Farmacja

Zakres zagadnień do egzaminu

Ogólny regulamin zajęć

Regulamin egzaminu

 

EGZAMIN

Egzamin teoretyczny

 

Egzamin praktyczny

Harmonogram zdawania egzaminu praktycznego będzie zamieszczony na Pegazie.


 

Wszystkie bieżące informacje na temat przedmiotów oraz wszystkie kwestie organizacyjne

dotyczące realizowanego przedmiotu są przekazywane w trakcie roku akademickiego przez system PEGAZ UJ

 

III ROK

 

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU

Rok akademicki 2022/23

 

Wykład

Wykłady z Technologii postaci leku zostały zaplanowane w formie stacjonarnej.

Poniżej zestawiono terminy wykładów:

Aula A, godz. 8:30 – 10:45

 

 

Ćwiczenia:

Ćwiczenia prowadzone będą w terminie od 28.02.2023 r. do 01.06.2023 r. wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego poniżej oraz na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku nr 1/105 i 1/2. Oceny cząstkowe z ww. przedmiotów będą dostępne poprzez system „Pegaz”.

 

 

Ogłoszenia:

 • UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać za pośrednictwem adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 


IV ROK

 

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU II

Rok akademicki 2023/24

 

Wykład

Wykłady z Technologii postaci leku II zostały zaplanowane w formie stacjonarnej.

Wtorki, Aula A, godz. 8:15 – 10:30

 • 03.10.2023 r.
 • 10.10.2023 r.
 • 17.10.2023 r.
 • 24.10.2023 r.
 • 31.10.2023 r.
 • 07.11.2023 r.
 • 14.11.2023 r.
 • 21.11.2023 r.
 • 28.11.2023 r.
 • 05.12.2023 r.

 

Ćwiczenia:

Ćwiczenia prowadzone będą w terminie od 02.10.2023 r. do 25.01.2024 r. wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego poniżej oraz na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku nr 1/105 i 1/2. Oceny cząstkowe z ww. przedmiotów będą dostępne poprzez system „Pegaz”.

Ogłoszenia:

Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać za pośrednictwem adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.


 

V ROK

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU III

Rok akademicki 2023/24

 

Wykład

Wykłady z Technologii postaci leku III zostały zaplanowane w formie stacjonarnej.

Poniżej zestawiono terminy wykładów stacjonarnych:

Poniedziałki, Aula A od 20.11.2023 r. godz. 8:15-10:30

 • 13.11.2023 godz. 12:30-14:45
 • 20.11.2023 godz. 8:15-10:30 
 • 27.11.2023
 • 04.12.2023
 • 11.12.2023
 • 18.12.2023
 • 08.01.2024
 • 15.01.2024
 • 22.01.2024
 • 29.01.2024

 

UWAGA:

11.12.2023 r. odbędzie się wykład mgr farm. Pawła Lipnera, Kierownika Apteki szpitalnej, Krakowskiego Szpitala Specjalistyczny im. Jana Pawła II w ramach przedmiotu Farmacja Praktyczna.

Przewidziany na ten dzień wykład z Technologii postaci leku III będzie dostępny on-line na platformie PEGAZ.

 

Ćwiczenia

Ćwiczenia prowadzone będą w terminie od 12.12.2023 r. do 24.01.2024 r.  wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego poniżej oraz na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku nr 1/105 i 1/2. Oceny cząstkowe z ww. przedmiotów będą dostępne poprzez system „Pegaz”

 • harmonogram zajęć
 • regulamin zajęć

 • konspekty do ćwiczeń – konspekt jest przygotowany w wersji do druku; zalecamy dwustronne wydrukowanie i zbindowanie całości.

 

Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać z adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 


BIOFARMACJA

 

Wykład

aula A, godz.: 8:15 – 10:30

 • 02 października 2023
 • 09 października 2023
 • 16 października 2023
 • 23 października 2023
 • 30 października 2023   10:30-12:15
 • 06 listopada 2023
 • 13 listopada 2023   9:00-10:30

 

Seminaria:

Seminaria z przedmiotu Biofarmacja prowadzone będą, wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać z adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 


FARMACJA PRAKTYCZNA W APTECE

Wykład

 

Zajęcia

Zajęcia z farmacji praktycznej prowadzone są w bloku zajęciowym w podgrupach (np. grupa A podzielona jest na grupy A1 i A2, itd.) z wyjątkiem wykładów.
Uprzejmie prosimy o przynoszenie na zajęcia urządzeń z dostępem do internetu (laptop, smartfon, tablet).
Zajęcia prowadzone przez Panią mgr farm. Annę Giżycką z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego odbywają się w grupach (A, B, C, D) zgodnie z harmonogramem.
Harmonogram zajęć oznaczonych jako FP7 znajduje się w harmonogramie ogólnym zajęć w bloku (dostępnym na platformie PEGAZ UJ)

UWAGA! Informacje o nieobecnościach na zajęciach proszę przesyłać z adresów służbowych (z domeny @uj.edu.pl) na adres: tpl@uj.edu.pl, w tytule proszę podawać nazwisko, imię, rok studiów, kierunek, grupę oraz prowadzącego zajęcia.

 

 


 

Praktyki wakacyjne

 

 

DZIENNIK PRAKTYKI

Jednym z wymogów zaliczenia praktyki jest uzupełnienie dziennika praktyki. Poniżej zamieszczono pliki PDF przeznaczone do druku.

W przypadku wersji w formacie A4, pobrany plik należy wydrukować stosując druk dwustronny (duplex, zszycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony), złożyć i zbindować.

Gdyby mieli Państwo problemy z drukiem, proszę skorzystać z poniższych wzorów dzienników praktyk i uzupełnić ręcznie zeszyty 60 kartkowe, z zachowaniem ilości miejsca przeznaczonego na każdy z rozdziałów wg wersji A4 przygotowanych do druku.

Po zakończeniu praktyki student powinien otrzymać od opiekuna praktyk w aptece poświadczenie odbycia praktyki na poniższym druku :

 

OGŁOSZENIA:

Szanowni Państwo, bardzo proszę o zapoznanie się z notatką dot. praktyk wakacyjnych dla studentów IV roku.

UWAGA STUDENCI III i IV ROKU!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, harmonogram praktyk III i IV roku w aptekach szpitalnych i aptekach ogólnodostępnych nie będzie wywieszony przed Katedrą Technologii Postaci Leku i Biofarmacji.

Jednocześnie informujemy, iż zostaną Państwo poinformowani o miejscu, terminie oraz opiekunie praktyk za pośrednictwem poczty e-mail na adresy podane w systemie USOS. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie dostępu do skrzynek pocztowych podanych w USOS-ie.
Wszelkie sprawy związane z praktykami proszę kierować poprzez e-mail (j.szlek@uj.edu.pl) lub pod nr tel. 602.


Prace magisterskie

 

Tematy prac magisterskich 2016/2017

 • Projektowanie tabletek o przedłużonym uwalnianiu metodą QbD.

 • Aspekty sporządzania złożonych leków recepturowych z mocznikiem.

 • Ocena możliwości zastosowania formowania przyrostowego na drodze stapiania filamentu w technologii postaci leku

 • Ocena ryzyka przy sporządzaniu recepturowych postaci leku z antybiotykami

 • Aspekty technologiczne sporządzania wielokompartmentowych postaci leku.

 • Optymalizacja procesu sporządzania filamentu polimerowego metodą ekstruzji topliwej

 • Modyfikacje w zakresie wytwarzania tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 • Rozwiązywanie problemów recepturowych w zakresie płynnych i półstałych postaci leku