Farmacja

Zakres zagadnień do egzaminu

Ogólny regulamin zajęć

Regulamin egzaminu

 

EGZAMIN

Część teoretyczna

13.02.2024 r. – 1 termin 14:15 do 19:15 obie Aule
21.02.2024 r. – 2 termin 9:00 do 14:00 aula B

 

Cześć praktyczna

8-9.02.2024 r. – 1 termin 
22.02.2024 r.  – 2 termin 

Harmonogram zdawania części praktycznej będzie zamieszczony na Pegazie.


 

Wszystkie bieżące informacje na temat przedmiotów oraz wszystkie kwestie organizacyjne

dotyczące realizowanego przedmiotu są przekazywane w trakcie roku akademickiego przez system PEGAZ UJ

 

III ROK

 

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU

Rok akademicki 2023/24 semestr 6

Wykład

Wykłady z Technologii postaci leku zostały zaplanowane w formie stacjonarnej.

Poniżej zestawiono terminy wykładów:

Aula A, godz. 8:30 – 10:45

 • 26.02 – Prof. dr hab. A. Mendyk     (Wstęp do TPL, postacie galenowe, analiza wielkości cząstek)
 • 04.03 – dr W. Jamróz                    (Recepta, roztwory, procesy jednostkowe)
 • 11.03 – dr A. Czech                      (Roztwory, krople, konopie lecznicze)
 • 18.03 – dr A. Czech                      (Mieszanki i niezgodności)
 • 25.03 – dr A. Czech                      (Układy rozproszone)
 • 08.04 – dr A. Maciejewska            (Preparaty półstałe)
 • 15.04 – dr A. Maciejewska             (Mikser recepturowy – aspekty praktyczne)
 • 22.04 – dr A. Maciejewska             (Czopki. Receptura aseptyczna)
 • 29.04 – dr K. Niwiński                   (Proszki)

 

Ćwiczenia:

Ćwiczenia prowadzone będą w terminie od 05.03.2024 r. do 13.06.2024 r. wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego poniżej oraz na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku nr 1/105 i 1/2.

Oceny cząstkowe z ww. przedmiotów będą dostępne poprzez system „Pegaz”.

 

 

Ogłoszenia:

 • UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać za pośrednictwem adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 


IV ROK

 

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU II

Rok akademicki 2023/24

 

Wykład

Wykłady z Technologii postaci leku II zostały zaplanowane w formie stacjonarnej.

Wtorki, Aula A, godz. 8:15 – 10:30

 • 03.10.2023 r.
 • 10.10.2023 r.
 • 17.10.2023 r.
 • 24.10.2023 r.
 • 31.10.2023 r.
 • 07.11.2023 r.
 • 14.11.2023 r.
 • 21.11.2023 r.
 • 28.11.2023 r.
 • 05.12.2023 r.

 

Ćwiczenia:

Ćwiczenia prowadzone będą w terminie od 02.10.2023 r. do 25.01.2024 r. wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego poniżej oraz na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku nr 1/105 i 1/2. Oceny cząstkowe z ww. przedmiotów będą dostępne poprzez system „Pegaz”.

Ogłoszenia:

Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać za pośrednictwem adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.


 

V ROK

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU III

Rok akademicki 2023/24

 

Wykład

Wykłady z Technologii postaci leku III zostały zaplanowane w formie stacjonarnej.

Poniżej zestawiono terminy wykładów stacjonarnych:

Poniedziałki, Aula A

 • 13.11.2023 godz. 12:30-14:45
 • 20.11.2023 godz. 8:15-10:30 
 • 27.11.2023
 • 04.12.2023
 • 11.12.2023
 • 18.12.2023
 • 08.01.2024
 • 15.01.2024
 • 22.01.2024
 • 29.01.2024

 

UWAGA:

11.12.2023 r. odbędzie się wykład mgr farm. Pawła Lipnera, Kierownika Apteki szpitalnej, Krakowskiego Szpitala Specjalistyczny im. Jana Pawła II w ramach przedmiotu Farmacja Praktyczna.

Przewidziany na ten dzień wykład z Technologii postaci leku III będzie dostępny on-line na platformie PEGAZ.

 

Ćwiczenia

Ćwiczenia prowadzone będą w terminie od 12.12.2023 r. do 24.01.2024 r.  wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego poniżej oraz na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku nr 1/105 i 1/2. Oceny cząstkowe z ww. przedmiotów będą dostępne poprzez system „Pegaz”

 

Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać z adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 


BIOFARMACJA

 

Wykład

aula A, godz.: 8:15 – 10:30

 • 02 października 2023
 • 09 października 2023
 • 16 października 2023
 • 23 października 2023
 • 30 października 2023   10:30-12:15
 • 06 listopada 2023
 • 13 listopada 2023   9:00-10:30

 

Seminaria:

Seminaria z przedmiotu Biofarmacja prowadzone będą, wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać z adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 


FARMACJA PRAKTYCZNA W APTECE

Wykłady

11.12.2023 r. odbędzie się wykład mgr farm. Pawła Lipnera, Kierownika Apteki szpitalnej, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II (w godzinach wykładu z przedmiotu technologia postaci leku III)

29.01.2024 r. odbędzie się wykład dr. Anny Czech (zgodnie z harmonogramem)

Ćwiczenia

Zajęcia z farmacji praktycznej prowadzone są w podgrupach (np. grupa A podzielona jest na grupy A1 i A2, itd.) z wyjątkiem wykładów.

Uprzejmie prosimy o przynoszenie na zajęcia urządzeń z dostępem do internetu (laptop, smartfon, tablet).

Zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu farmacja praktyczna II odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem.

W związku z kontynuacją tematyki zajęć realizowanych w ramach seminariów przedmiotu farmacja praktyczna I, proszę o przygotowanie się do ćwiczeń w oparciu o materiały z wyżej wymienionych zajęć.

UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać z adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 

 


 

Praktyki wakacyjne

 

 

DZIENNIK PRAKTYKI

Jednym z wymogów zaliczenia praktyki jest uzupełnienie dziennika praktyki. Poniżej zamieszczono pliki PDF przeznaczone do druku.

W przypadku wersji w formacie A4, pobrany plik należy wydrukować stosując druk dwustronny (duplex, zszycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony), złożyć i zbindować.

Gdyby mieli Państwo problemy z drukiem, proszę skorzystać z poniższych wzorów dzienników praktyk i uzupełnić ręcznie zeszyty 60 kartkowe, z zachowaniem ilości miejsca przeznaczonego na każdy z rozdziałów wg wersji A4 przygotowanych do druku.

Po zakończeniu praktyki student powinien otrzymać od opiekuna praktyk w aptece poświadczenie odbycia praktyki na poniższym druku :

 

OGŁOSZENIA:

Szanowni Państwo, bardzo proszę o zapoznanie się z notatką dot. praktyk wakacyjnych dla studentów IV roku.

UWAGA STUDENCI III i IV ROKU!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, harmonogram praktyk III i IV roku w aptekach szpitalnych i aptekach ogólnodostępnych nie będzie wywieszony przed Katedrą Technologii Postaci Leku i Biofarmacji.

Jednocześnie informujemy, iż zostaną Państwo poinformowani o miejscu, terminie oraz opiekunie praktyk za pośrednictwem poczty e-mail na adresy podane w systemie USOS. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie dostępu do skrzynek pocztowych podanych w USOS-ie.
Wszelkie sprawy związane z praktykami proszę kierować poprzez e-mail (j.szlek@uj.edu.pl) lub pod nr tel. 602.


Prace magisterskie

 

Tematy prac magisterskich 2016/2017

 • Projektowanie tabletek o przedłużonym uwalnianiu metodą QbD.

 • Aspekty sporządzania złożonych leków recepturowych z mocznikiem.

 • Ocena możliwości zastosowania formowania przyrostowego na drodze stapiania filamentu w technologii postaci leku

 • Ocena ryzyka przy sporządzaniu recepturowych postaci leku z antybiotykami

 • Aspekty technologiczne sporządzania wielokompartmentowych postaci leku.

 • Optymalizacja procesu sporządzania filamentu polimerowego metodą ekstruzji topliwej

 • Modyfikacje w zakresie wytwarzania tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 • Rozwiązywanie problemów recepturowych w zakresie płynnych i półstałych postaci leku