Kosmetologia

Elementy Bakteriologii, Mykologii i Parazytologii; I Rok (ST)

Terminy kolokwium zaliczeniowego:

  • I termin: 11.01.2023 r., godz. 11:30, Aula B 
  • II termin: 29.01.2023 r., godz. 11:30, Aula B 

Sprawozdania:

Wykłady:

Wykład – Mikrobiota skóry

Harmonogram ćwiczeń

Regulamin zajęć

 


Elementy Bakteriologii Mykologii i Parazytologii; I Rok (NS)

Terminy egzaminu:

  • I termin: 03.02.2023 r., godz. 13:00, AULA B 
  • II termin: 24.02.2023 r., godz. 15:30, AULA B

Harmonogram ćwiczeń

Regulamin zajęć