FORMA UCZESTNICTWA oraz WSKAZÓWKI dla PREZENTERÓW

W trakcie rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy, Uczestnik deklaruje sposób udziału w Konferencji:
uczestnictwo czynne lub bierne.

 

Możliwe są dwie formy uczestnictwa czynnego: Prezentacja ustna w MODULE NAUKOWYM: Enologia i Winoterapia (24 kwietnia 2020 r.) LUB Prezentacja winnic, winiarzy oraz win w MODULE WINIARSKIM połączonym z warsztatami degustacyjnymi (25 kwietnia 2020 r.).

 

a) Prezentacja ustna w MODULE NAUKOWYM: Enologia i Winoterapia (24 kwietnia 2020 r.):

  • Streszczenie jest wymagane.
  • Łączny czas prezentacji wynosi 12-15 min. (10-13 min. prezentacji + 2-3 min. krótkiej dyskusji). Uczestnicy są proszeni o przygotowanie prezentacji dopasowanych długością do wskazanych ram czasowych.
  • Uczestnicy są zobligowani do przesłania Organizatorom prezentacji (plik .ppt, .pptx lub .pdf), najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Prezenterzy będą mieli możliwość zaktualizowania swoich prezentacji w trakcie przerw kawowych.
  • Prezentacje należy przesłać na adres e-mail: vitienopharm.presentations@gmail.com do 21 kwietnia 2020 r.

b) Prezentacja winnic, winiarzy oraz win w MODULE WINIARSKIM połączonym z warsztatami degustacyjnymi (25 kwietnia 2020 r.):

  • Streszczenie nie jest wymagane.
  • Łączny czas prezentacji wynosi 15-20 min. + 5 min. na krótką dyskusję (opcjonalnie).
  • Opcjonalnie: Uczestnicy są zobligowani do przesłania Organizatorom prezentacji (plik .ppt, .pptx lub .pdf), najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Prezenterzy będą mieli możliwość zaktualizowania swoich prezentacji w trakcie przerw kawowych.
  • Opcjonalnie: Prezentacje należy przesłać na adres e-mail: vitienopharm.presentations@gmail.com do 21 kwietnia 2020 r.

 

Streszczenia wystąpień należy przygotować w języku angielskim.

Wzór Abstraktu: plik do pobrania.

Streszczenia należy przesyłać na adres e-mail: vitienopharm2020@gmail.com do 25 marca 2020 r.

Jeżeli liczba przesłanych abstraktów wystąpień ustnych będzie zbyt duża, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji streszczeń. Uczestnicy nie zakwalifikowani do udziału sesji ustnej, będą proszeni o przygotowanie swojego wystąpienia w formie plakatu.