Badania

Tematyka badawcza

Tematyka badawcza prac naukowych skoncentrowana jest na opracowywaniu i ocenie nowoczesnych form w zakresie technologii postaci leku, z uwzględnieniem aspektów biofarmaceutycznych. W świetle nowych kierunków badań, prowadzone są prace doświadczalne dotyczące m.in. opracowywania nowych postaci leku lub ich modyfikacji w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa stosowania u chorych. Zasadnicze kierunki badań to:
1. technologiczne aspekty poprawy dostępności farmaceutycznej bardzo trudno i praktycznie nierozpuszczalnych substancji leczniczych,
2. optymalizacja nowoczesne postaci leku w formie: układów wielokompartmentowych, tabletek i filmów ulegających rozpadowi w jamie ustnej (ODT, ODF), tabletek z frakcją płynną,
3. optymalizacja postaci leku o zmodyfikowanym uwalnianiu substancji leczniczej w oparciu o bazę wiedzy z zakresu nauk podstawowych,
4. projektowanie postaci leku w aspekcie terapii spersonalizowanej,
5. ocena właściwości fizykochemicznych substancji pomocniczych w celu optymalizacji technologii wytwarzania doustnych postaci leku przy użyciu nowoczesnych metod analitycznych,
6. zastosowanie narzędzi formowania przyrostowego (druk 3D) jako platformy innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
7. projektowanie metod badań w celu zapewnienia jakości nowoczesnych postaci leku,
8. systemy wspomagania decyzji do optymalizacji strategii wytwarzania produktów leczniczych w oparciu o narzędzia inteligencji obliczeniowej,
9. innowacyjne rozwiązania w projektowaniu postaci leku poprzez wykorzystanie zasad Quality by Design i Technologii Analizy Procesu.

 

Stosowane metody

 1. Badania jakościowe charakterystyczne dla postaci leku

 2. Badania dostępności farmaceutycznej in vitro

 3. Badania fizyko-chemiczne układów stałych i rozproszonych

 4. Modelowanie procesów uwalniania substancji leczniczej za pomocą sztucznej inteligencji

 

Aparatura badawcza

Wyposażenie laboratoryjne i aparaturowe Katedry stwarzają możliwość realizacji badań w szerokim zakresie, obejmującym prace technologiczne oraz analityczne służące ocenie jakości postaci leku. Spośród najważniejszych elementów wyposażenia Katedry należy wymienić aparaturę wytwórczą, która służy do sporządzania na skalę laboratoryjną różnorodnych form leku.

Z punktu widzenia realizacji projektów badawczych istotnymi urządzeniami znajdującymi się na wyposażeniu jednostki są tabletkarki uderzeniowe i rotacyjne: Korsch EK0, Korsch PH 103, Erweka TRB 10, pozwalające na produkcję tabletek ODT oraz tabletek z peletkami, zestaw do ekstruzji i sferonizacji: ekstruder Aleksanderwerk GA 60, sferonizator Caleva 120, granulator szybkoobrotowy FS-GS Fukae Powtec, aparaty fluidalne do granulacji, suszenia i powlekania: Bosch-Solidlab i 4M8-F Pro-C-epT, suszarka rozpyłowa Buchi B-191, aparat do wytwarzania filmów polimerowych o ściśle zdefiniowanej grubości Elcometer 4340, młyny planetarne Fritsch Pulverisette 7 Classic Line i Premium Line, dwuśrubowy ekstruder topliwy RES-2P/12A Explorer, Zamak Mercator®, Skawina; wyposażony w grawimetryczny podajnik MCPOWDER® Movacolor®, Sneek, Niderlandy oraz chłodzony pas transmisyjny Zamak Mercator®, Skawina. Drukarki 3D: ZMorph 2.0S, ZMorph VX, Flashforge Adventurer 4.

Katedra dysponuje także szerokim spektrum urządzeń badawczych służącym do oceny postaci leku m.in.: zestawy do badania uwalniania substancji leczniczej (aparat 1 i 2 wg FP): łaźnia wodna Hanson SR8 oraz kolektor frakcji Dissoette II oraz Hanson Research Elite 8 Vision G2, zestaw do badania uwalniania substancji leczniczej metodą przepływową (aparat 4 wg FP) Erweka DFZ 60 z pompą HKP 60, friabilator PharmaTest PTF-E,  twardościomierz VanKel VK 200, aparat do badania czasu rozpadu Electrolab ED-2 SAPO, spektrofotometry: UV-VIS JASCO V-530 oraz Schimadzu UV-1800 UV-VIS, zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC Agilent 1260 Infinity, urządzenie do pomiaru wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej Malvern Mastersizer 3000, analizator tekstury Schimadzu EZ-SX, reometr Haake VT 550, mikroskopy optyczne: Hund Wetzlar H600 oraz MST-ZOOM PZO,

 

Publikacje

 • Witold Jamróz, Joanna Szafraniec, Mateusz Kurek, Renata Jachowicz. 3D Printing in Pharmaceutical and Medical Applications – Recent Achievements and Challenges. Pharm. Res. 2018 : Vol. 35, nr 9 art nr 176, s. 1-22, il., bibliogr. 111 poz., abstr.
 • Witold Jamróz, Mateusz Kurek, Anna Czech, Joanna Szafraniec, Karolina Gawlak, Renata Jachowicz. 3D printing of tablets containing amorphous aripiprazole by filaments co-extrusion. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2018 : Vol. 131, s. 44-47, il., bibliogr. 7 poz., abstr.
 • D. Majda, T. Ikonen, Anna Krupa, V.-P. Lehto, Wacław Makowski. Application of thermoporometry for characterization of mesoporous silicon: In search for probe liquid aimed at large pores. Microporous Mesoporous Mat. 2018 : Vol. 264, s. 1-7, il., bibliogr. 29 poz.
 • Adam Pacławski, Jakub Szlęk, Thi Quynh Ngoc Nguyen, Renata Jachowicz, Aleksander Mendyk. Carrier optimization of pulmonary powder systems with using computational intelligence tools. Powder Technol. 2018 : Vol. 329, s. 76-84, il., bibliogr. 44 poz., abstr.
 • Justyna Pacułt, Marzena Rams-Baron, Beata Chrząszcz, Renata Jachowicz, Marian Paluch. Effect of Polymer Chain Length on the Physical Stability of Amorphous Drug-Polymer Blends at Ambient Pressure. Mol. Pharm. 2018 : Vol. 15, nr 7, s. 2807-2815, il., bibliogr. 54 poz., abstr.
 • Joanna Szafraniec, Agata Antosik, Justyna Knapik-Kowalczuk, Krzysztof Chmiel, Mateusz Kurek, Karolina Gawlak, Marian Paluch, Renata Jachowicz. Enhanced Dissolution of Solid Dispersions Containing Bicalutamide Subjected to Mechanical Stress. Int. J. Pharm. 2018 : Vol. 542, nr 1-2, s. 18-26, il., bibligor., abstr.
 • Krzysztof Niwiński, Witold Brniak, Renata Jachowicz. Farmaceutyczne aspekty terapii geriatrycznej. (Pharmaceutical aspects of geriatric therapy.) Farm. Pol. 2018 : T. 74, nr 4, s. 247-253, bibliogr. 38 poz.
 • Paweł Konrad Tuszyński, Jakub Szlęk, Sebastian Polak, Renata Jachowicz, Aleksander Mendyk. In Vitro-In Vivo Correlation (IVIVC): From Current Achievements Towards the Future. Dissolut. Technol. 2018 : Vol. 25, nr 3, s. 20-27, bibliogr. 67 poz., abstr.
 • Zofia Tylutki, Aleksander Mendyk, Sebastian Polak. Mechanistic Physiologically Based Pharmacokinetic (PBPK) Model of the Heart Accounting for Inter-individual Variability: Development and Performance Verification. J. Pharm. Sci. 2018 : Vol. 107, nr 4, s. 1167-1177, il., bibliogr. 84 poz., abstr.
 • Joanna Szafraniec, Agata Antosik, Justyna Knapik-Kowalczuk, Karolina Gawlak, Mateusz Kurek, Jakub Szlęk, Witold Jamróz, Marian Paluch, Renata Jachowicz. Molecular Disorder of Bicalutamide – Amorphous Solid Dispersions Obtained by Solvent Methods. Pharmaceutics (Basel) 2018 : Vol. 10, nr 4 art. nr 194, s. 1-16, il., bibliogr. 38 poz., abstr.
 • Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Magdalena Kotańska, Magdalena Wytrwal, Tomasz Tokarski, Anna Krupa, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Marcin Kobielusz. Novel and effective synthesis protocol of AgNPs functionalized using L-cysteine as a potential drug carrier. Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol. 2018 : Vol. 391, nr 2, s. 120-130, il., bibliogr., abstr.
 • Magdalena Piętka, Witold Brniak, Stanisław Kłęk, Małgorzata Wątróbska-Świetlikowska. Ocena bezpieczeństwa mieszanin do żywienia pozajelitowego dla pacjentów z chorobami nowotworowymi. (Safety assessment of parenteral nutrition admixtures for oncological patients.) Postępy Żyw. Klin. 2018 : T. 14, nr 2, s. 5-18, il., bibliogr. 17 poz., abstr., streszcz.
 • Zofia Tylutki, Aleksander Mendyk, Sebastian Polak. Physiologically based pharmacokinetic-quantitative systems toxicology and safety (PBPK-QSTS) modeling approach applied to predict the variability of amitriptyline pharmacokinetics and cardiac safety in populations and in individuals. J. Pharmacokinet. Pharmacodyn. 2018 : Vol. 45, nr 5, s. 1s. 663-677-15, il., bibliogr. 94 poz., abstr.
 • Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska, Aleksander Mendyk, Adam Pacławski, Jakub Szlęk. Quantitative Assessment of the Physiological Parameters Influencing QT Interval Response to Medication: Application of Computational Intelligence Tools. Comput. Math. Methods Med. 2018 : Vol. 2018, art. no. 3719703, s. 1-11, il., bibliogr. 35 poz.
 • Anna Górska, Przemysław Dorożyński, Władysław P. Węglarz, Krzysztof Jasiński, Mateusz Kurek, Renata Jachowicz, Jolanta Klaja, Piotr Kulinowski. Spatiotemporal characterization of hydration process of asymmetric polymeric wound dressings for decubitus ulcers. J. Biomed. Mater. Res., Part B. Appl. Biomater. 2018 : Vol. 106, nr 2, s. 843-853, il., bibliogr. 47 poz., abstr.
 • Przemysław Dorożyński, Witold Jamróz, Władysław P. Węglarz, Wojciech Kulinowski, Mateusz Zaborowski, Piotr Kulinowski. 3D Printing for Fast Prototyping of Pharmaceutical Dissolution Testing Equipment for Nonstandard Applications. Dissolut. Technol. 2018 : Vol. 25, nr 4, s. 48-53
 • Agata Antosik, Joanna Szafraniec, Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz. Substancje lecznicze w postaci amorficznej. (Amorphous drug substances.) Farm. Pol. 2018 : T. 74, nr 11, s. 671-678, il., bibliogr. 50 poz.
 • Anna Krupa, Zbisław Tabor, Jacek Tarasiuk, Beata Strach, Krzysztof Pociecha, Elżbieta Wyska, Sebastian Wroński, Ewelina Łyszczarz, Renata Jachowicz. The impact of polymers on 3D microstructure and controlled release of sildenafil citrate from hydrophilic matrices. Eur. J. Pharm. Sci. 2018 : Vol. 119, s. 234-243, il., bibliogr.
 • Magdalena Piętka, Dominika Stepska, Anna Przybyło, Anna Kowalik, Magdalena Kryjak, Witold Brniak, Stanisław Klek. The use of intravenous fish oil in neonates: current clinical practices. Acta Pol. Pharm. 2018 : Vol. 75, nr 1, s. 197-203, il., bibliogr. 22 poz., abstr.
 • Witold Brniak, Renata Jachowicz. Złożone substancje pomocnicze w tabletkach ODT. (Co-processed excipients for direct tableting of orodispersible tablets (ODTs).) Farm. Pol. 2018 : T. 74, nr 10, s. 604-610, bibliogr. 15 bibliogr.

Monografie książkowe, rozdziały w monografiach

 • Marzena Rams-Baron, Renata Jachowicz, Elena Boldyreva, Deliang Zhou, Witold Jamróz, Marian Paluch. Amorphus drugs : benefits and challenges. New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2018 240 s. : il.; 24 cm – bibliogr. P-ISBN: 978-3-319-72001-2
 • Renata Jachowicz. Zarys historii Farmakopei Polskiej. W: 100 lat rejestracji leków w Polsce. 200 lat Farmakopei Polskiej. praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Cessaka. Warszawa : Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2018 s. 130-180 p-ISBN: 978-83-951917-0-1

Publikacje archiwalne:

 

Współpraca

 

Współpraca krajowa

 • Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Kraków
 • Pracownia Analiz Termicznych i Kalorymetrii, Wydział Chemii UJ, Kraków
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
 • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
 • Instytut Nauk Geologicznych UJ Kraków, Pracownia Mikroskopii Skaningowej Nauk Biologicznych i Geologicznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Kraków
 • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków
 • Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

 

Współpraca międzynarodowa

 • Department of Organic Chemistry and Technology, Budapest University of Technology and Economics, Budapeszt, Węgry
 • School of Chemical and Biomedical Engineering, Nanyang Technological University, Singapur
 • Department of Chemical and Process Engineering, University of Surrey, Wielka Brytania
 • Institute of Pharmaceutical Technology Düsseldorf, Niemcy
 • Centre National de la Recherche Scientifique, Ecole des Mines d’Albi, Albi, Francja
 • AstraZeneca, Macclesfield, Wieka Brytania
 • Fraunhofer Institute, Niemcy
 • Johnson Matthey Ltd., Wielka Brytania
 • Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Vysoka Skola Banska, Czechy
 • Machine Intelligence Research (MIR) Labs, Czechy
 • Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH, Graz, Austria
 • Department of Computer Science, Babes-Bolyai University, Rumunia
 • Department of Chemical Drugs, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czechy
 • Université Lille2 Nord de France, INSERM U1008, College of Pharmacy, Lille, Francja
 • Université Lille1 Nord de France, CNRS UMR 8207, Unité Matériaux et Transformations, Villeneuve d’Ascq, Francja
 • Department of Physics, Faculty of Science, University of Hradec Králové
 • Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Charles University in Hradec Králové 

 

Projekty międzynarodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty krajowe

Opus_16_banner

 

 

 

 

Słowa kluczowe

• stałe doustne postacie leku • peletki • flotacyjne postacie leku • systemy zrównoważone hydrodynamicznie • mikrocząstki • mikroemulsje • stałe rozproszenia • inteligencja obliczeniowa • druk 3D