Kosmetologia

Elementy Bakteriologii Mykologii i Parazytologii; I Rok (ST)

Wykłady

Harmonogram

Regulamin zajęć

Terminy kolokwiów:

Kolokwium tematyczne – 11.01.2022 godz. 15.30

Kolokwium tematyczne dla osób nieobecnych 11.01.2022/kolokwium dopuszczeniowe – 25.01.2022 godz. 15:30.


Elementy Bakteriologii Mykologii i Parazytologii; I Rok (NS)

Wykłady

Harmonogram

Regulamin zajęć

Terminy kolokwiów

Wielkość fontu
Kontrast