Pracownicy

  • Prof. dr hab. Elżbieta Pękala – kierownik Jednostki

  • Dr Karolina Słoczyńska

  • Dr Katarzyna Wójcik-Pszczoła

  • Dr Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk

  • Dr Justyna Popiół

  • Mgr Kamil Piska

  • Mgr Natalia Kocot – doktorant

  • Mgr Agnieszka Ładyka – sala ćwiczeń

  • Mgr Maria Kania – sekretariat