Oferta usług komercyjnych

  • Projektowanie i optymalizacja szlaków syntezy znanych biocząsteczek oraz synteza nowych substancji
  • Oczyszczanie związków z zastosowaniem metod chromatograficznych
  • Analiza strukturalna z wykorzystaniem zaawansowanych technik spektroskopii NMR, badania stereochemii związków organicznych
  • Ocena stabilności związków chemicznych oraz leków