Dydaktyka

Rok akademicki 2018/2019 semestr letni

 

 

Kosmetologia                                                                                     

Przedmiot: Chemia surowców kosmetycznych

 

 STUDIA STACJONARNE I ROK

 
 STUDIA NIESTACJONARNE I ROK

 

Analityka Medyczna

Przedmiot: Chemia Organiczna

Uwaga! Zmiana w harmonogramie

 

Fakultet: Medyczne aspekty kosmetologii

 

 

Farmacja

     Fakultet:   Wybrane zagadnienia z kosmetologii i chemii kosmetycznej

 

Prace magisterskie

1. Badania właściwości promieniochronnych wybranych pochodnych ksantonu.
2. Synteza pochodnych ksantonu o spodziewanym działaniu cytotoksycznym.
3. Synteza pochodnych chloroksantonu o potencjalnej aktywności przeciwlękowej.
4. Synteza pochodnych chloroksantonu o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej
i przeciwbólowej.

5. Badanie metabolizmu metodami in vitro oraz in silico nowych związków o stwierdzonej aktywności przeciwdrgawkowej.
6. Charakterystyka surowców kosmetycznych stosowanych w kremach do twarzy. 
7.Symulacja in silico metabolizmu wybranych związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

 

Wielkość fontu
Kontrast