Badania

Tematyka badawcza

Analiza fitochemiczna jakościowa i ilościowa ukierunkowana na saponozydy, lipidy, związki fenolowe, olejki, flawonoidy, metabolity porostowe. Optymalizacja metod ekstrakcji z materiału roślinnego oraz optymalizacja technik rozdziału i izolacji. Badania in vitro aktywności biologicznej (cytotoksyczna,antyoksydacyjna, przeciwdrobnoustrojowa, przeciwzapalna, hamująca cholinoesterazy, hialuronidazy).

 

Stosowane metody

 • Metody chromatograficzne (TLC, CC, MPLC, HPLC, GLC),
 • spektroskopowe (NMR, MS),
 • IR,
 • densytometria,
 • biodetekcja,
 • kolorymetria,
 • spektrofotometria

 

Aparatura badawcza

 • Chromatograf HPLC DIONEX
 • Chromatograf MPLC BÜCHI
 • Spektrofotometryczny czytnik mikropłytkowy BIOTEK
 • Inkubator do hodowli komórkowych (LabLine)
 • Loża laminarna
 • Mikroskop odwrócony WILOVERT S (Hund Wetzlar)

 

 

Publikacje

 

2018

 

I  Prace oryginalne :      

 1. Paweł Paśko, Joanna Podporska-Carroll, Brid Quilty, Ewelina Prochownik, Agnieszka Galanty, Paweł Zagrodzki, Zofia Zachwieja.
  Tytuł oryginału: Aktywność przeciwdrobnoustrojowa brukwi i kalarepy oraz ich kiełków.
  Tytuł angielski: Antimicrobial activity of rutabaga roots, kohlrabi bulbs and their sprouts.
  Czasopismo: Bromatol. Chem. Toksykol.
  Szczegóły:  2018 : T. 51, nr 2, s. 116-119, bibliogr. 10 poz., sum.

 2. Elżbieta Studzińska-Sroka, Marlena Dudek-Makuch, Justyna Chanaj-Kaczmarek, Natasza Czepulis, Katarzyna Korybalska, Rafał Rutkowski, Joanna Łuczak, Karolina Grabowska, Wiesława Bylka, Janusz Witowski.
  Tytuł oryginału: Anti-inflammatory Activity and Phytochemical Profile of Galinsoga Parviflora Cav.
  Czasopismo: Molecules
  Szczegóły:  2018 : Vol. 23, nr 9 art. no. 2133, s. 1-15, il., bibliogr. 44 poz., abstr.

 3. Karolina Grabowska, Dagmara Wróbel, Paweł Żmudzki, Irma Podolak.
  Tytuł oryginału: Anti-inflammatory activity of saponins from roots of Impatiens parviflora DC.
  Czasopismo: Nat. Prod. Res.
  Szczegóły:  2018 : Nov 16:1-5. doi: 10.1080/14786419.2018.1519708. [Epub ahead of print], s. 1-6, il., bibliogr., abstr.

 4. Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Agnieszka Szewczyk, Agnieszka Galanty, Joanna Gdula-Argasińska, Bożena Muszyńska.
  Tytuł oryginału: Chemical composition and biological activity of extracts from fruiting bodies and mycelial cultures of Fomitopsis betulina.
  Czasopismo: Mol. Biol. Rep.
  Szczegóły:  2018 : Vol. 45, nr 6, s. 2535-2544, il., bibliogr. 46 poz., abstr.

 5. Paweł Paśko, Malgorzata Tyszka-Czochara, Agnieszka Galanty, Joanna Gdula-Argasińska, Paweł Żmudzki, Henryk Bartoń, Paweł Zagrodzki, Shela Gorinstein.
  Tytuł oryginału: Comparative Study of Predominant Phytochemical Compounds and Proapoptotic Potential of Broccoli Sprouts and Florets.
  Czasopismo: Plant Foods Hum. Nutr.
  Szczegóły:  2018 : Vol. 73, nr 2, s. 95-100, il., bibliogr. 34 poz., abstr.

 6. Anna Stojakowska, Agnieszka Galanty, Janusz Malarz, Marta Michalik.
  Tytuł oryginału: Major terpenoids from Telekia speciosa flowers and their cytotoxic activity in vitro.
  Czasopismo: Nat. Prod. Res.
  Szczegóły:  2018 : Feb 12:1-5. doi: 10.1080/14786419.2018.1437431. [Epub ahead of print], s. 1-6, il., bibliogr., abstr.

 7. Paweł Paśko, Ewelina Prochownik, Agnieszka Galanty, Henryk Bartoń, Małgorzata Tyszka-Czochara, Paweł Zagrodzki, Zofia Zachwieja.
  Tytuł oryginału: Porównanie aktywności antyoksydacyjnej i całkowitej zawartości polifenoli w kiełkach i różyczkach brokułów.
  Tytuł angielski: Comparative study of antioxidant capacity and total polyphenols content of broccoli sprouts and florets.
  Czasopismo: Bromatol. Chem. Toksykol.
  Szczegóły:  2018 : T. 51, nr 2, s. 120-123, bibliogr. 10 poz., sum.

 8. Kamil Piska, Agnieszka Galanty, Paulina Koczurkiewicz, Paweł Żmudzki, Joanna Potaczek, Irma Podolak, Elżbieta Pękala.
  Tytuł oryginału: Usnic acid reactive metabolites formation in human, rat, and mice microsomes. Implication for hepatotoxicity.
  Czasopismo: Food Chem. Toxicol.
  Szczegóły:  2018 : Vol. 120, s. 112-118, il., bibliogr., abstr.

 9. Agnieszka Galanty, Joanna Chłopicka, Michał Kaleta, Agnieszka Sołtys, Irma Podolak.
  Tytuł oryginału: Wpływ warunków przechowywania na aktywność antyoksydacyjną i zawartość polifenoli w owocach jarzębu szwedzkiego.
  Tytuł angielski: The influence of storage conditions on antioxidant activity and total polyphenol content in swedish whitebeam fruits.
  Czasopismo: Bromatol. Chem. Toksykol.
  Szczegóły:  2018 : T. 51, nr 2, s. 124-127, bibliogr. 17 poz., sum.

 10. Paweł Paśko, Agnieszka Galanty, Paweł Żmudzki, Joanna Gdula-Argasińska, Paweł Zagrodzki
  Tytuł oryginału: Influence of different light conditions and time of sprouting on harmful and beneficial aspects of rutabaga sprouts in comparison to their roots and seeds.
  Czasopismo: J.Sci.Food Agric
  Szczegóły: 2019 : nr 99, s. 302-308

 11. Adam Mynarski, Wioleta Pietrzak, Agnieszka galanty, Emilia Dawiec, Renata Nowak, Irma Podolak
  Tytuł oryginału: Phenolic acid LC/MS profile of Chenopodium rubrum and evaluation of cytotoxic activity
  Czasopismo: Natural Product Communications
  Szczegóły: 2018 : T.13, nr 7, s.855-857

 

II  Prace przeglądowe :  

 1. Danuta Sobolewska
  Tytuł oryginalny: Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum wielki powrót.
  Monografia , 2018, ISBN 978-83-950043-0-8

 

2017

 

I  Prace oryginalne :      

 1. Agnieszka Galanty, Paulina Koczurkiewicz, Dawid Wnuk, Milena Paw, Elżbieta Karnas, Irma Podolak, Michał Węgrzyn, Magdalena Borusiewicz, Zbigniew Madeja, Jarosław Czyż, Marta Michalik.
  Usnic acid and atranorin exert selective cytostatic and anti-invasive effects on human prostate and melanoma cancer cells, Toxicol. In Vitro, 2017,  Vol. 40, s. 161-169

 2. Justyna Makowska-Wąs, Agnieszka Galanty, Joanna Gdula-Argasińska, Małgorzata Tyszka-Czochara, Agnieszka Szewczyk, Ricardo Nunes, Isabel de Carvalhod, Marta Michalik, Paweł Paśko.
  Identification of predominant phytochemical compounds and cytotoxic activity of wild olive leaves (Olea europaea L. ssp. sylvestris) harvested in south Portugal, Chem. Biodivers, 2017, Vol. 14, nr 3 art. no. e1600331, s. 1-10

 3. Karolina Grabowska, Irma Podolak, Agnieszka Galanty, Paweł Żmudzki, Paulina Koczurkiewicz, Kamil Piska, Elżbieta Pękala, Zbigniew Janeczko.
  Two new triterpenoid saponins from the leaves of Impatiens parviflora DC. and their cytotoxic activity, Ind. Crops Prod., 2017, Vol. 96, s. 71-79

 4. Magdalena Borusiewicz, Danuta Trojanowska, Paulina Paluchowska, zbigniew Janeczko, Max W.Petitjean, Alicja Budak.
  Cytostatic, cytotoxic and antibacterial activities of essential oil isolated from Citrus hystrix, Science Asia, 2017, Vol.43, s. 96-106 ( DOI: 10.2306/scienceasia1513-1874.2017.43.096)

 

II  Prace przeglądowe :  

 1. Agnieszka Siciarz, Karolina Grabowska, Irma Podolak, Agnieszka Galanty.
  Analiza zawartości wybranych metabolitów roślinnych w suplementach diety, Farm. Pol., 2017, T. 73, nr 9, s. 521-526

 2. Elżbieta Studzińska-Sroka, Agnieszka Galanty, Wiesława Bylka.
  Atranorin – an interesting lichen secondary metabolite, Mini Rev. Med. Chem., 2017, Vol. 17, nr 17, s. 1633-1645

 

2016

 

I  Prace oryginalne :      

 1. Karolina Grabowska, Irma Podolak, Agnieszka Galanty, Daniel Załuski, Justyna Makowska-Wąs, Danuta Sobolewska, Zbigniew Janeczko, Paweł Żmudzki
  In vitro anti-denaturation and anti-hyaluronidase activities of extracts and galactolipids from leaves of Impatiens parfiflora DC, Nat.Prod.Res., 2015, DOI: 10.1080/14786419.2015.1049175

 2. I. Podolak, M. Olech, A. Galanty, D. Załuski, K Grabowska, D. Sobolewska, M. Michalik, R. Nowak
  Flavonoid and phenolic acid profile by LC-MS/MS and biological activity of crude extracts from Chenopodium hybridum aerial parts, Nat.Prod.Res., 2016, DOI: 10.1080/14786419.2015.1136908

 3. D. Załuski, M. Olech, A. Galanty, R. Verpoorte, R. Kuźniewski, R. Nowak, A. Bogucka-Kocka
  Phytochemical Conntent and Pharma-Nutrition Study on Eleutherococcus senticosus Fruits Intractum, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, DOI : 10.1155/2016/9270691

 4. D. Załuski, R. Kuźniewski, Z. Janeczko
  HPTLC-profiling of eleutherosides, mechanism of antioxidative action of eleutheroside E1, the PAMPA test with LC/MS detection and structure – activity relationship, Saudi Journal of Biological Sciences, 2016, DOI : 10.1016/j.sjbs.2016.01.018

 5. D. Załuski, H.D. Smolarz
  Influence of Polish Climate Conditions of Content and the Chemical Variation of Volatiles in the Roots of Six Eleutherococcus Species and Their Potential Use, Rec. Nat. Prod., 2016, 10:2, 240-244

 6. D. Załuski, R. Kuźniewski
  In Vitro Anti-AChE, Anti-BuChE and Antioxidant Activity of 12 Extracts of Eleutherococcus Species, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, DOI : 10.1155/2016/4135135

 7. P. Koczurkiewicz, E. Kowolik, I. Podolak, D. Wnuk, K. Piska, A. Łabędź-    Masłowska, K. Wójcik-Pszczoła, E. Pękala, J. Czyż, M. Michalik 
  Synergistic Cytotoxic and Anti-invasive Effects of Mitoxantrone and Triterpene Saponins from Lysimachia ciliate on Human Prostate Cancer, Cells , Planta Med., 2016, DOI : 10.1055/s-0042-117537

 

II  Prace przeglądowe :

 1. D. Sobolewska, K. Michalska, I. Podolak, K. Grabowska
  Steroidal saponins from the genus Allium, Phytochem Rev., 2016, DOI : 10.1007/s11101-014-9381

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast