Publikacje

Lista prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach
o wskaźniku cytowań (IF) powyżej 3.000, w których pierwszym lub korespondencyjnym autorem jest pracownik/doktorant Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.

 

2020
  

             Publikacje z punktacją MNiSW 200 punktów

 

 1. Autorzy: Joanna Śniecikowska, Monika Głuch-Lutwin, Adam Bucki, Anna Więckowska, Agata Siwek, Magdalena Sęk, Anna Partyka, Daria Wilczyńska, Karolina Pytka, Gniewomir Latacz, Katarzyna Przejczowska, Elżbieta Wyska, Anna Wesołowska, Maciej Pawłowski, Adrian Newman-Tancredi, Marcin Kołaczkowski
  Tytuł oryginału: Discovery of novel pERK1/2- or β-Arrestin-Preferring 5-HT1A Receptor Biased Agonists: Diversified Therapeutic-Like vs. Side Effects Profile.
  Czasopismo: Journal of Medicinal Chemistry.
  Szczegóły: Just Accepted Manuscript.
  Autor korespondencyjny: Marcin Kołaczkowski.
  Impact Factor ISI: 6.205
  Punktacja MNiSW: 200.000
  DOI: 10.1021/acs.jmedchem.0c00814
    

 2. Autorzy: Agata Krakowska, Piotr Zięba, Anna [Maria] Włodarczyk, Katarzyna Kała, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Emilia Bernaś, Agnieszka Sękara, Beata Ostachowicz, Bożena Muszyńska.
  Tytuł oryginału: Selected edible medicinal mushrooms from Pleurotus genus as an answer for human civilization diseases.
  Czasopismo: Food Chemistry
  Szczegóły: 2020: Vol. 327, il., bibliogr., abstr.
  Autor korespondencyjny: Bożena Muszyńska.
  Impact Factor ISI: 6.306
  Punktacja MNiSW: 200.000
  DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.127084

    

  Publikacje z punktacją MNiSW 140 punktów

 3. Autorzy: Marta Andres-Mach, Aleksandra Szewczyk, Mirosław Zagaja, Jarogniew Luszczki, Maciej Maj, Radosław Rola, Michał Abram, Krzysztof Kamiński.
  Tytuł oryginału: Evaluation of the impact of compound C11 a new anticonvulsant candidate on cognitive functions and hippocampal neurogenesis in mouse brain.
  Czasopismo: Neuropharmacology
  Szczegóły: 2020 : Vol. 163, id. art. 107849, bibliogr., abstr.
  Autor korespondencyjny: Katarzyna Socała
  Impact Factor ISI: 4.431
  Punktacja MNiSW: 140.000

 4. Autorzy: Krzysztof Kamiński, Szczepan Mogilski, Michał Abram, Anna Rapacz, Gniewomir Latacz, Bartłomiej Szulczyk, Maria Walczak, Kamil Kuś, Karolina Matyaszczyk, Rafał M. Kamiński.
  Tytuł oryginału: KA-104, a new multitargeted anticonvulsant with potent antinociceptive activity in preclinical models.
  Czasopismo: Epilepsia
  Szczegóły: 2020 : Vol. 61, nr 10, s. 2119-2128, il., bibliogr. 38 poz., abstr.

  Autor korespondencyjny: Krzysztof Kamiński.
  Impact Factor ISI 6.040
  Punktacja MNiSW: 140.000

 5. Autorzy: Krzysztof Kamiński, Katarzyna Socała, Mirosław Zagaja, Marta Andres-Mach, Michał Abram, Marcin Jakubiec, Mateusz Pieróg, Dorota Nieoczym, Anna Rapacz, Kinga Gaweł, Camila V. Esguerra, Gniewomir Latacz, Annamaria Lubelska, Bartłomiej Szulczyk, Aleksandra Szewczyk, Jarogniew Jacek Łuszczki, Piotr Wlaź.
  Tytuł oryginału: N-Benzyl-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)propanamide (AS-1) with Hybrid Structure as a Candidate for a Broad-Spectrum Antiepileptic Drug.
  Czasopismo: Neurotherapeutics
  Szczegóły: 2020: Vol. 20, nr 1, s. 309-328, il., bibliogr. 79 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Katarzyna Socała.
  Impact Factor ISI: 6.035
  Punktacja MNiSW: 140.000
    

 6. Autorzy: Wesam Ali, Gabriella Spengler, Annamaria Kincses, Marta Nove, Cecilia Battistelli, Gniewomir Latacz, Małgorzata Starek, Monika Dąbrowska, Ewelina Honkisz-Orzechowska, Annalisa Romanelli, Manuela Monica Rasile, Ewa Szymańska, Claus Jacob, Clemens Zwergel, Jadwiga Handzlik.
  Tytuł oryginału: Discovery of phenylselenoether-hydantoin hybrids as ABCB1 efflux pump modulating agents with cytotoxic and antiproliferative actions in resistant T-lymphoma.
  Czasopismo: European Journal of Medicinal Chemistry
  Szczegóły: 2020: Vol. 200, il., bibliogr. 49 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Claus Jacob, Clemens Zwergel, Jadwiga Handzlik.
  Impact Factor ISI: 5.572
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.1016/j.ejmech.2020.112435
    

 7. Autorzy: Marek Bajda, Dorota Łażewska, Justyna Godyń, Paula Zaręba, Kamil Kuder, Stefanie Hagenow, Kamil Łątka, Ewelina Stawarska, Holger Stark, Katarzyna Kieć-Kononowicz, Barbara Malawska.
  Tytuł oryginału: Search for new multi-target compounds against Alzheimer’s disease among histamine H3 receptor ligands.
  Czasopismo: European Journal of Medicinal Chemistry
  Szczegóły: 2020: Vol. 183, il., bibliogr. 60 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Marek Bajda.
  Impact Factor ISI: 5.572
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.1016/j.ejmech.2019.111785
    

 8. Autorzy: Adam Bucki, Monika Marcinkowska, Joanna Śniecikowska, Agnieszka Zagórska, Marek Jamrozik, Maciej Pawłowski, Monika Głuch-Lutwin, Agata Siwek, Magdalena Jakubczyk, Karolina Pytka, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Anna Partyka, Anna Wesołowska, Paweł Mierzejewski, Marcin Kołaczkowski.
  Tytuł oryginału: Multifunctional 6-fluoro-3-[3-(pyrrolidin-1-yl)propyl]-1,2-benzoxazoles Targeting Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD).
  Czasopismo: European Journal of Medicinal Chemistry
  Szczegóły: 2020: Vol. 191, il. bibliogr. 48 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Adam Bucki.
  Impact Factor ISI: 5.572
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.1016/j.ejmech.2020.112149
    

 9. Autorzy: Vittorio Canale, Katarzyna Grychowska, Rafał Kurczab, Mateusz Ryng, Abdul Raheem Keeri, Grzegorz Satała, Agnieszka Olejarz-Maciej, Paulina Koczurkiewicz, Marcin Drop, Klaudia Blicharz, Kamil Piska, Elżbieta Pękala, Paulina Janiszewska, Martyna Krawczyk, Maria Walczak, Severine Chaumont-Dubel, Andrzej J. Bojarski, Philippe Marin, Piotr Popik, Paweł Zajdel.
  Tytuł oryginału: A dual-acting 5-HT6 receptor inverse agonist/MAO-B inhibitor displays glioprotective and pro-cognitive properties.
  Czasopismo: European Journal of Medicinal Chemistry
  Szczegóły: 2020: In Press, Journal Pre-proof, 112765, il., bibliogr. 67 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Paweł Zajdel.
  Impact Factor ISI: 5.572
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.1016/j.ejmech.2020.112765
    

 10. Autorzy: Agnieszka Jankowska, Grzegorz Satała, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Monika Głuch-Lutwin, Artur Świerczek, Krzysztof Pociecha, Anna Partyka, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Annamaria Lubelska, Gniewomir Latacz, Alicja Gawalska, Andrzej J. Bojarski, Elżbieta Wyska, Grażyna Chłoń-Rzepa.
  Tytuł oryginału: Novel anilide and benzylamide derivatives of arylpiperazinylalkanoic acids as 5-HT1A/5-HT7 receptor antagonists and phosphodiesterase 4/7 inhibitors with procognitive and antidepressant activity.
  Czasopismo: European Journal of Medicinal Chemistry
  Szczegóły: 2020: Vol. 201, il. bibliogr. 56 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Grażyna Chłoń-Rzepa.
  Impact Factor ISI: 5.572
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.1016/j.ejmech.2020.112437
    

 11. Autorzy: Dorota Łażewska, Marek Bajda, Maria Kaleta, Paula Zaręba, Agata Doroz-Płonka, Agata Siwek, Alaa Alachkar, Szczepan Mogilski, Ali Saad, Kamil Kuder, Agnieszka Olejarz-Maciej, Justyna Godyń, Dorota Stary, Sylwia Sudoł, Małgorzata Więcek, Gniewomir Latacz, Maria Walczak, Jadwiga Handzlik, Bassem Sadek, Barbara Malawska, Katarzyna Kieć-Kononowicz.
  Tytuł oryginału: Rational design of new multitarget histamine H3 receptor ligands as potential candidates for treatment of Alzheimer’s disease.
  Czasopismo: European Journal of Medicinal Chemistry
  Szczegóły: 2020: Vol. 207, il., bibliogr. 75 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Dorota Łażewska.
  Impact Factor ISI: 5.572
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.1016/j.ejmech.2020.112743
    

 12. Autorzy: Tomasz Wichur, Anna Więckowska, Krzysztof Więckowski, Justyna Godyń, Jakub Jończyk, Alvaro Del Rio Valdivieso, Dawid Panek, Anna Pasieka, Raimon Sabat, Damijan Knez, Stanislav Gobec, Barbara Malawska.
  Tytuł oryginału: 1-Benzylpyrrolidine-3-amine-based BuChE inhibitors with anti-aggregating, antioxidant and metal-chelating properties as multifunctional agents against Alzheimer’s disease.
  Czasopismo: European Journal of Medicinal Chemistry
  Szczegóły: 2020: Vol. 187, il., bibliogr. 80 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Barbara Malawska.
  Impact Factor ISI: 5.572
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.1016/j.ejmech.2019.111916

    

 13. Autorzy: Sylwia Sudoł, Katarzyna Kucwaj-Brysz, Rafał Kurczab, Natalia Wilczyńska, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Grzegorz Satała, Gniewomir Latacz, Monika Głuch-Lutwin, Barbara Mordyl, Ewa Żesławska, Wojciech Nitek, Anna Partyka, Kamila Buzun, Agata Doroz-Płonka, Anna Wesołowska, Anna Bielawska, Jadwiga Handzlik.
  Tytuł oryginału: Chlorine substituents and linker topology as factors of 5-HT6R activity for novel highly active 1,3,5-triazine derivatives with procognitive properties in vivo.
  Czasopismo: European Journal of Medicinal Chemistry
  Szczegóły: 2020: Vol. 203, il., bibliogr. 57 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Jadwiga Handzlik.
  Impact Factor ISI: 5.572
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.1016/j.ejmech.2020.112529
    

 14. Autorzy: Paula Zaręba, Beata Gryzło, Katarzyna Malawska, Kinga Sałat, Georg C. Hofner, Alicja Nowaczyk, Łukasz Fijałkowski, Anna Rapacz, Adrian Podkowa, Anna Furgała, Paweł Żmudzki, Klaus T. Wanner, Barbara Malawska, Katarzyna Kulig.
  Tytuł oryginału: Novel mouse GABA uptake inhibitors with enhanced inhibitory activity toward mGAT3/4 and their effect on pain threshold in mice.
  Czasopismo: European Journal of Medicinal Chemistry
  Szczegóły: 2020: Vol. 188, il. bibliogr. 80 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Paula Zaręba.
  Impact Factor ISI: 5.572
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.1016/j.ejmech.2019.111920
    

 15. Autorzy: Paulina Mazur, Iwona Skiba-Kurek, Paulina Mrowiec, Elżbieta Karczewska, Ryszard Drożdż.
  Tytuł oryginału: Synergistic ROS-Associated Antimicrobial Activity of Silver Nanoparticles and Gentamicin Against Staphylococcus epidermidis.
  Czasopismo: International Journal of Nanomedicine
  Szczegóły: 2020: Vol. 15, s. 3551-3562, il., bibliogr. 72 poz.
  Autor korespondencyjny: Ryszard Drożdż.
  Impact Factor ISI: 5.115
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.2147/IJN.S246484
    

 16. Autorzy: Agnieszka Gunia-Krzyżak, Ewa Żesławska, Karolina Słoczyńska, Dorota Żelaszczyk, Aleksandra Sowa, Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk, Justyna Popiół, Wojciech Nitek, Elżbieta Pękala, Henryk Marona.
  Tytuł oryginału: S(+)-(2E)-N-(2-Hydroxypropyl)-3-Phenylprop-2-Enamide (KM-568) : A Novel Cinnamamide Derivative with Anticonvulsant Activity in Animal Models of Seizures and Epilepsy.
  Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
  Szczegóły: 2020: Vol. 21, nr 12, il., bibliogr. 66 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Agnieszka Gunia-Krzyżak.
  Impact Factor ISI: 4.556
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.3390/ijms21124372
    

 17. Autorzy: Małgorzata Góra, Anna Czopek, Anna Rapacz, Anna Dziubina, Monika Głuch-Lutwin, Barbara Mordyl, Jolanta Obniska.
  Tytuł oryginału: Synthesis, Anticonvulsant and Antinociceptive Activity of New Hybrid Compounds : Derivatives of 3-(3-Methylthiophen-2-yl)-pyrrolidine-2,5-dione.
  Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
  Szczegóły: 2020: Vol. 21, nr 16, il., bibliogr. 50 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Anna Czopek, Anna Rapacz.
  Impact Factor ISI: 4.556
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.3390/ijms21165750
    

 18. Autorzy: Dorota Łażewska, Agnieszka Olejarz-Maciej, David Reiner, Maria Kaleta, Gniewomir Latacz, Małgorzata Zygmunt, Agata Doroz-Płonka, Tadeusz Karcz, Annika Frank, Holger Stark, Katarzyna Kieć-Kononowicz.
  Tytuł oryginału: Dual Target Ligands with 4-tert-Butylphenoxy Scaffold as Histamine H3 Receptor Antagonists and Monoamine Oxidase B Inhibitors.
  Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
  Szczegóły: 2020: Vol. 21, nr 10, il., bibliogr. 28 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Dorota Łażewska, Katarzyna Kieć-Kononowicz.
  Impact Factor ISI: 4.556
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.3390/ijms21103411
    

 19. Autorzy: Bartłomiej Pochwat, Helena Domin, Anna Rafało-Ulińska, Bernadeta Szewczyk, Gabriel Nowak.
  Tytuł oryginału: Ketamine and Ro 25-6981 Reverse Behavioral Abnormalities in Rats Subjected to Dietary Zinc Restriction.
  Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
  Szczegóły: 2020: Vol. 21, nr 13, il., bibliogr. 56 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Bartłomiej Pochwat, Gabriel Nowak.
  Impact Factor ISI: 4.556
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.3390/ijms21134791
    

 20. Autorzy: Katarzyna Wójcik-Pszczoła, Grażyna Chłoń-Rzepa, Agnieszka Jankowska, Marietta Ślusarczyk, Paweł E. Ferdek, Agnieszka A. Kusiak, Artur Świerczek, Krzysztof Pociecha, Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk, Elżbieta Wyska, Elżbieta Pękala, Reinoud Gosens.
  Tytuł oryginału: A Novel, Pan-PDE Inhibitor Exerts Anti-Fibrotic Effects in Human Lung Fibroblasts via Inhibition of TGF-Β Signaling and Activation of cAMP/PKA Signaling.
  Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
  Szczegóły: 2020: Vol. 21, nr 11, il., bibliogr. 60 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Katarzyna Wójcik-Pszczoła.
  Impact Factor ISI: 4.556
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.3390/ijms21114008
    

 21. Autorzy: Anna Jurczak, Małgorzata Jamka-Kasprzyk, Zuzanna Bębenek, Małgorzata Staszczyk, Paweł Jagielski, Dorota Kościelniak, Iwona Gregorczyk-Maga, Iwona Kołodziej, Magdalena Kępisty, Magdalena Kukurba-Setkowicz, Amira Bryll, Wirginia Krzyściak.
  Tytuł oryginału: Differences in Sweet Taste Perception and Its Association with the Streptococcus mutans Cariogenic Profile in Preschool Children with Caries.
  Czasopismo: Nutrients
  Szczegóły: 2020: Vol. 12, nr 9, il., bibliogr. 123 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Wirginia Krzyściak.
  Impact Factor ISI: 4.546
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.3390/nu12092592
    

 22. Autorzy: Vittorio Canale, Valeria Frisi, Xavier Bantreil, Frédéric Lamaty, Paweł Zajdel.
  Tytuł oryginału: Sustainable Synthesis of a Potent and Selective 5-HT7 Receptor Antagonist Using a Mechanochemical Approach.
  Czasopismo: Journal of Organic Chemistry
  Szczegóły: 2020: Vol. 85, nr 16, s. 10958-10965, il., bibliogr. 46 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Vittorio Canale, Xavier Bantreil.
  Impact Factor ISI: 4.335
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.1021/acs.joc.0c01044
    

 23. Autorzy: Wirginia Krzyściak, Monika Papież, Ewelina Bąk, Eva Morava, Paweł Krzyściak, Anna Ligęzka, Agnieszka Gniadek, Palina Vyhouskaya, Jarosław Janeczko.
  Tytuł oryginału: Sperm Antioxidant Biomarkers and Their Correlation with Clinical Condition and Lifestyle with Regard to Male Reproductive Potential.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2020: Vol. 9, nr 6, il., bibliogr. 99 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Wirginia Krzyściak.
  Impact Factor ISI: 3.303
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.3390/jcm9061785
    

 24. Autorzy: Małgorzata Maraj, Paulina Hetwer, Paulina Dumnicka, Piotr Ceranowicz, Małgorzata Mazur-Laskowska, Anna Ząbek-Adamska, Zygmunt Warzecha, Beata Kuśnierz-Cabala, Marek Kuźniewski.
  Tytuł oryginału: Acute Phase Proteins and Vitamin D Seasonal Variation in End-Stage Renal Disease Patients.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2020: Vol. 9, nr 3, il., bibliogr. 55 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Paulina Dumnicka, Piotr Ceranowicz.
  Impact Factor ISI: 3.303
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.3390/jcm9030807
    

 25. Autorzy: Justyna Wajda, Paulina Dumnicka, Witold Kolber, Mateusz Sporek, Barbara Maziarz, Piotr Ceranowicz, Marek Kuźniewski, Beata Kuśnierz-Cabala.
  Tytuł oryginału: The Marker of Tubular Injury, Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1), in Acute Kidney Injury Complicating Acute Pancreatitis : A Preliminary Study.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2020: Vol. 9, nr 5, h1463 $, il., bibliogr. 52 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Beata Kuśnierz-Cabala, Piotr Ceranowicz.
  Impact Factor ISI: 3.303
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.3390/jcm9051463
    

 26. Autorzy: Agata Antosik-Rogóż, Joanna Szafraniec-Szczęsny, Krzysztof Chmiel, Justyna Knapik-Kowalczuk, Mateusz Kurek, Karolina Gawlak, Vittorio P. Danesi, Marian Paluch, Renata Jachowicz.
  Tytuł oryginału: How Does the CO2 in Supercritical State Affect the Properties of Drug-Polymer Systems, Dissolution Performance and Characteristics of Tablets Containing Bicalutamide?
  Czasopismo: Materials
  Szczegóły: 2020: Vol. 13, nr 12, il., bibliogr. 40 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Agata Antosik-Rogóż.
  Impact Factor ISI: 3.057
  Punktacja MNiSW: 140.000
  DOI: 10.3390/ma13122848

    

  Publikacje z punktacją MNiSW 100 punktów

   

 27.       Autorzy: Artur Świerczek , Hanna Plutecka, Marietta Ślusarczyk , Grażyna Chłoń-Rzepa , Elżbieta Wyska
      Tytuł oryginału: PK/PD Modeling of the PDE7 Inhibitor-GRMS-55 in a Mouse Model of Autoimmune Hepatitis 
      Czasopismo: Pharmaceutics
     Szczegóły: 2020: Vol. 13, nr 5, id. art. 597, il., bibliogr. 47 poz
     Autor korespondencyjny: Artur Świerczek,  Elżbieta Wyska
     Impact Factor ISI: 4.421
     Punktacja MNiSW: 100.000
     DOI: 10.3390/pharmaceutics13050597
 28. Autorzy: Justyna Godyń, Dominika Gucwa, Tereza Kobrlova, Martin Novak, Ondrej Soukup, Barbara Malawska, Marek Bajda.
  Tytuł oryginału: Novel Application of Capillary Electrophoresis With a Liposome Coated Capillary for Prediction of Blood-Brain Barrier Permeability.
  Czasopismo: Talanta
  Szczegóły: 2020: Vol. 217, il., bibliogr. 80 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Marek Bajda.
  Impact Factor ISI: 5.339
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1016/j.talanta.2020.121023
    

 29. Autorzy: Kamil Łątka, Jakub Jończyk, Marek Bajda.
  Tytuł oryginału: Structure modeling of γ-aminobutyric acid transporters – Molecular basics of ligand selectivity.
  Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules
  Szczegóły: 2020: Vol. 158, s. 1380-1389, il., bibliogr. 56 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Marek Bajda.
  Impact Factor ISI: 5.162
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.04.263
    

 30. Autorzy: Agnieszka Szopa, Michał Dziurka, Sebastian Granica, Marta Klimek-Szczykutowicz, Paweł Kubica, Angelika Warzecha, Karolina Jafernik, Halina Ekiert.
  Tytuł oryginału: Schisandra rubriflora Plant Material and In Vitro Microshoot Cultures as Rich Sources of Natural Phenolic Antioxidants.
  Czasopismo: Antioxidants
  Szczegóły: 2020: Vol. 9, nr 6, il., bibliogr. 72 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Agnieszka Szopa.
  Impact Factor ISI: 5.014
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.3390/antiox9060488
    

 31. Autorzy: Ewelina Łyszczarz, Justyna Hofmanova, Joanna Szafraniec-Szczęsny, Renata Jachowicz.
  Tytuł oryginału: Orodispersible films containing ball milled aripiprazole-poloxamerŽ407 solid dispersions.
  Czasopismo: International Journal of Pharmaceutics
  Szczegóły: 2020: Vol. 575, h 118955 $, bibliogr., abstr.
  Autor korespondencyjny: Ewelina Łyszczarz.
  Impact Factor ISI: 4.845
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1016/j.ijpharm.2019.118955
    

 32. Autorzy: Michał Załuski, Jakub Schabikowski, Piotr Jaśko, Adrian Bryła, Agnieszka Olejarz-Maciej, Maria Kaleta, Monika Głuch-Lutwin, Andreas Brockmann, Sonja Hinz, Małgorzata Zygmunt, Kamil Kuder, Gniewomir Latacz, Christin Vielmuth, Christa E. Muller, Katarzyna Kieć-Kononowicz.
  Tytuł oryginału: 8-Benzylaminoxanthine scaffold variations for selective ligands acting on adenosine A2A receptors. Design, synthesis and biological evaluation.
  Czasopismo: Bioorganic Chemistry
  Szczegóły: 2020: Vol. 101, il., bibliogr. 71 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Katarzyna Kieć-Kononowicz.
  Impact Factor ISI: 4.831
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1016/j.bioorg.2020.104033
    

 33. Autorzy: Michał Abram, Anna Rapacz, Szczepan Mogilski, Gniewomir Latacz, Annamaria Lubelska, Rafał M. Kamiński, Krzysztof Kamiński.
  Tytuł oryginału: Multitargeted Compounds Derived From (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)(phenyl)-Acetamides as Candidates for Effective Anticonvulsant and Antinociceptive Agents.
  Czasopismo: ACS Chemical Neuroscience
  Szczegóły: 2020: Vol. 11, nr 13, s. 1996-2008, il., bibliogr. 46 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Krzysztof Kamiński.
  Impact Factor ISI: 4.486
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1021/acschemneuro.0c00257
    

 34. Autorzy: Anna Kwiecień, Jana Ruda-Kucerova, Kamil Kamiński, Zuzanna Babińska, Iwona Popiołek, Krzysztof Szczubiałka, Maria Nowakowska, Maria Walczak.
  Tytuł oryginału: Improved Pharmacokinetics and Tissue Uptake of Complexed Daidzein in Rats.
  Czasopismo: Pharmaceutics
  Szczegóły: 2020: Vol. 12, nr 2, il., bibliogr. 55 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Kamil Kamiński.
  Impact Factor ISI: 4.421
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.3390/pharmaceutics12020162
    

 35. Autorzy: Joanna Szafraniec-Szczęsny, Agata Antosik-Rogóż, Justyna Knapik-Kowalczuk, Mateusz Kurek, Ewa Szefer, Karolina Gawlak, Krzysztof Chmiel, Sebastian Peralta, Krzysztof Niwiński, Krzysztof Pielichowski, Marian Paluch, Renata Jachowicz.
  Tytuł oryginału: Compression-Induced Phase Transitions of Bicalutamide.
  Czasopismo: Pharmaceutics
  Szczegóły: 2020: Vol. 12, nr 5, il., bibliogr. 50 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Joanna Szafraniec-Szczęsny.
  Impact Factor ISI: 4.421
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.3390/pharmaceutics12050438
    

 36. Autorzy: Paweł Kubica, Agnieszka Szopa, Barbara Prokopiuk, Łukasz Komsta, Bożena Pawłowska, Halina Ekiert.
  Tytuł oryginału: The influence of light quality on the production of bioactive metabolites – verbascoside, isoverbascoside and phenolic acids and the content of photosynthetic pigments in biomass of Verbena officinalis L. cultured in vitro.
  Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology
  Szczegóły: 2020: Vol. 203, il., bibliogr. 51 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Agnieszka Szopa
  Impact Factor ISI: 4.383
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2019.111768
    

 37. Autorzy: Amira Bryll, Wirginia Krzyściak, Paulina Karcz, Natalia Śmierciak, Tamas Kozicz, Justyna Skrzypek, Marta Szwajca, Maciej Pilecki, Tadeusz [J.] Popiela.
  Tytuł oryginału: The Relationship between the Level of Anterior Cingulate Cortex Metabolites, Brain-Periphery Redox Imbalance, and the Clinical State of Patients with Schizophrenia and Personality Disorders.
  Czasopismo: Biomolecules
  Szczegóły: 2020: Vol. 10, nr 9, il., bibliogr. 126 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Wirginia Krzyściak, Tadeusz Popiela.
  Impact Factor ISI: 4.082
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.3390/biom10091272
    

 38. Autorzy: Amira Bryll, Justyna Skrzypek, Wirginia Krzyściak, Maja Szelągowska, Natali Śmierciak, Tomasz Kozicz, Tadeusz [J.] Popiela.
  Tytuł oryginału: Oxidative-Antioxidant Imbalance and Impaired Glucose Metabolism in Schizophrenia.
  Czasopismo: Biomolecules
  Szczegóły: 2020: Vol. 10, nr 3, il., bibliogr. 270 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Wirginia Krzyściak.
  Impact Factor ISI: 4.082
  Punktacja MNiSW: 100.000
    

 39. Autorzy: Izabella Góral, Kamil Łątka, Marek Bajda.
  Tytuł oryginału: Structure Modeling of the Norepinephrine Transporter.
  Czasopismo: Biomolecules
  Szczegóły: 2020: Vol. 10, nr 1, il., bibliogr. 51 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Marek Bajda.
  Impact Factor ISI: 4.082
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.3390/biom10010102
    

 40. Autorzy: Marta Klimek-Szczykutowicz, Agnieszka Szopa, Michał Dziurka, Łukasz Komsta, Michał Tomczyk, Halina Ekiert.
  Tytuł oryginału: The Influence of Nasturtium officinale R. Br. Agar and Agitated Microshoot Culture Media on Glucosinolate and Phenolic Acid Production, and Antioxidant Activity.
  Czasopismo: Biomolecules
  Szczegóły: 2020: Vol. 10, nr 9, il., bibliogr. 46 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Agnieszka Szopa.
  Impact Factor ISI: 4.082
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.3390/biom10091216
    

 41. Autorzy: Witold Jamróz, Mateusz Kurek, Joanna Szafraniec-Szczęsny, Anna Czech, Karolina Gawlak, Justyna Knapik-Kowalczuk, Bartosz Leszczyński, Andrzej Wróbel, Marian Paluch, Renata Jachowicz.
  Tytuł oryginału: Speed it up, slow it down… An issue of bicalutamide release from 3D printed tablets.
  Czasopismo: European Journal of Pharmaceutical Sciences
  Szczegóły: 2020: Vol. 143, bibliogr., abstr.
  Autor korespondencyjny: Witold Jamróz.
  Impact Factor ISI: 3.616
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1016/j.ejps.2019.105169
    

 42. Autorzy: Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk, Kamil Piska, Agnieszka Gunia-Krzyżak, Adam Bucki, Marek Jamrozik, Ewelina Lorenc, Damian Ryszawy, Katarzyna Wójcik-Pszczoła, Marta Michalik, Henryk Marona, Marcin Kołaczkowski, Elżbieta Pękala.
  Tytuł oryginału: Cinnamic acid derivatives as chemosensitising agents against DOX-treated lung cancer cells – Involvement of carbonyl reductase 1.
  Czasopismo: European Journal of Pharmaceutical Sciences
  Szczegóły: 2020: Vol. 154, bibliogr., abstr.
  Autor korespondencyjny: Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk.
  Impact Factor ISI: 3.616
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1016/j.ejps.2020.105511
    

 43. Autorzy: Agnieszka Kij, Kamil Kus, Izabela Czyzynska-Cichon, Stefan Chlopicki, Maria Walczak.
  Tytuł oryginału: Development and validation of a rapid, specific and sensitive LC-MS/MS bioanalytical method for eicosanoid quantification – assessment of arachidonic acid metabolic pathway activity in hypertensive rats.
  Czasopismo: Biochimie
  Szczegóły: 2020: Vol. 171-172, s. 223-232, il., bibliogr. 47 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Maria Walczak
  Impact Factor ISI: 3.413
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1016/j.biochi.2020.03.010
    

 44. Autorzy: Anna Czopek, Anna Partyka, Adam Bucki, Maciej Pawłowski, Marcin Kolaczkowski, Agata Siwek, Monika Głuch-Lutwin, Paulina Koczurkiewicz, Elżbieta Pękala, Anna Jaromin, Bożena Tyliszczak, Anna Wesołowska, Agnieszka Zagórska.
  Tytuł oryginału: Impact of N-Alkylamino Substituents on Serotonin Receptor (5-HTR) Affinity and Phosphodiesterase 10A (PDE10A) Inhibition of Isoindole-1,3-dione Derivatives.
  Czasopismo: Molecules
  Szczegóły: 2020: Vol. 25, nr 17, il., bibliogr. 43 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Anna Czopek.
  Impact Factor ISI: 3.267
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.3390/molecules25173868
    

 45. Autorzy: Nikola Fajkis, Monika Marcinkowska, Beata Gryzło, Anna Krupa, Marcin Kolaczkowski.
  Tytuł oryginału: Study on a Three-Step Rapid Assembly of Zolpidem and Its Fluorinated Analogues Employing Microwave-Assisted Chemistry.
  Czasopismo: Molecules
  Szczegóły: 2020: Vol. 25, nr 14, il., bibliogr. 36 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Monika Marcinkowska.
  Impact Factor ISI: 3.267
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.3390/molecules25143161
    

 46. Autorzy: Jakub Jończyk, Justyna Godyń, Ewelina Stawarska, Beata Morak-Młodawska, Małgorzata Jeleń, Krystian Pluta, Barbara Malawska.
  Tytuł oryginału: Dual Action of Dipyridothiazine and Quinobenzothiazine Derivatives – Anticancer and Cholinesterase-Inhibiting Activity.
  Czasopismo: Molecules
  Szczegóły: 2020: Vol. 25, nr 11, il., bibliogr. 45 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Barbara Malawska.
  Impact Factor ISI: 3.267
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.3390/molecules25112604
    

 47. Autorzy: Aneta Kaczor, Marta Nove, Annamaria Kincses, Gabriella Spengler, Ewa Szymańska, Gniewomir Latacz, Jadwiga Handzlik.
  Tytuł oryginału: Search for ABCB1 Modulators Among 2-Amine-5-Arylideneimidazolones as a New Perspective to Overcome Cancer Multidrug Resistance.
  Czasopismo: Molecules
  Szczegóły: 2020: Vol. 25, nr 9, il., bibliogr. 60 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Jadwiga Handzlik.
  Impact Factor ISI: 3.267
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.3390/molecules25092258
    

 48. Autorzy: Igor Sieradzki, Damian Leśniak, Sabina Podlewska.
  Tytuł oryginału: How Sure Can We Be about ML Methods-Based Evaluation of Compound Activity : Incorporation of Information about Prediction Uncertainty Using Deep Learning Technique.
  Czasopismo: Molecules
  Szczegóły: 2020: Vol. 25, nr 6, il., bibliogr. 75 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Sabina Podlewska.
  Impact Factor ISI: 3.267
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.3390/molecules25061452
    

 49. Autorzy: Karolina Witek, Gniewomir Latacz, Aneta Kaczor, Joanna Czekajewska, Ewa Żesławska, Anna Chudzik, Elżbieta Karczewska, Wojciech Nitek, Katarzyna Kieć-Kononowicz, Jadwiga Handzlik.
  Tytuł oryginału: Phenylpiperazine 5,5-Dimethylhydantoin Derivatives as First Synthetic Inhibitors of Msr(A) Efflux Pump in Staphylococcus epidermidis.
  Czasopismo: Molecules
  Szczegóły: 2020: Vol. 25, nr 17, il., bibliogr. 30 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Jadwiga Handzlik.
  Impact Factor ISI: 3.267
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.3390/molecules25173788
    

 50. Autorzy: Anna Rapacz, Sabina Rybka, Jolanta Obniska, Aleksandra Jodłowska, Małgorzata Góra, Paulina Koczurkiewicz, Elżbieta Pękala, Agata Siwek, Barbara Filipek.
  Tytuł oryginału: Analgesic and Antiallodynic Activity of Novel Anticonvulsant Agents Derived From 3-benzhydryl-pyrrolidine-2,5-dione in Mouse Models of Nociceptive and Neuropathic Pain.
  Czasopismo: European Journal of Pharmacology
  Szczegóły: 2020: Vol. 869, h 172890$, bibliogr., abstr.
  Autor korespondencyjny: Anna Rapacz.
  Impact Factor ISI: 3.263
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1016/j.ejphar.2019.172890
    

 51. Autorzy: Paweł Zagrodzki, Paweł Paśko, Agnieszka Galanty, Małgorzata Tyszka-Czochara, Renata Wietecha-Posłuszny, Pol Salvans Rubio, Henryk Bartoń, Ewelina Prochownik, Bożena Muszyńska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Katarzyna Bierła, Ryszard Łobiński, Joanna Szpunar, Shela Gorinstein.
  Tytuł oryginału: Does selenium fortification of kale and kohlrabi sprouts change significantly their biochemical and cytotoxic properties?
  Czasopismo: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
  Szczegóły: 2020: Vol. 59, il., bibliogr. 41 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Paweł Paśko.
  Impact Factor ISI: 3.245
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1016/j.jtemb.2020.126466
    

 52. Autorzy: Kamil J. Kuder, Michał Załuski, Jakub Schabikowski, Gniewomir Latacz, Agnieszka Olejarz-Maciej, Piotr Jaśko, Agata Doroz-Płonka, Andreas Brockmann, Christa E. Muller, Katarzyna Kieć-Kononowicz.
  Tytuł oryginału: Novel, Dual Target-Directed Annelated Xanthine Derivatives Acting on Adenosine Receptors and Monoamine Oxidase B.
  Czasopismo: ChemMedChem
  Szczegóły: 2020: Vol. 15, nr 9, s. 772-786, il., bibliogr. 60 poz.
  Autor korespondencyjny: Kamil J. Kuder.
  Impact Factor ISI: 3.124
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1002/cmdc.201900717
    

 53. Autorzy: Karolina Pytka, Neil Dawson, Kyoko Tossell, Mark A. Ungless, Robin Plevin, Ros R. Brett, Trevor J. Bushell.
  Tytuł oryginału: Mitogen-activated protein kinase phosphatase-2 deletion modifies ventral tegmental area function and connectivity and alters reward processing.
  Czasopismo: European Journal of Neuroscience
  Szczegóły: 2020: Vol. 52, nr 2, s. 2838-2852, il., bibliogr., abstr.
  Autor korespondencyjny: Trevor J. Bushell.
  Impact Factor ISI: 3.115
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.1111/ejn.14688
    

 54. Autorzy: Agnieszka Piątek-Guziewicz, Agnieszka Dąbek, Magdalena Przybylska-Feluś, Paweł Zagrodzki, Tomasz Mach, Małgorzata Zwolińska-Wcisło.
  Tytuł oryginału: Oral vitamin E supplementation in reducing nitrosative stress in adults treated for celiac disease.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2020: Vol. 130, nr 7-8, s. 711-713, il., bibliogr. 12 poz.
  Autor korespondencyjny: Małgorzata Zwolińska-Wcisło.
  Impact Factor ISI: 3.007
  Punktacja MNiSW: 100.000
  DOI: 10.20452/pamw.15369

    

  Publikacje z punktacją MNiSW 70 punktów

     

 55. Autorzy: Justyna Dobrowolska-Iwanek, Ryszard Lauterbach, Hubert Huras, Paweł Paśko, Ewelina Prochownik, Michał Woźniakiewicz, Sabina Chrząszcz, Paweł Zagrodzki.
  Tytuł oryginału: HPLC-DAD method for the quantitative determination of short-chain fatty acids in meconium samples.
  Czasopismo: Microchemical Journal
  Szczegóły: 2020: Vol. 155, il., bibliogr. 46 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Justyna Dobrowolska-Iwanek.
  Impact Factor ISI: 3.594
  Punktacja MNiSW: 70.000
  DOI: 10.1016/j.microc.2020.104671
    

 56. Autorzy: Artur Świerczek, Krzysztof Pociecha, Marietta Ślusarczyk, Grażyna Chłoń-Rzepa, Sebastian Baś, Jacek Mlynarski, Krzysztof Więckowski, Monika Zadrożna, Barbara Nowak, Elżbieta Wyska.
  Tytuł oryginału: Comparative Assessment of the New PDE7 Inhibitor – GRMS-55 and Lisofylline in Animal Models of Immune-Related Disorders : A PK/PD Modeling Approach.
  Czasopismo: Pharmaceutical Research
  Szczegóły: 2020: Vol. 37, il., bibliogr. 44 poz., abstr.
  Autor korespondencyjny: Elżbieta Wyska.
  Impact Factor ISI: 3.242
  Punktacja MNiSW: 70.000
  DOI: 10.1007/s11095-019-2727-z
    

 57. Autorzy: Bożena Muszyńska, Katarzyna Kała, Jan Lazur, Anna [Maria] Włodarczyk.
  Tytuł oryginału: Imleria badia culinary-medicinal mushroom with interesting biological properties.
  Czasopismo: Food Bioscience
  Szczegóły: 2020: Vol. 37, il., bibliogr., abstr.
  Autor korespondencyjny: Bożena Muszyńska.
  Impact Factor ISI: 3.067
  Punktacja MNiSW: 70.000
  DOI: 10.1016/j.fbio.2020.100663

 Wielkość fontu
Kontrast