Koło naukowe

Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej

 

Jednostka macierzysta

Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Kierownik: Prof. dr hab. Katarzyna Kieć- Kononowicz

 

Opiekun koła

Dr Gniewomir Latacz

 

Opis działalności

   W ramach działania Koła, które działa od 2005 roku studenci prowadzą prace badawcze związane z otrzymywaniem nowych aktywnych połączeń o charakterze potencjalnych leków metodami biotechnologicznymi.
   Szczególnie ważnym i szeroko rozwijanym kierunkiem badań jest tzw. biotechnologia biała, która do wytwarzania nowych substancji angażuje izolowane natywne enzymy, preparaty immobilizowanych enzymów, enzymy rekombinowane genetycznie, czy też komórki różnych drobnoustrojów, stanowiące źródło pożądanego enzymu.
   Ważnym kierunkiem rozwijanym w ramach Koła są badania prowadzone przy pomocy alternatywnych testów, oszczędzających zwierzęta laboratoryjne określających działanie anty/mutagenne nowo otrzymywanych połączeń.
   Innym obszarem działań są badania nad konstrukcją przeciwciał katalitycznych-abzymów i ich zastosowaniem w dziedzinach biotechnologicznych.

 

Osiągnięcia

  • Grant studencki w roku 2005/2006 dla Wojciecha Węklara na realizację projektu badawczego.
  • Prace Koła były prezentowane na Międzynarodowych Konferencjach Kół Studenckich w Nowym Sadzie w Słowenii (W. Węklar 2006) i Krakowie (E. Biela-Witkowska 2006, T. Karcz 2007) oraz na Konferencji „Młoda Farmacja” w Poznaniu w 2007 roku, na kórej Michał Kochan za prezentację swojej pracy otrzymał wyróżnienie w postaci III miejsca.