Informacje ogólne

Jakość kształcenia to złożona idea, będąca jednym z podstawowych elementów misji szkół wyższych. Kierując się zasadą wolności nauczania, tworzą one rozwiązania zmierzające do doskonalenia procesu dydaktycznego oraz lepszej kontroli jego efektów. Z drugiej strony, uczelnie działają w wyznaczonych przez zewnętrzne instytucje ramach, zdefiniowanych między innymi w ustawie “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 roku oraz w głoszonej w 1999 roku Deklaracji Bolońskiej. Budowanie jakości kształcenia jest więc zarówno indywidualnym wyzwaniem dla każdej szkoły wyższej, jak i szeregiem odgórnych zobowiązań, którym musi ona sprostać. 

 

Polecamy:

Przewodnik po działaniach projakościowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji na www.jakosc.uj.edu.pl