Zakład Toksykologii

Kierownik: Prof. dr hab. Maria Walczak

e-mail: maria.walczak@uj.edu.pl

Katedra Toksykologii

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. 012 6205 630

fax: 012 6205 643

e-mail: toksykologia@cm-uj.krakow.pl