Farmacja

Zakres zagadnień do egzaminu

Ogólny regulamin zajęć

Regulamin egzaminu

 

EGZAMIN

Egzamin teoretyczny

 

Egzamin praktyczny

Harmonogram zdawania egzaminu praktycznego będzie zamieszczony na Pegazie.


 

Wszystkie bieżące informacje na temat przedmiotów oraz wszystkie kwestie organizacyjne

dotyczące realizowanego przedmiotu są przekazywane w trakcie roku akademickiego przez system PEGAZ UJ

III ROK

 

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU

Ogłoszenia:

 • UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać za pośrednictwem adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 

Wykład

Wykłady z Technologii postaci leku zostały zaplanowane w formie stacjonarnej.

Poniżej zestawiono terminy wykładów:

Aula A, godz. 8:30 – 10:45

27.02 
06.03
13.03
20.03
27.03
03.04
28.05
24.04
08.05

 

Ćwiczenia:

Ćwiczenia prowadzone będą w terminie od 28.02.2023 r. do 01.06.2023 r. wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego poniżej oraz na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku nr 1/105 i 1/2. Oceny cząstkowe z ww. przedmiotów będą dostępne poprzez system „Pegaz”.

 


IV ROK

 

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU II

Ogłoszenia:

UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać za pośrednictwem adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

Wykład

Wykłady z Technologii postaci leku II zostały zaplanowane w formie stacjonarnej i on-line w formie asynchronicznej.

Poniżej zestawiono terminy wykładów stacjonarnych:

Aula A, godz. 8:00 – 10:15

 • 4 października 2022 r.
 • 11 października 2022 r.
 • 18 października 2022 r.
 • 25 października 2022 r.
 • 8 listopada 2022 r.
 • 15 listopada 2022 r.
 • 22 listopada 2022 r.
 • 29 listopada 2022 r.
 • 6 grudnia 2022 r.

Pozostałe wykłady zostaną wprowadzone do platformy Pegaz w formie asynchronicznej w odpowiednich przedziałach czasu.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia prowadzone będą w terminie od 17.10.2022 do 26.01.2023 wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego poniżej oraz na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku nr 1/105 i 1/2. Oceny cząstkowe z ww. przedmiotów będą dostępne poprzez system „Pegaz”.


 

 V ROK

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU III

Ogłoszenia

Zajęcia prowadzone są w bloku zajęciowym w podgrupach (np. grupa A podzielona jest na grupy A1 i A2, itd.)
UWAGA! Od października 2022 roku informacje dotyczące zajęć przekazywane będą studentom wyłącznie przez platformę PEGAZ
Technologia postaci leku III 22/23 NAD

Wykład

Wykłady z Technologii postaci leku III zostały zaplanowane w formie stacjonarnej i on-line w formie asynchronicznej.

Poniżej zestawiono terminy wykładów stacjonarnych:

Aula A, godz. 8:00 – 10:15

 • 3 października 2022 r.
 • 10 października 2022 r.    9:45-12:00
 • 17 października 2022 r.
 • 24 października 2022 r.
 • 7 listopada 2022 r.

Pozostałe wykłady zostaną wprowadzone do platformy Pegaz, kurs: Technologia postaci leku III 22/23 NAD w formie asynchronicznej w odpowiednich przedziałach czasu.

 

Ćwiczenia

Ćwiczenia prowadzone będą w systemie blokowym w terminie od 3.10 do 14.10 wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego poniżej oraz na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku nr 1/105 i 1/2. Oceny cząstkowe z ww. przedmiotów będą dostępne poprzez system „Pegaz”

 

Zgodnie z harmonogramem:Farm-V-r.-22_23Z-17_10_2022.pdf

Zajęcia z TPL III odbywają się jeszcze w styczniu 2023 r.

10.01 – gr. A; godz. 13:30-19:30

11.01 – gr. B; godz. 14:00-20:00

17.01 – gr. C; godz. 8:00-14:00

17.01 – gr. D; godz. 14:00-20:00

W trakcie tych zajęć będzie możliwe odrobienie zaległych ćwiczeń.

 

UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać z adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 

BIOFARMACJA

Wykład

aula A, godz.: 8:15 – 10:30

 • 24 listopada 2022
 • 01 grudnia 2022
 • 08 grudnia 2022
 • 15 grudnia 2022
 • 22 grudnia 2022
 • 05 stycznia 2023
 • 12 stycznia 2023

 

Seminaria:

Seminaria z przedmiotu Biofarmacja prowadzone będą, wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać z adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 

FARMACJA PRAKTYCZNA W APTECE

Wykład

Wykład z przedmiotu farmacja praktyczna odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. o godzinie 14:15 (aula A).
Wykład poprowadzi dr Barbara Pieszczek – Nowak, specjalista ds. farmacji aptecznej, o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym, także jako kierownik apteki.
Stopień dr n. farm. uzyskała na naszym Wydziale na podstawie rozprawy doktorskiej wykonanej w Katedrze.

 

Zajęcia

Zajęcia z farmacji praktycznej prowadzone są w bloku zajęciowym w podgrupach (np. grupa A podzielona jest na grupy A1 i A2, itd.) z wyjątkiem wykładów.
Uprzejmie prosimy o przynoszenie na zajęcia urządzeń z dostępem do internetu (laptop, smartfon, tablet).
Zajęcia prowadzone przez Panią mgr farm. Annę Giżycką z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego odbywają się w grupach (A, B, C, D) zgodnie z harmonogramem.
Harmonogram zajęć oznaczonych jako FP7 znajduje się w harmonogramie ogólnym zajęć w bloku (dostępnym na platformie PEGAZ UJ)

UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać z adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 

 


 

Praktyki wakacyjne

 

 

DZIENNIK PRAKTYKI

Jednym z wymogów zaliczenia praktyki jest uzupełnienie dziennika praktyki. Poniżej zamieszczono pliki PDF przeznaczone do druku.

W przypadku wersji w formacie A4, pobrany plik należy wydrukować stosując druk dwustronny (duplex, zszycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony), złożyć i zbindować.

Gdyby mieli Państwo problemy z drukiem, proszę skorzystać z poniższych wzorów dzienników praktyk i uzupełnić ręcznie zeszyty 60 kartkowe, z zachowaniem ilości miejsca przeznaczonego na każdy z rozdziałów wg wersji A4 przygotowanych do druku.

Po zakończeniu praktyki student powinien otrzymać od opiekuna praktyk w aptece poświadczenie odbycia praktyki na poniższym druku :

 

OGŁOSZENIA:

Szanowni Państwo, bardzo proszę o zapoznanie się z notatką dot. praktyk wakacyjnych dla studentów IV roku.

UWAGA STUDENCI III i IV ROKU!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, harmonogram praktyk III i IV roku w aptekach szpitalnych i aptekach ogólnodostępnych nie będzie wywieszony przed Katedrą Technologii Postaci Leku i Biofarmacji.

Jednocześnie informujemy, iż zostaną Państwo poinformowani o miejscu, terminie oraz opiekunie praktyk za pośrednictwem poczty e-mail na adresy podane w systemie USOS. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie dostępu do skrzynek pocztowych podanych w USOS-ie.
Wszelkie sprawy związane z praktykami proszę kierować poprzez e-mail (j.szlek@uj.edu.pl) lub pod nr tel. 602.


Prace magisterskie

 

Tematy prac magisterskich 2016/2017

 • Projektowanie tabletek o przedłużonym uwalnianiu metodą QbD.

 • Aspekty sporządzania złożonych leków recepturowych z mocznikiem.

 • Ocena możliwości zastosowania formowania przyrostowego na drodze stapiania filamentu w technologii postaci leku

 • Ocena ryzyka przy sporządzaniu recepturowych postaci leku z antybiotykami

 • Aspekty technologiczne sporządzania wielokompartmentowych postaci leku.

 • Optymalizacja procesu sporządzania filamentu polimerowego metodą ekstruzji topliwej

 • Modyfikacje w zakresie wytwarzania tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 • Rozwiązywanie problemów recepturowych w zakresie płynnych i półstałych postaci leku