Dydaktyka

Analityka medyczna

Przedmiot: Chemia Organiczna 

 

Fakultet: Medyczne aspekty kosmetologii 

 

Kosmetologia        

                                                                        

Przedmiot: Chemia surowców kosmetycznych

 

 

          Przedmiot: Research and development of innovative  cosmetics

    STUDIA STACJONARNE I 

        

          Przedmiot: Badania i rozwój innowacyjnych kosmetyków

 

    STUDIA NIESTACJONARNE II ROK

 

 

Farmacja

 

Fakultet: Wybrane zagadnienia z kosmetologii i chemii kosmetycznej

 

Prace magisterskie

1. Badania właściwości promieniochronnych wybranych pochodnych ksantonu.
2. Synteza pochodnych ksantonu o spodziewanym działaniu cytotoksycznym.
3. Synteza pochodnych chloroksantonu o potencjalnej aktywności przeciwlękowej.
4. Synteza pochodnych chloroksantonu o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej
i przeciwbólowej.

5. Badanie metabolizmu metodami in vitro oraz in silico nowych związków o stwierdzonej aktywności przeciwdrgawkowej.
6. Charakterystyka surowców kosmetycznych stosowanych w kremach do twarzy. 
7.Symulacja in silico metabolizmu wybranych związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej.