Byli Pracownicy Zakładu Bromatologii

Dr hab. Henryk Bartoń, prof. UJ
Emerytowany profesor nadzwyczajny 

E-mail mfbarton@cyf-kr.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-72, 672

 

Dr Jadwiga Piotrowicz
Emerytowany starszy wykładowca

E-mail ipio@interia.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-76, 676