Dydaktyka

Biologia molekularna:

Struktura i funkcja kwasów nukleinowych. Organizacja i replikacja DNA.

Proces transkrypcji RNA, dojrzewanie RNA, kontrola transkrypcji. Translacja – etapy, kod genetyczny. Synteza, modyfikacje posttranslacyjne i regulacja funkcji białek.

Genetyka molekularna, genom – organizacja, geny organizmów eukariotycznych i prokariotycznych, genom człowieka. Regulacja ekspresji genów. Polimorfizm. Molekularne metody badania genomu. 

Organizacja i funkcjonowanie jadra komórkowego, molekularna charakterystyka cyklu komórkowego. Mutacje i ich naprawa.

Technologie rekombinacji DNA (synteza oligonukleotydów, amplifikacja sekwencji DNA – reakcja PCR, mapowanie genów, wprowadzanie materiału genetycznego do komórek – wektory, enzymy restrykcyjne, ligazy), sekwencjonowanie i analiza DNA, terapie genowe. 

Geny a zachowanie, genetyczne aspekty starzenia się. 

Biologia molekularna w farmacji, farmakogenetyka i metabolomika.

Komórki nowotworowe. Mikrośrodowisko nowotworu. Terapia biologiczna. 

Stan zapalny – mechanizm molekularny.

Choroby metaboilczne – mechanizm molekularny.

 

Rola i funkcja błon biologicznych:

Budowa i funkcje błon komórkowych.

Funkcja receptorów błonowych i wewnątrzkomórkowych.

Funkcja lipidów błonowych.

Białka G. Transdukcja sygnału komórkowego.

Rola potencjału błonowego dla funkcji komórek nerwowych.

Błona erytrocytów jako model.

Receptory dla eikozanoidów.