Zakład Radioligandów

Kierownik: dr hab. Tadeusz Librowski, prof. UJ 

 

Zakład Radioligandów

Katedra Farmakobiologii

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków