Praktyczna Toksykologia Zwierząt

Praktyczna Toksykologia Zwierząt

 

Jednostka macierzysta

Katedra i Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Kierownik: Dr hab. Maria Walczak, prof. UJ

 

Opiekun koła

lek. wet. Eliza Niemczycka

 

w rozbudowie…