Zakład Chemii Bioorganicznej

 

 

Zakład Chemii Bioorganicznej

Katedra Chemii Organicznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. 012 620 55 76