Rejestracja, opłaty, zakwaterowanie

PRZEDŁUŻAMY TERMIN REJESTRACJI I NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW DO 5 CZERWCA

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O:
• wypełnienie wstępnego formularza zgłoszeniowego (https://forms.gle/WfbDPf9Nr7RKQxf16 ) do dnia 31 maja 2019r.
• przesłanie abstraktu (limit – 2000 znaków) na adres mailowy abstrakty.paracelsus@gmail.com do dnia 31 maja 2019r.
(wzór abstraktu)

Akceptowane prace: w przypadku Studentów studiów I i II stopnia – prace przeglądowe oraz oryginalne; w przypadku Doktorantów – wyłącznie prace oryginalne.
Forma prezentacji: 10-minutowe wystąpienia oraz sesja plakatowa.
Szczegółowe informacje zamieszczono w Regulaminie Konferencji.

WAŻNE TERMINY:
• Rejestracja Uczestników czynnych oraz biernych: do 31 maja 2019 r (https://forms.gle/WfbDPf9Nr7RKQxf16 )
• Nadsyłanie abstraktów: do 31 maja 2019 r. (abstrakty.paracelsus@gmail.com)
• Opłata Konferencyjna (30 zł): do 31 maja 2019 r. (dane do przelewu poniżej w sekcji „Opłaty”)
• Potwierdzenie przelewu: do 31 maja 2019 r. (konferencja.paracelsus@gmail.com)
• Przesłanie prezentacji multimedialnej: do 6 czerwca 2019 r. (abstrakty.paracelsus@gmail.com)

Za czynny udział w konferencji można uzyskać 2 punkty do średniej ocen.

OPŁATY

Udział w konferencji wymaga uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 30 złotych, która obejmować będzie:
• materiały konferencyjne
• przerwy kawowe
• ciepły posiłek

W celu zakończenia procesu rejestracji prosimy o uiszczenie opłaty rejestracyjnej i przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres mailowy konferencja.paracelsus@gmail.com w terminie do 31 maja 2019 roku.

Dane do przelewu:
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
Bank PEKAO S.A. 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
Tytuł przelewu: nr zlecenie2001288, opłata rejestracyjna, imię i nazwisko uczestnika

ZAKWATEROWANIE

Organizatorzy Konferencji nie zapewniają Uczestnikom zakwaterowania ani nie pokrywają jego kosztów.