Badania

Tematyka badawcza

Projektowanie i synteza związków o potencjalnej aktywności biologicznej, nakierowane na układ nerwowy oraz sercowo-naczyniowy. Badania nad nowymi ligandami receptorów adrenergicznych oraz kanabinoidowych, a także inhibitorami fosfodiesteraz. Wykorzystanie epoksydów jako substratów w syntezie chiralnych substancji biologicznie czynnych, a także poszukiwanie i analiza metod stereoselektywnej syntezy. Badania fizykochemiczne oraz strukturalne syntezowanych związków.

 

 

Stosowane metody

 • Synteza organiczna
 • Synteza stereoselektywna metodami klasycznymi oraz enzymatycznymi
 • Metody spektroskopowe (UV-VIS, IR, NMR)
 • Metody chromatograficzne (HPLC, LC, TLC)

 

 

Aparatura badawcza

 • Spektrometr FT -NMR 500 MHz firmy JEOL ( JNM-ECZR500 RS1 wersja ECZE)
 • Semipreparatywny chromatograf do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC La Chrom ELITE
 • Spektrofotometr UV-VIS – CECIL BioAquarius 7250, England
 • Elektroforeza kapilarna HP 3D CE Agilent G1600ax

 

 

Projekty badawcze

 • Kierownik: mgr Patryk Kasza

,, Nowe alkinowe pochodne barwników z grupy Safirinium: znakowanie fluorescencyjne azydotymidyny w ramach koncepscji click chemistry ” nr K/PBM/000619 ( 2019-2021 )

 • Kierownik: prof. dr hab. Marek Cegła

,,Synteza pochodnych 1,2,3-triazolu jako potencjalnych modulatorów systemu endokannabinoidowego i badanie innych kierunków ich aktywności biologicznej” nr K/ZDS/007100 (2017-2019)

 • Kierownik: prof. dr hab. Marek Cegła

,,Synteza triazolowych ligandów receptorów kanabinoidowych” nr K/ZDS/004676, badania statutowe (2014-2016)

 • Kierownik: prof. dr hab. Marek Cegła

„Synteza i badanie pochodnych skondensowanych dihydrooksazoli o spodziewanej aktywności na układ sercowo-naczyniowy” nr K/ZDS/001911, badania statutowe (2011-2013)

 • Kierownik zad. 3 prof. dr hab. Marek Cegła

„Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka numer: POIG.01.01.02-12-012/09-00 (2010 – 2013)

 • Kierownik: mgr Marzena Baran

,,Synteza i badania produktów reakcji pochodnych oksiranowych ze związkami heteroaromatycznymi , zawierającymi fragment –NH-(C=)-Br jako potencjalnych inhibitorów fosfodiesterazy” nr K/PBM/000052 

 • Kierownik: mgr Marzena Baran

,,Synteza i badania anty/mutagenności w grupie pochodnych benzimidazolu i pirydonu o potencjalnej aktywności hamowania fosfodiesterazy” nr K/DSC/000081

 

Słowa kluczowe

chemia organiczna • związki heterocykliczne • związki chiralne • synteza asymetryczna • NMR

 

 

Przykładowe tematy prac magisterskich Farmacja:

,,Synteza pochodnych chinazolin-2-onu jako potencjalnych inhibitorów enzymów hydrolitycznych’’. 

,, Wykorzystanie cykloaddycji 3+2 do funkcjonalizacji aminokwasów i peptydów zawierających siarkę’’.

,, Badanie trwałości związku będącego alkinowym znacznikiem fluorescencyjnym’’.

“Synteza propargilowych pochodnych fluoresceiny oraz ich wykorzystanie w znakowaniu fluorescencyjnym”.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich Kosmetologia:

,, Badanie trwałości wybranych kremów zawierających filtry ochronne’’.

,,Zastosowanie fitoestrogenów w preparatach przeciw starzeniu się skóry’’.

,,Znaczenie kosmetyczne olejów roślinnych’’.

,, Mezoterapia jako metoda regeneracji skóry’’.

Wielkość fontu
Kontrast