Doktoraty

TEMATY PRAC DOKTORSKICH

Obronione

Irena Smaga-Maślanka
Rola układu endokanabinoidowego w patogenezie depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych

Bartłomiej Rospond
Poszukiwanie neurobiologicznego mechanizmu uzależnienia od pokarmu – wpływ cukrów i tłuszczów na ekspresję receptorów dopaminowych D2 w grzbietowym prążkowiu u szczurów.

Ewa Niedzielska-Andres
Badania markerów aktywności układu glutaminianergicznego w przedklinicznej analizie podatności na uzależnienia od substancji psychostymulujących.

Bartosz Pomierny
Ocena neurotoksycznego działania eterów glikolu etylenowego – badania in vitro oraz in vivo.

Weronika Krzyżanowska
Modulacja transporterów układu glutaminergicznego przez ceftriakson i N-acetylocysteinę a rozwój tolerancji mózgu na niedokrwienie.

 

W trakcie

Karolina Matyjaszczyk
Ocena właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych nowych związków, pochodnych antybiotyków antracyklinowych.

Magda Smolik
Badanie mechanizmów transportu i metabolizmu związków o działaniu przeciwnowotworowym w śródbłonku naczyniowym.

Joanna Suraj
Opracowanie panelu biomarkerów białkowych oraz ich zastosowanie do wieloparametrowej oceny czynności śródbłonka naczyniowego.

Agnieszka Kij
Ocena profilu eikozanoidów w zwierzęcych modelach dysfunkcji śródbłonka naczyniowego.

Paulina Janiszewska
Profil kwasów tłuszczowych w mysim modelu raka sutka- aktywność doksorubicyny i nowych pochodnych w opracowanym modelu.

Józef Mizera
Wpływ diety wysokotłuszczowej i wysokocukrowej matki na ekspresję i regulację aktywności kompleksu receptora NMDA w kontekście zaburzeń pamięci u potomstwa.

Wielkość fontu
Kontrast