Pracownicy

  • Prof. dr hab. Elżbieta Pękala – kierownik Jednostki

  • Dr hab. Karolina Słoczyńska

  • Dr hab. Katarzyna Wójcik-Pszczoła

  • Dr hab. Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk

  • Dr Justyna Popiół

  • Dr Kamil Piska

  • Mgr Natalia Kocot – doktorant

  • Mgr Agnieszka Ładyka – sala ćwiczeń

  • Mgr Maria Kania – sekretariat