Farmacja

Zakres zagadnień do egzaminu

Ogólny regulamin zajęć

Regulamin egzaminu

 

EGZAMIN

Egzamin teoretyczny

 

Egzamin praktyczny

Harmonogram zdawania egzaminu praktycznego będzie zamieszczony na Pegazie.


 

 

III ROK

 

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU I

Ogłoszenia:

 • Szanowni Państwo,
  Pierwszy wykład z przedmiotu Technologia Postaci Leku odbędzie się 28 lutego 2022 r o godz. 8.00 – 10.00 na platformie Pegaz.
 • Wykłady z przedmiotu Technologia Postaci Leku będą odbywały się w następujących terminach:

  Wykłady synchroniczne (zdalnie):

  28 lutego
  7 marca

  Wykłady kontaktowe:

  14 marca
  21 marca
  11 kwietnia
  25 kwietnia
  9 maja

  Wykłady asynchroniczne:

  28 marca
  4 kwietnia

 • Ćwiczenia rozpoczną się 1 marca wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku, tj. nr 1/105 (budynek G) i sali ½ (budynek E).
 • Spotkanie w sprawie praktyk wakacyjnych zostanie zorganizowane na platformie MS Teams. Szczegółowe informacje oraz link do spotkanie zostanie podany na platformie Pegaz.
 • regulamin zajęć

 • harmonogram zajęć

 • protokół sporządzenia leku recepturowego

 • UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać za pośrednictwem adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 


IV ROK

 

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU II

Ogłoszenia:

 • Wykłady z przedmiotu Technologia Postaci Leku II zostały zaplanowane w formie stacjonarnej oraz w formie asynchronicznej
  • Wykłady w formie synchronicznej będą realizowane w następujących terminach:
   godz. 8.00 – 10.00, aula B

   • 12 październik 2021 r.,
   • 19 październik 2021 r.,
   • 26 październik 2021 r.,
   • 9 listopad 2021 r.,
   • 16 listopad 2021 r.,
   • 23 listopada 2021 r.,
   • 30 listopada 2021 r.
 • pozostałe wykłady z w/w przedmiotu zostaną wprowadzone do programu Pegaz w formie asynchronicznej w odpowiednich przedziałach czasu
 • ćwiczenia rozpoczną się 18 października o godz. 8.00; szczegółowy harmonogram zamieszczony jest na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku nr 1/105 i 1/2.
 • oceny cząstkowe z ćwiczeń będą dostępne poprzez system “Pegaz”

UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać za pośrednictwem adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

Ćwiczenia:


 

 V ROK

 

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU III

Ogłoszenia:

 • Szanowni Państwo, drugi termin egzaminu z technologii postaci leku odbędzie się zgodnie z poniższymi datami:
  teoretyczny, 23 luty godz. 9.00, aula A
  praktyczny, 21 luty, sale ćwiczeniowe, wg harmonogramu z platformy Pegaz
 • Wykłady z przedmiotów: technologia postaci leku, biofarmacja, farmacja praktyczna zostały zaplanowane w formie stacjonarnej i on-line w formie asynchronicznej.

Poniżej zestawiono terminy wykładów stacjonarnych:

 • Technologia postaci leku III – aula A:
  4 października 2021 r., godz. 8:00 – 12:35
  18 października 2021 r., godz. 9:45 – 11:55
  8 listopada 2021 r., godz. 8:00 – 10:15
  15 listopada 2021 r., godz. 8:00 – 10:15
 • Biofarmacja – aula A, godz. 8:00 – 10:15:
  11 października 2021 r.,
  25 października 2021 r.,
  2 grudnia 2021 r.
 • Farmacja praktyczna – aula A, godz. 13:30 – 15:45:
  3 grudnia 2021 r.

 

 • pozostałe wykłady z w/w przedmiotów zostaną wprowadzone do platformy Pegaz w formie asynchronicznej w odpowiednich przedziałach czasu
 • ćwiczenia prowadzone będą w systemie blokowym w terminie od 4.10 do 20.10 wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku nr 1/105 i 1/2
 • seminaria z przedmiotu Biofarmacja prowadzone będą, wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
 • oceny cząstkowe z ww. przedmiotów będą dostępne poprzez system “Pegaz”

UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać z adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

Ćwiczenia:

 

BIOFARMACJA

Seminaria:

UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać z adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 

FARMACJA PRAKTYCZNA W APTECE

UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać z adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

Ogłoszenie

Studenci V roku Wydziału Farmaceutycznego – UJCM,
Zapraszam serdecznie na wykład z przedmiotu Farmacja praktyczna w dniu 3 grudnia b.r. o godzinie 13:30 (aula A).
Wykład poprowadzi dr Barbara Pieszczek – Nowak,
specjalista ds. farmacji aptecznej,
o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym, także jako kierownik apteki.
Stopień dr n. farm. uzyskała na naszym Wydziale na podstawie rozprawy doktorskiej wykonanej w Katedrze.

prof. dr hab. Renata Jachowicz


 

Praktyki wakacyjne

 

 

DZIENNIK PRAKTYKI

Jednym z wymogów zaliczenia praktyki jest uzupełnienie dziennika praktyki. Poniżej zamieszczono pliki PDF przeznaczone do druku.

W przypadku wersji w formacie A4, pobrany plik należy wydrukować stosując druk dwustronny (duplex, zszycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony), złożyć i zbindować.

Gdyby mieli Państwo problemy z drukiem, proszę skorzystać z poniższych wzorów dzienników praktyk i uzupełnić ręcznie zeszyty 60 kartkowe, z zachowaniem ilości miejsca przeznaczonego na każdy z rozdziałów wg wersji A4 przygotowanych do druku.

Po zakończeniu praktyki student powinien otrzymać od opiekuna praktyk w aptece poświadczenie odbycia praktyki na poniższym druku :

 

OGŁOSZENIA:

Szanowni Państwo, bardzo proszę o zapoznanie się z notatką dot. praktyk wakacyjnych dla studentów IV roku.

UWAGA STUDENCI III i IV ROKU!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, harmonogram praktyk III i IV roku w aptekach szpitalnych i aptekach ogólnodostępnych nie będzie wywieszony przed Katedrą Technologii Postaci Leku i Biofarmacji.

Jednocześnie informujemy, iż zostaną Państwo poinformowani o miejscu, terminie oraz opiekunie praktyk za pośrednictwem poczty e-mail na adresy podane w systemie USOS. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie dostępu do skrzynek pocztowych podanych w USOS-ie.
Wszelkie sprawy związane z praktykami proszę kierować poprzez e-mail (j.szlek@uj.edu.pl) lub pod nr tel. 602.


Prace magisterskie

 

Tematy prac magisterskich 2016/2017

 • Projektowanie tabletek o przedłużonym uwalnianiu metodą QbD.

 • Aspekty sporządzania złożonych leków recepturowych z mocznikiem.

 • Ocena możliwości zastosowania formowania przyrostowego na drodze stapiania filamentu w technologii postaci leku

 • Ocena ryzyka przy sporządzaniu recepturowych postaci leku z antybiotykami

 • Aspekty technologiczne sporządzania wielokompartmentowych postaci leku.

 • Optymalizacja procesu sporządzania filamentu polimerowego metodą ekstruzji topliwej

 • Modyfikacje w zakresie wytwarzania tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 • Rozwiązywanie problemów recepturowych w zakresie płynnych i półstałych postaci leku

 

Wielkość fontu
Kontrast