Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie NCN

W rezultacie przeprowadzonego postępowania konkursowego w ramach projektu NCN (nr 2017/27/B/NZ7/00249) pt. „Nowi antagoniści receptora waniloidowego typu 1 (TRPV1) w poszukiwaniu substancji o szerokim spektrum aktywności przeciwdrgawkowej i przeciwbólowej w badaniach przedklinicznych” (komunikat z dnia 2 września 2018 r.), na stanowisko doktoranta/stypendysty wybrany został Pan Marcin Jakubiec.