Kryteria kwalifikacji dla studentów

Kryteria kwalifikacji

dla studentów II-V:

  • średnia ocen za ostatni rok studiów
  • deklaracja znajomości języka wykładowego uczelni partnerskiej *
  • status studenta UJ

dla studentów I roku:

  • status studenta UJ
  • wynik rekrutacji
  • deklaracja znajomości języka wykładowego uczelni partnerskiej *

 

* znajomość języka angielskiego (na poziomie min. B2) dla studentów planujących realizację projektu badawczego

* znajomość języka wykładowego uczelni zagranicznej (na poziomie min. B2) dla studentów planujących realizację kursów