Kosmetologia

Elementy Bakteriologii Mykologii i Parazytologii; I Rok (ST)

 

Wykłady

Harmonogram

Regulamin zajęć

 

Terminy kolokwiów:

Kolokwium tematyczne – 11.01.2022 godz. 15.30

Kolokwium tematyczne dla osób nieobecnych 11.01.2022/kolokwium dopuszczeniowe – 25.01.2022 godz. 15:30.

Kolokwium zaliczeniowe I termin – 7.02.2022 godz. 10:00, platforma PEGAZ

Kolokwium zaliczeniowe II termin – 23.02.2022, godz. 10:00, platforma PEGAZ 

 


Elementy Bakteriologii Mykologii i Parazytologii; I Rok (NS)

 

Wykłady

Harmonogram

Regulamin zajęć

 

Terminy kolokwiów

Kolokwium zaliczeniowe – 6.02.2022 godz. 14.00, platforma PEGAZ

Wielkość fontu
Kontrast