Koło naukowe

Farmakologiczne Koło Naukowe

 

Jednostka macierzysta

Katedra Farmakodynamiki

Kierownik: Prof. dr hab. Jacek Sapa

 

Opiekun koła

Prof. dr hab. Kinga Sałat

Adres e-mail:

farmakodynamika@gmail.com

kinga.salat@uj.edu.pl

 

Opis działalności

Prowadzenie badań eksperymentalnych na zwierzętach laboratoryjnych w celu poszukiwania  nowych, aktywnych  związków chemicznych o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwdrgawkowym, przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym oraz hipotensyjnym i przeciwarytmicznym. Wpływ nowych związków na procesy pamięciowe u gryzoni. Określanie mechanizmów działania najbardziej aktywnych struktur.

 

Osiągnięcia

Główne osiągnięcia koła to  uzyskanie finansowania projektów badawczych realizowanych w ramach Grantów Studenckich UJ CM oraz prezentacja wyników tych badań na Międzynarodowych Konferencjach Naukowych Studentów Medycyny:

 1. Jarzyna  M,  Kotniewicz  K,  Dyląg  M,  Zwolak  K.:  New  5-HT1A  receptor  agonists  – HBK-16  and  HBK-17  with  antidepressant-like  activity.  International  Medical Students’  Conference.  04.  2013,  Kraków. Praca uzyskała III nagrodę w sesji farmaceutycznej.
 2. Malikowska  N,  Dyląg  M,  Zwolak  K,  Grzywa  A.:  Studying  the  influence  of  two  γ-butyrolactone  derivatives  on  mechanical  allodynia  and  thermal  hyperalgesia  in mouse  models  of  neuropathic  pain.  International  Medical  Students’  Conference. 04.2013, Kraków.
 3. Podkowa  A,  Romanek  K,  Lechocka  A,  Szlonzak  A.:  An  evaluation  of  central  and analgesic properties of non-selective GABA reuptake inhibitors in mice. International Medical Students’ Conference. 04.2013, Kraków.
 4. Wełna  E,  Chaszczyńska  R,  Więckowska  M,  Szmyd  K.:    Pharmacological  profile  of HBK-18,  a  new  phenylpiperazine  derivative  with  antidepressant-like  properties. International Medical Students’ Conference. 04.2013, Kraków.
 5. Michałowska M, Wełna  E,  Lodarski  K.:    The  research  of  anxiolytic-,  antidepressant- like and analgesic activities of new pirolidyn-2-one derivatives. International Medical Students’  Conference.  04.2013,  Kraków.  Praca uzyskała wyróżnienie w sesji farmaceutycznej.
 6. Działo  M.:  Role  of  thermosensitive  Transient  Receptor  Potential  channels  (TRP)  in the mechanism of action of selected algogens in mice. International Medical Students’ Conference. 04.2013, Kraków.
 7. Podkowa A, Wełna E, Dyląg M, Jarzyna M.: Analgesic activity of γ-hydroxybutyric acid derivatives in acute and chronic pain models in mice. International Medical Students’ Conference. 04.2012, Kraków.
 8. Anna Grzywa, Anna Natalia Lechocka, Adrian Bryła, Agata Szlonzak, Alexandra Cachia; „Aktywność farmakologiczna wybranych pochodnych kwasu gamma-hydroksymasłowego – nowych inhibitorów wychwytu zwrotnego GABA”; Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie; Kraków 10-12 kwietnia 2014 r.; sesja farmaceutyczna.
 9. Natalia Malikowska, Anna Grzywa, Elżbieta Wełna, Agnieszka Dziedziczak „HBK-10 – agonista receptora 5-HT1A jako potencjalny lek przeciwdepresyjny”; XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie; 2-5 kwietnia 2014 r., Szczecin; sesja nauk podstawowych; prezentacja ustna; pracę nagrodzono III miejscem.
 10. Katarzyna Klęczar, Agnieszka Dziedziczak, Sonia Kuklewicz „Związek HBK-17 o wysokim powinowactwie do receptora 5-HT1oraz 5-HT7 jako potencjalny lek przeciwlękowy.” I Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych; 17 kwiecień 2015 r.; Szczecin; sesja nauk podstawowych, prezentacja ustna; pracę nagrodzono II miejscem
 11. Anna Furgała, Anna Ziora, Aleksandra Karcz, Joanna Misiewicz, Boris Brus, Urban Kosak; opiekun: Prof. Kinga Sałat, Prof Stanislav Gobec; „Memory- improving potential of a novel butyrylcholinesterase inhibitor”; International Medical Students’ Conference; 14-16 kwietnia 2015 r., Kraków; sesja farmaceutyczna; prezentacja ustna; pracę nagrodzono I miejscem.
 12. Didrik Steinskog, Ewelina Wojcieszak, Anna Furgała, Noah J. Poznanski, Joanna Goławska; opiekun: prof.  Kinga Sałat; „ Novel, highly selective and in vivo active inhibitor of GABA transporter subtype 1 (GAT1) with anxiolytic-like, antidepressant-like and antinociceptive properties”; International Medical Student’s Conference,  14-16  kwietnia 2016 r., Kraków, sesja farmaceutyczna, prezentacja ustna
 13. Kinga Sałat, Adrian Podkowa, Natalia Malikowska, Felix Kern, Jorg Pabel, Ewelina Wojcieszak, Katarzyna Kulig, Klaus T. Wanner. Potent and selective gamma-aminobutyric acid transporter subtype 1 inhibitor evokes spatial memory impairments in the Morris water maze task in mice. W: 1-st International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, Poprad – Slovakia, 22.07-24.07. 2016 : congress book.Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA SHINODA-KURACEJO, 2016, s. 79-80, prezentacja posterowa.
 14. Jończyk Jakub, Lodarski Krzysztof, Godyń Justyna, Zaręba Paula, Malawska Barbara, Sałat Kinga, Malikowska Natalia, Staszewski Marek, Walczyński Krzysztof, Bajda Marek „Identification of multi-target directed ligands with procognitive activity among non-imidazole H3 receptor antagonists”. 17th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry 01-03.06.2017, Saloniki, Grecja, prezentacja posterowa.

Konkurs prac magisterskich

 • W  Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich, który odbył się 23 marca 2013 r praca magisterska  „Aktywność przeciwdepresyjna i przeciwbólowa pochodnych kwasu gamma-aminomasłowego”, której autorem jest były członek Koła Farmakologicznego, Adrian Podkowa uzyskała II miejsce.
 •   W Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich, który odbył się 29 marca 2014 roku, praca magisterska zatytułowana „Rola termowrażliwych kanałów TRP (Transient Receptor Potential Channels) w mechanizmie działania wybranych czynników pronocyceptywnych u myszy”, której autorką jest Magdalena Działo, studentka działająca w naszym kole w latach 2011-2013 uzyskała I miejsce.
 • W Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich, który odbył się 2 kwietnia 2016 roku, praca magisterska zatytułowana  „Aktywność przeciwdrgawkowa nowych pochodnych pirolidyno-2,5 –dionu” , której autorem jest były członek Koła Farmakologicznego Anna Furgała uzyskała wyróżnienie.
 • W Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich, który odbył się 7 marca 2020 roku, praca magisterska zatytułowana „Aktywność przeciwbólowa i przeciwświądowa ligandów receptorów histaminowych H3 i H4.”, której autorem jest były członek Koła Farmakologicznego – Michał Furtak uzyskała I miejsce.