Informacje

Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – dla studentów nieuprawnionych do otrzymania zapomogi z Funduszu Stypendialnego

Solidarni z Ukrainą – wsparcie finansowe

Wnioski o stypendium Ministra na rok akad. 2023/2024

Wnioski o stypendium socjalne na semestr zimowy w roku akad. 2023/2024

Wnioski o stypendium Rektora na rok akad. 2023/2024

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych  na rok akad. 2023/2024

Wnioski o stypendium socjalne na semestr letni w roku akad. 2023/2024

Regulamin:

Załączniki i druki do pobrania:

Informacja dot. wysokości świadczeń

Wykaz najważniejszych wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024