Rekrutacja

Studia stacjonarne

5-letnie studia jednolite magisterskie; kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk analitycznych, medycznych, chemicznych i społecznych. Absolwent po uzyskaniu prawa samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w myśl Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej może być zatrudniony w medycznych laboratoriach diagnostycznych będących publicznymi lub niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej lub ich jednostkami organizacyjnymi. Ponadto może być zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo-badawczych.

Limit miejsc wynosi 50 osób, warunkiem uruchomienia studiów jest wpisanie się minimum 30 osób.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia na kierunku analityka medyczna znajdują się tutaj.