Realizowane projekty

Finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki i NCBR

 

 1. Ligandy wielofunkcyjne szansą na zatrzymanie błędnego koła tauopatii i procesów neurozapalnych w chorobie Alzheimera: poszukiwanie dualnych inhibitorów kinaz GSK-3β i IKK-β (Sonata Bis 2019/34/E/NZ7/00090),

 2. Opracowanie i rozwój innowacyjnej cząsteczki JT-3 jako zastosowanie strategii ligandów wielofunkcyjnych w farmakoterapii choroby Alzheimera (Tango IV: K/NCB/000069),

 3. Selective inhibitors of γ-aminobutyric acid (GABA) transporter subtype 3 (GAT3) as a new pharmacological tool and a chance for a novel therapy of GABA-related disorders (Opus 21: K/PBO/000906).

 

 

Finansowanie ze środków z subwencji na utrzymanie
i rozwój potencjału badawczego

 

 1. Synteza nowych bloków budulcowych o potencjalnej zdolności wiązania w regionie zawiasowym kinaz, przeznaczonych do otrzymywania nieselektywnych inhibitorów kinazy ROCK o potencjalnej aktywności metastatycznej – wniosek na projekt własny na lata 2022-2023
  kierownik – dr hab. Anna Więckowska

 2. Synteza bloków budulcowych zawierających fragmenty farmakoforowe o potencjalnej aktywności hamującej enzym IKK-β (IKK2) – wniosek na projekt własny na lata 2022-2023
  kierownik – dr Tomasz Wichur

 3. Synteza par enancjomerów pochodnych tetrahydropirymidyn-4(1H)-onu oraz 1,3-oksazynan-4-onu jako nowych fragmentów farmakoforowych o aktywności hamującej wobec kinazy IKK-β – wniosek na projekt własny na lata 2022-2023
  kierownik – mgr Izabella Góral