Farmacja

Zakres zagadnień do egzaminu

Ogólny regulamin zajęć

Regulamin egzaminu

 

EGZAMIN

Egzamin teoretyczny

 

Egzamin praktyczny

Harmonogram zdawania egzaminu praktycznego będzie zamieszczony na Pegazie.


 

 

III ROK

 

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU I

Ogłoszenia:

 


IV ROK

 

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU II

Ogłoszenia:

 • pierwszy wykład z przedmiotu Technologia Postaci Leku II odbędzie się 15 października 2018 r. o godz 8:15 – 10:00 w auli B.
 • ćwiczenia rozpoczną się 21 października o godz. 8:00. Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku nr 1/105 i 1/2
 • oceny cząstkowe z ćwiczeń będą dostępne poprzez system “Pegaz”

 

Ćwiczenia:


 

 V ROK

 

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU III

Ogłoszenia:

 • pierwszy wykład z przedmiotu Technologia Postaci Leku III odbędzie się 1 października 2019 r o godz. 14:00- 16:15 w auli B. Pozostałe wykłady z przedmiotu Technologia Postaci Leku oraz Biofarmacja prowadzone będą w poniedziałki i czwartki zgodnie z harmonogramem.

 • ćwiczenia prowadzone będą w systemie blokowym, wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego na tablicach ogłoszeń obok sal ćwiczeniowych Katedry Technologii Postaci Leku
  nr 1/105 i 1/2.

 • oceny cząstkowe z ćwiczeń będą dostępne poprzez system “Pegaz”

 

Ćwiczenia:

 

BIOFARMACJA

Seminaria:

 

FARMACJA PRAKTYCZNA W APTECE


 

Praktyki wakacyjne

 

 

DZIENNIK PRAKTYKI

Jednym z wymogów zaliczenia praktyki jest uzupełnienie dziennika praktyki. Poniżej zamieszczono pliki PDF przeznaczone do druku.

W przypadku wersji w formacie A4, pobrany plik należy wydrukować stosując druk dwustronny (duplex, zszycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony), złożyć i zbindować.

Gdyby mieli Państwo problemy z drukiem, proszę skorzystać z poniższych wzorów dzienników praktyk i uzupełnić ręcznie zeszyty 60 kartkowe, z zachowaniem ilości miejsca przeznaczonego na każdy z rozdziałów wg wersji A4 przygotowanych do druku.

Po zakończeniu praktyki student powinien otrzymać od opiekuna praktyk w aptece poświadczenie odbycia praktyki na poniższym druku :

 

OGŁOSZENIA:

Szanowni Państwo, bardzo proszę o zapoznanie się z notatką dot. praktyk wakacyjnych dla studentów IV roku.

Praktyki wakacyjne w Krakowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, harmonogram praktyk w aptekach nie będzie wywieszony przed Katedrą Technologii Postaci Leku i Biofarmacji.
Jednocześnie informujemy, iż osoby przydzielone do praktyk wakacyjnych w Krakowie będą informowane o miejscu i czasie praktyki za pośrednictwem poczty e-mail na adresy podane w systemie USOS. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie dostępu do skrzynek pocztowych podanych w USOS-ie.
W razie pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail (j.szlek@uj.edu.pl) lub pod nr tel. 602.

Praktyki wakacyjne w poza Krakowem.

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail (j.szlek@uj.edu.pl) lub pod nr tel. 602.

 

 

Prace magisterskie

 

Tematy prac magisterskich 2016/2017

 • Projektowanie tabletek o przedłużonym uwalnianiu metodą QbD.

 • Aspekty sporządzania złożonych leków recepturowych z mocznikiem.

 • Ocena możliwości zastosowania formowania przyrostowego na drodze stapiania filamentu w technologii postaci leku

 • Ocena ryzyka przy sporządzaniu recepturowych postaci leku z antybiotykami

 • Aspekty technologiczne sporządzania wielokompartmentowych postaci leku.

 • Optymalizacja procesu sporządzania filamentu polimerowego metodą ekstruzji topliwej

 • Modyfikacje w zakresie wytwarzania tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 • Rozwiązywanie problemów recepturowych w zakresie płynnych i półstałych postaci leku

 

Wielkość fontu
Kontrast