Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty z dnia 11.04.2019

Na podstawie konkursu przeprowadzonego w ramach projektu „Ocena potencjału terapeutycznego
nowych pozytywnych allosterycznych modulatorów receptora GABA-A w udarze niedokrwiennym
mózgu” (SONATA BIS 8, UMO-2018/30/E/NZ7/00247), ogłoszonego dnia 11.04.2019, stanowisko
doktoranta/stypendysty przyznano Pani mgr Nikoli Fajkis.