KOMISJA NADZORUJĄCA

PRZEWODNICZĄCA:
– Dr hab. Maria Walczak, prof. UJ

V-ce PRZEWODNICZĄCY:
– Dr hab. Paweł Zagrodzki, prof. UJ

EKSPERT:
– Mgr Agnieszka Wyrobek-Rousseau, enolog

CZŁONKOWIE:
– Dr Joanna Chłopicka 
– Dr Justyna Dobrowolska-Iwanek
– Dr Maciej Gawlik, opiekun Enologicznego Koła Naukowego Studentów WF UJ CM
– Mgr Magdalena Smolik,
– Julia Krempaska, przewodnicząca Enologicznego Koła Naukowego Studentów WF UJ CM