Pracownicy

Pracownicy:

  •     Dr hab. Urszula Hubicka – kierownik Jednostki
  •     Dr Anna Apola
  •     Dr inż. Agata Krakowska
  •     Dr Anna Kwiecień
  •     Dr hab. Agata Kryczyk-Poprawa
  •     Dr hab. Przemysław Talik
  •     Dr Marek Szlósarczyk
  •     Mgr inż. Paulina Szymańska
  •     Dr Barbara Żuromska-Witek