Zakład Diagnostyki Medycznej

                                                                                                                                                                                                                  

 

p.o. Kierownika Jednostki: Dr hab. Wirginia Krzyściak          

Zakład Diagnostyki Medycznej

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

adres e-mail: z.diagn.med@cm-uj.krakow.pl

Tel.: 12-62-05-622

Sekretariat:

Anna Paradowska

budynek A, piętro (-1), pok.: 0117