Doktoraty

TEMATY PRAC DOKTORSKICH

Obronione

Józef Mizera

  Wpływ diety matki na funkcje pamięciowe potomstwa u szczurów – znaczenie kompleksu receptora NMDA

Irena Smaga-Maślanka
  Rola układu endokanabinoidowego w patogenezie depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych

Bartłomiej Rospond
  Poszukiwanie neurobiologicznego mechanizmu uzależnienia od pokarmu – wpływ cukrów i tłuszczów na ekspresję receptorów dopaminowych D2 w grzbietowym prążkowiu u szczurów.

Ewa Niedzielska-Andres
  Badania markerów aktywności układu glutaminianergicznego w przedklinicznej analizie podatności na uzależnienia od substancji psychostymulujących.

Bartosz Pomierny
  Ocena neurotoksycznego działania eterów glikolu etylenowego – badania in vitro oraz in vivo.

Weronika Krzyżanowska
  Modulacja transporterów układu glutaminergicznego przez ceftriakson i N-acetylocysteinę a rozwój tolerancji mózgu na niedokrwienie.

Karolina Matyjaszczyk
  Ocena właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych nowych związków, pochodnych antybiotyków antracyklinowych.

Joanna Suraj
  Opracowanie panelu biomarkerów białkowych oraz ich zastosowanie do wieloparametrowej oceny czynności śródbłonka naczyniowego.

Agnieszka Kij
  Ocena profilu eikozanoidów w zwierzęcych modelach dysfunkcji śródbłonka naczyniowego.