VITI-ENO-PHARM 2020 [PL]

❗ ❗ ❗ PILNE ❗ ❗ ❗

 

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz w nawiązaniu do komunikatu nr 42 Głównego Inspektoratu Sanitarnego wydanego w dniu 6 marca 2020 roku w nawiązaniu do komunikatu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym jak również w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), która weszła w życie dnia 8 marca 2020 r. informujemy, że I Krakowskie Forum Uprawy Winorośli, Enologii i Winoterapii VITI-ENO-PHARM 2020 zostało tymczasowo odwołane. Konferencja odbędzie się w innym terminie.

 

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

 


 

I Krakowskie Forum Uprawy Winorośli, Enologii i Winoterapii
VITI-ENO-PHARM 2020

 

24-25 kwietnia 2020

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w unikalnym na skalę krajową i europejską projekcie – I Krakowskim Forum Uprawy Winorośli, Enologii i Winoterapii VITI-ENO-PHARM 2020, które odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2020 roku w Krakowie. Na wzór Zakopiańskich Dni Enologii (organizowanych w latach 2005-2016) powołujemy do życia platformę wymiany wiedzy i praktyki enologicznej, będącą efektem współpracy Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum z eksperckim gronem enologów z Uniwersytetu w Montpellier, Wyższej Szkoły Montpellier SupAgro oraz tamtejszego Instytutu ds. Współpracy z Europą Wschodnią (ICEO, Institut de coopération avec l’Europe Orientale).

Głównym celem Forum jest ugruntowanie wszystkich dotychczasowych osiągnięć środowiska enologicznego oraz wskazanie kierunków dalszego dynamicznego rozwoju branży winiarskiej w naszej części Europy. W ramach projektu VITI-ENO-PHARM 2020 zaplanowano sympozjum naukowe w przepięknej scenerii starego Krakowa jak również warsztaty degustacyjne w Winnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego „Nad Dworskim Potokiem” w Łazach koło Bochni. VITI-ENO-PHARM 2020 będzie zatem stanowić wspaniałą okazję do spotkania przedstawicieli świata nauki oraz propagatorów sztuki winiarskiej. Wyjątkowym walorem Konferencji będzie poruszenie zagadnień związanych z zastosowaniem wina i produktów winopochodnych w winoterapii.

Niniejsze zaproszenie kierujemy szczególne do uczestników Zakopiańskich Dni Enologii oraz do absolwentów podyplomowych studiów enologicznych, jak również do wszystkich zainteresowanych tematyką winiarstwa i winoterapii.

 

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny
VITI-ENO-PHARM 2020

 

 

Regulamin Konferencji: plik do pobrania