr 16, id. art. 4915, il., bibliogr. 18 poz., abstr.
DOI: 10.3390/molecules26164915

21.
Autorzy: Grabowska Karolina, Żmudzki Paweł, Wróbel-Biedrawa Dagmara, Podolak Irma.
Tytuł oryginału: Simultaneous Quantification of Ursolic and Oleanolic Acids in Glechoma hederacea and Glechoma hirsuta by UPLC/MS/MS.
Czasopismo: Planta Medica
Szczegóły: 2021 : Vol. 87, nr 4, s. 305-313
DOI: 10.1055/a-1345-9377

22.
Autorzy: Sobolewska Danuta, Owczarek Aleksandra, Olszewska Monika, Paulino Niraldo, Podolak Irma, Paśko Paweł, Wróbel-Biedrawa Dagmara, Michalska Klaudia.
Tytuł oryginału: UHPLC-PDA-ESI-MS profile of phenolic compounds in the aerial parts of Cuphea ingrata Cham. & Schltdl.
Czasopismo: Natural Product Research
Szczegóły: 2021 : Jan 4;1-5. doi: 10.1080/14786419.2020.1868463. Online ahead of print., s. 1-6, il., bibliogr., abstr.
DOI: 10.1080/14786419.2020.1868463

23.
Autorzy: Sobolewska Danuta, Duda Karolina, Wróbel-Biedrawa Dagmara, Podolak Irma.
Tytuł oryginału: Wybrane substancje pochodzenia naturalnego jako składniki opatrunków w leczeniu owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej
Czasopismo: Polish Journal of Cosmetology
Szczegóły: 2021 : Vol. 24, nr 4, s. 221-230, il., bibliogr.
24.
Autorzy: Makowska-Wąs Justyna, Podolak Irma.
Tytuł oryginału: Zamienniki surowców egzotycznych – substytuty kiny według Krzysztofa Kluka
Tytuł całości: W: Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728-1800)
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod redakcją Iwony Arabas i Roberta Księżopolskiego
Adres wydawniczy: Warszawa ; Ciechanowiec : Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, 2021
Opis fizyczny: s. 287-303 : bibliogr.

                                              2020

I  Prace oryginalne :

 1.

Autorzy: Grabowska Karolina, Wróbel Dagmara, Żmudzki Paweł, Podolak Irma.
Tytuł oryginału: Anti-inflammatory activity of saponins from roots of Impatiens parviflora DC.
Czasopismo: Natural Product Research
Szczegóły: 2020 : Vol. 32, nr 11, s. 1581-1585, il., bibliogr., abstr.
DOI: 10.1080/14786419.2018.1519708

2.
Autorzy: Wróbel-Biedrawa Dagmara, Grabowska Karolina, Galanty Agnieszka, Sobolewska Danuta, Żmudzki Paweł, Podolak Irma.
Tytuł oryginału: Anti-melanoma potential of two benzoquinone homologues embelin and rapanone – a comparative in vitro study.
Czasopismo: Toxicology in Vitro
Szczegóły: 2020 : Vol. 65, id. art. 104826, bibliogr., abstr.
DOI: 10.1016/j.tiv.2020.104826

3.

Autorzy: Zagrodzki Paweł, Paśko Paweł, Galanty Agnieszka, Tyszka-Czochara Małgorzata, Wietecha-Posłuszny Renata, Salvans Rubio Pol, Bartoń Henryk, Prochownik Ewelina, Muszyńska Bożena, Sułkowska-Ziaja Katarzyna, Bierła Katarzyna, Łobiński Ryszard, Szpunar Joanna, Gorinstein Shela.
Tytuł oryginału: Does selenium fortification of kale and kohlrabi sprouts change significantly their biochemical and cytotoxic properties?
Czasopismo: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
Szczegóły: 2020 : Vol. 59, id. art. 126466, il., bibliogr. 41 poz., abstr.
DOI: 10.1016/j.jtemb.2020.126466

4.
Autorzy: Witkowicz Robert, Biel Wioletta, Skrzypek Edyta, Chłopicka Joanna, Gleń-Karolczyk Katarzyna, Krupa Mateusz, Prochownik Ewelina, Galanty Agnieszka.
Tytuł oryginału: Microorganisms and Biostimulants Impacton the Antioxidant Activity of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) Sprouts.
Czasopismo: Antioxidants
Szczegóły: 2020 : Vol. 9, nr 7, id. art. 584, il., bibliogr. 44 poz., abstr.
DOI: 10.3390/antiox9070584

5.

Autorzy: Galanty Agnieszka, Paśko Paweł, Podolak Irma, Zagrodzki Paweł.
Tytuł oryginału: Optimization of usnic acid extraction conditions using fractional factorial design.
Czasopismo: Lichenologist
Szczegóły: 2020 : Vol. 52, nr 5, s. 397-401, bibliogr., abstr.
DOI: 10.1017/S0024282920000316

II  Prace przeglądowe :      

1.
Autorzy: Sołtys Agnieszka, Galanty Agnieszka, Podolak Irma.
Tytuł oryginału: Ethnopharmacologically important but underestimated genus Sorbus : a comprehensive review.
Czasopismo: Phytochemistry Reviews
Szczegóły: 2020 : Vol. 19, nr 1, s. 491-526, il., bibliogr., abstr.
DOI: 10.1007/s11101-020-09674-9

2.

Autorzy: Sobolewska Danuta, Galanty Agnieszka, Grabowska Karolina, Makowska-Wąs Justyna, Wróbel-Biedrawa Dagmara, Podolak Irma.
Tytuł oryginału: Saponins as cytotoxic agents : an update (2010-2018). Part I-steroidal saponins.
Czasopismo: Phytochemistry Reviews
Szczegóły: 2020 : Vol. 19, nr 1, s. 139-189, il., bibliogr. 198 poz., abstr.
DOI: 10.1007/s11101-020-09661-0

                                              2019

I  Prace oryginalne :      

1.

Autorzy: Irma Podolak, Adam Mynarski, Dagmara Wróbel, Karolina Grabowska, Agnieszka Galanty.

Tytuł oryginału: Bioactive benzoquinones content variability in red-berry and white-berry varieties of Ardisia crenata Sims. and assessment of cytotoxic activity.

Czasopismo: Natural Product Research

Szczegóły:  2019 : May 28:1-5. doi: 10.1080/14786419.2019.1614575. [Epub ahead of print], s. 1-6, il., bibliogr., abstr.

2.

Autorzy: Marlena Dudek-Makuch, Elżbieta Studzińska-Sroka, Katarzyna Korybalska, Natasza Czepulis, Joanna Łuczak, Rafał Rutkowski, Łukasz Marczak, Jolanta Długaszewska, Karolina Grabowska, Maciej Stobiecki, Judyta Cielecka-Piontek, Wiesława Bylka, Janusz Witowski.

Tytuł oryginału: Biological activity of Aesculus hippocastanum flower extracts on vascular endothelial cells cultured in vitro.

Czasopismo: Phytochemistry Letters

Szczegóły:  2019 : Vol. 30, s. 367-375, il., bibliogr., abstr.

3.

Autorzy: Robert Witkowicz, Wioletta Biel, Joanna Chłopicka, Agnieszka Galanty, Katarzyna Gleń-Karolczyk, Edyta Skrzypek, Mateusz Krupa.

Tytuł oryginału: Biostimulants and Microorganisms Boost the Nutritional Composition of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) Sprouts.

Czasopismo: Agronomy

Szczegóły:  2019 : Vol. 9, nr 8 art. no 469, s. 1-14, il., bibliogr. 43 poz., abstr.

4.

Autorzy: Elżbieta Studzińska-Sroka, Hanna Tomczak, Natalia Malińska, Marta Wrońska, Robert Kleszcz, Agnieszka Galanty, Judyta Cielecka-Piontek, Dorota Latek, Jarosław Paluszczak.

Tytuł oryginału: Cladonia uncialis as a valuable raw material of biosynthetic compounds against clinical strains of bacteria and fungi.

Czasopismo: Acta Biochimica Polonica

Szczegóły:  2019 : Vol. 66, nr 4, s. 597-603, il., bibliogr.

5.

Autorzy: Agnieszka Galanty, Paweł Paśko, Irma Podolak.

Tytuł oryginału: Enantioselective activity of usnic acid: a comprehensive review and future perspectives.

Czasopismo: Phytochemistry Reviews

Szczegóły:  2019 : Vol. 18, nr 2, s. 527-548, il., bibliogr., abstr.

6.

Autorzy: Klaudia Michalska, Agnieszka Galanty, Oskar Michalski, Anna Stojakowska.

Tytuł oryginału: Further sesquiterpenoids and phenolics from two species of Taraxacum FH Wigg. and cytotoxic activity of taraxinic acid and its derivatives.

Czasopismo: Phytochemistry Letters

Szczegóły:  2019 : Vol. 30, s. 296-301, il., bibliogr., abstr.

Uwagi: Autor korespondencyjny: Klaudia Michalska.

7.

Autorzy: Michał Hubert Węgrzyn, Paulina Wietrzyk-Pełka, Agnieszka Galanty, Beata Cykowska-Marzencka, Monica Alterskjaer Sundset.

Tytuł oryginału: Incomplete degradation of lichen usnic acid and atranorin in Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus).

Czasopismo: Polar Research

Szczegóły:  2019 : Vol. 38, art. no 3375, s. 1-11, il., bibliogr., abstr.

8.

Autorzy: P[aweł] Paśko, A[gnieszka] Galanty, P[aweł] Żmudzki, J[oanna] Gdula-Argasińska, P[aweł] Zagrodzki.

Tytuł oryginału: Influence of Different Light Conditions and Time of Sprouting on Harmful and Beneficial Aspects of Rutabaga Sprouts in Comparison to Their Roots and Seeds.

Czasopismo: Journal of the Science of Food and Agriculture

Szczegóły:  2019 : Vol. 99, nr 1, s. 302-308, il., bibliogr., abstr.

9.

Autorzy: Anna Stojakowska, Agnieszka Galanty, Janusz Malarz, Marta Michalik.

Tytuł oryginału: Major terpenoids from Telekia speciosa flowers and their cytotoxic activity in vitro.

Czasopismo: Natural Product Research

Szczegóły:  2019 : Vol. 33, nr 12, s. 1804-1808, il., bibliogr., abstr.

10.

Autorzy: Tomasz Lepionka, Agnieszka Białek, Małgorzata Białek, Marian Czauderna, Agnieszka Stawarska, Robert Wrzesień, Wojciech Bielecki, Paweł Paśko, Agnieszka Galanty, Barbara Bobrowska-Korczak.

Tytuł oryginału: Mammary cancer risk and serum lipid profile of rats supplemented with pomegranate seed oil and bitter melon extract.

Czasopismo: Prostaglandins & Other Lipid Mediators

Szczegóły:  2019 : Vol. 142, s. 33-45, il., bibliogr. 72 poz., abstr.

11.

Autorzy: Małgorzata Białek, Agnieszka Białek, Tomasz Lepionka, Paweł Paśko, Agnieszka Galanty, Andrzej Tokarz, Marian Czauderna.

Tytuł oryginału: Punica granatum (Pomegranate) Seed Oil and Momordica charantia (Bitter Melon) Extract Affect the Lipid’s Profile and Oxidative Stability of Femoral Muscles of Rats.

Czasopismo: European Journal of Lipid Science and Technology

Szczegóły:  2019 : Vol. 121, nr 5 art. no. 1800420, s. 1-10, il., bibliogr. 39 poz.

II  Prace przeglądowe :   

1.

Autorzy: Karolina Wołonkiewicz, Irma Podolak, Paweł Paśko, Agnieszka Galanty.

Tytuł oryginału: Analiza zawartości kofeiny w suplementach diety wspomagających odchudzanie.

Tytuł angielski: Analysis of caffeine content in weight-loss dietary supplements.

Czasopismo: Farmacja Polska

Szczegóły:  2019 : T. 75, nr 1, s. 53-56, bibliogr. 19 poz.

2.

Autorzy: Paulina Koczurkiewicz, Katarzyna Klaś, Karolina Grabowska, Kamil Piska, Katarzyna Rogowska, Katarzyna Wójcik-Pszczoła, Irma Podolak, Agnieszka Galanty, Marta Michalik, Elżbieta Pękala.

Tytuł oryginału: Saponins as chemosensitizing substances that improve effectiveness and selectivity of anticancer drug-Minireview of in vitro studies.

Czasopismo: Phytotherapy Research

Szczegóły:  2019 : Vol. 33, nr 9, s. 2141-2151, il., bibliogr.

2018

 

I  Prace oryginalne :      

 1. Paweł Paśko, Joanna Podporska-Carroll, Brid Quilty, Ewelina Prochownik, Agnieszka Galanty, Paweł Zagrodzki, Zofia Zachwieja.
  Tytuł oryginału: Aktywność przeciwdrobnoustrojowa brukwi i kalarepy oraz ich kiełków.
  Tytuł angielski: Antimicrobial activity of rutabaga roots, kohlrabi bulbs and their sprouts.
  Czasopismo: Bromatol. Chem. Toksykol.
  Szczegóły:  2018 : T. 51, nr 2, s. 116-119, bibliogr. 10 poz., sum.

 2. Elżbieta Studzińska-Sroka, Marlena Dudek-Makuch, Justyna Chanaj-Kaczmarek, Natasza Czepulis, Katarzyna Korybalska, Rafał Rutkowski, Joanna Łuczak, Karolina Grabowska, Wiesława Bylka, Janusz Witowski.
  Tytuł oryginału: Anti-inflammatory Activity and Phytochemical Profile of Galinsoga Parviflora Cav.
  Czasopismo: Molecules
  Szczegóły:  2018 : Vol. 23, nr 9 art. no. 2133, s. 1-15, il., bibliogr. 44 poz., abstr.

 3. Karolina Grabowska, Dagmara Wróbel, Paweł Żmudzki, Irma Podolak.
  Tytuł oryginału: Anti-inflammatory activity of saponins from roots of Impatiens parviflora DC.
  Czasopismo: Nat. Prod. Res.
  Szczegóły:  2018 : Nov 16:1-5. doi: 10.1080/14786419.2018.1519708. [Epub ahead of print], s. 1-6, il., bibliogr., abstr.

 4. Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Agnieszka Szewczyk, Agnieszka Galanty, Joanna Gdula-Argasińska, Bożena Muszyńska.
  Tytuł oryginału: Chemical composition and biological activity of extracts from fruiting bodies and mycelial cultures of Fomitopsis betulina.
  Czasopismo: Mol. Biol. Rep.
  Szczegóły:  2018 : Vol. 45, nr 6, s. 2535-2544, il., bibliogr. 46 poz., abstr.

 5. Paweł Paśko, Malgorzata Tyszka-Czochara, Agnieszka Galanty, Joanna Gdula-Argasińska, Paweł Żmudzki, Henryk Bartoń, Paweł Zagrodzki, Shela Gorinstein.
  Tytuł oryginału: Comparative Study of Predominant Phytochemical Compounds and Proapoptotic Potential of Broccoli Sprouts and Florets.
  Czasopismo: Plant Foods Hum. Nutr.
  Szczegóły:  2018 : Vol. 73, nr 2, s. 95-100, il., bibliogr. 34 poz., abstr.

 6. Anna Stojakowska, Agnieszka Galanty, Janusz Malarz, Marta Michalik.
  Tytuł oryginału: Major terpenoids from Telekia speciosa flowers and their cytotoxic activity in vitro.
  Czasopismo: Nat. Prod. Res.
  Szczegóły:  2018 : Feb 12:1-5. doi: 10.1080/14786419.2018.1437431. [Epub ahead of print], s. 1-6, il., bibliogr., abstr.

 7. Paweł Paśko, Ewelina Prochownik, Agnieszka Galanty, Henryk Bartoń, Małgorzata Tyszka-Czochara, Paweł Zagrodzki, Zofia Zachwieja.
  Tytuł oryginału: Porównanie aktywności antyoksydacyjnej i całkowitej zawartości polifenoli w kiełkach i różyczkach brokułów.
  Tytuł angielski: Comparative study of antioxidant capacity and total polyphenols content of broccoli sprouts and florets.
  Czasopismo: Bromatol. Chem. Toksykol.
  Szczegóły:  2018 : T. 51, nr 2, s. 120-123, bibliogr. 10 poz., sum.

 8. Kamil Piska, Agnieszka Galanty, Paulina Koczurkiewicz, Paweł Żmudzki, Joanna Potaczek, Irma Podolak, Elżbieta Pękala.
  Tytuł oryginału: Usnic acid reactive metabolites formation in human, rat, and mice microsomes. Implication for hepatotoxicity.
  Czasopismo: Food Chem. Toxicol.
  Szczegóły:  2018 : Vol. 120, s. 112-118, il., bibliogr., abstr.

 9. Agnieszka Galanty, Joanna Chłopicka, Michał Kaleta, Agnieszka Sołtys, Irma Podolak.
  Tytuł oryginału: Wpływ warunków przechowywania na aktywność antyoksydacyjną i zawartość polifenoli w owocach jarzębu szwedzkiego.
  Tytuł angielski: The influence of storage conditions on antioxidant activity and total polyphenol content in swedish whitebeam fruits.
  Czasopismo: Bromatol. Chem. Toksykol.
  Szczegóły:  2018 : T. 51, nr 2, s. 124-127, bibliogr. 17 poz., sum.

 10. Paweł Paśko, Agnieszka Galanty, Paweł Żmudzki, Joanna Gdula-Argasińska, Paweł Zagrodzki
  Tytuł oryginału: Influence of different light conditions and time of sprouting on harmful and beneficial aspects of rutabaga sprouts in comparison to their roots and seeds.
  Czasopismo: J.Sci.Food Agric
  Szczegóły: 2019 : nr 99, s. 302-308

 11. Adam Mynarski, Wioleta Pietrzak, Agnieszka galanty, Emilia Dawiec, Renata Nowak, Irma Podolak
  Tytuł oryginału: Phenolic acid LC/MS profile of Chenopodium rubrum and evaluation of cytotoxic activity
  Czasopismo: Natural Product Communications
  Szczegóły: 2018 : T.13, nr 7, s.855-857

 

II  Prace przeglądowe :  

 1. Danuta Sobolewska
  Tytuł oryginalny: Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum wielki powrót.
  Monografia , 2018, ISBN 978-83-950043-0-8

 

2017

 

I  Prace oryginalne :      

 1. Agnieszka Galanty, Paulina Koczurkiewicz, Dawid Wnuk, Milena Paw, Elżbieta Karnas, Irma Podolak, Michał Węgrzyn, Magdalena Borusiewicz, Zbigniew Madeja, Jarosław Czyż, Marta Michalik.
  Usnic acid and atranorin exert selective cytostatic and anti-invasive effects on human prostate and melanoma cancer cells, Toxicol. In Vitro, 2017,  Vol. 40, s. 161-169

 2. Justyna Makowska-Wąs, Agnieszka Galanty, Joanna Gdula-Argasińska, Małgorzata Tyszka-Czochara, Agnieszka Szewczyk, Ricardo Nunes, Isabel de Carvalhod, Marta Michalik, Paweł Paśko.
  Identification of predominant phytochemical compounds and cytotoxic activity of wild olive leaves (Olea europaea L. ssp. sylvestris) harvested in south Portugal, Chem. Biodivers, 2017, Vol. 14, nr 3 art. no. e1600331, s. 1-10

 3. Karolina Grabowska, Irma Podolak, Agnieszka Galanty, Paweł Żmudzki, Paulina Koczurkiewicz, Kamil Piska, Elżbieta Pękala, Zbigniew Janeczko.
  Two new triterpenoid saponins from the leaves of Impatiens parviflora DC. and their cytotoxic activity, Ind. Crops Prod., 2017, Vol. 96, s. 71-79

 4. Magdalena Borusiewicz, Danuta Trojanowska, Paulina Paluchowska, zbigniew Janeczko, Max W.Petitjean, Alicja Budak.
  Cytostatic, cytotoxic and antibacterial activities of essential oil isolated from Citrus hystrix, Science Asia, 2017, Vol.43, s. 96-106 ( DOI: 10.2306/scienceasia1513-1874.2017.43.096)

 

II  Prace przeglądowe :  

 1. Agnieszka Siciarz, Karolina Grabowska, Irma Podolak, Agnieszka Galanty.
  Analiza zawartości wybranych metabolitów roślinnych w suplementach diety, Farm. Pol., 2017, T. 73, nr 9, s. 521-526

 2. Elżbieta Studzińska-Sroka, Agnieszka Galanty, Wiesława Bylka.
  Atranorin – an interesting lichen secondary metabolite, Mini Rev. Med. Chem., 2017, Vol. 17, nr 17, s. 1633-1645

 

2016

 

I  Prace oryginalne :      

 1. Karolina Grabowska, Irma Podolak, Agnieszka Galanty, Daniel Załuski, Justyna Makowska-Wąs, Danuta Sobolewska, Zbigniew Janeczko, Paweł Żmudzki
  In vitro anti-denaturation and anti-hyaluronidase activities of extracts and galactolipids from leaves of Impatiens parfiflora DC, Nat.Prod.Res., 2015, DOI: 10.1080/14786419.2015.1049175

 2. I. Podolak, M. Olech, A. Galanty, D. Załuski, K Grabowska, D. Sobolewska, M. Michalik, R. Nowak
  Flavonoid and phenolic acid profile by LC-MS/MS and biological activity of crude extracts from Chenopodium hybridum aerial parts, Nat.Prod.Res., 2016, DOI: 10.1080/14786419.2015.1136908

 3. D. Załuski, M. Olech, A. Galanty, R. Verpoorte, R. Kuźniewski, R. Nowak, A. Bogucka-Kocka
  Phytochemical Conntent and Pharma-Nutrition Study on Eleutherococcus senticosus Fruits Intractum, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, DOI : 10.1155/2016/9270691

 4. D. Załuski, R. Kuźniewski, Z. Janeczko
  HPTLC-profiling of eleutherosides, mechanism of antioxidative action of eleutheroside E1, the PAMPA test with LC/MS detection and structure – activity relationship, Saudi Journal of Biological Sciences, 2016, DOI : 10.1016/j.sjbs.2016.01.018

 5. D. Załuski, H.D. Smolarz
  Influence of Polish Climate Conditions of Content and the Chemical Variation of Volatiles in the Roots of Six Eleutherococcus Species and Their Potential Use, Rec. Nat. Prod., 2016, 10:2, 240-244

 6. D. Załuski, R. Kuźniewski
  In Vitro Anti-AChE, Anti-BuChE and Antioxidant Activity of 12 Extracts of Eleutherococcus Species, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, DOI : 10.1155/2016/4135135

 7. P. Koczurkiewicz, E. Kowolik, I. Podolak, D. Wnuk, K. Piska, A. Łabędź-    Masłowska, K. Wójcik-Pszczoła, E. Pękala, J. Czyż, M. Michalik 
  Synergistic Cytotoxic and Anti-invasive Effects of Mitoxantrone and Triterpene Saponins from Lysimachia ciliate on Human Prostate Cancer, Cells , Planta Med., 2016, DOI : 10.1055/s-0042-117537

 

II  Prace przeglądowe :

 1. D. Sobolewska, K. Michalska, I. Podolak, K. Grabowska
  Steroidal saponins from the genus Allium, Phytochem Rev., 2016, DOI : 10.1007/s11101-014-9381