Koło Neuropsychofarmakologii

Koło Neuropsychofarmakologii

 

Jednostka macierzysta

Zakład Cytobiologii
Katedry Farmakobiologii

Kierownik: Prof. dr hab. Gabriel Nowak

 

Opiekun koła

Dr hab. Katarzyna Młyniec, prof. UJ

mgr Michał Rychlik

 

Prace Koła koncentrują się na roli cynkowego receptora GPR39 w depresji, a także w chorobie Alzheimera. Realizowane są badania behawioralne, jak również biochemiczne i molekularne. Wraz z członkami koła organizowane są spotkania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Studenci mają możliwość zapoznania się z badaniami na zwierzętach, a także z pracą laboratoryjną (Western Blot, Real-time PCR).