Pracownia Biotechnologii Farmaceutycznej

Kierownik: Prof. dr hab. Jadwiga Handzlik

Pracownia Biotechnologii Farmaceutycznej 

Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. (012) 620-55-80

e-mail:ktbsl@cm-uj.krakow.pl